Office: +30 210 9608080 - Mobile 24/7: +30 6981 000 578                       monada@aaiasb.gr

Select Language

Η Οργάνωση της ΕΔΑΑΠ

Διακριτικός Τίτλος
ΕΔΑΑΠ
Ανεξάρτητη Αρχή
Υπάγεται στον Υπουργό
Υποδομών & Μεταφορών
Ιδρύθηκε
το 2002
Έδρα
Βυτίνης 14-18
Νέα Φιλαδέλφεια
143 42
4ος όροφος

Η Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων είναι ο επίσημος Eλληνικός φορέας διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων και σοβαρών συμβάντων.  Εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών.  Εκτελεί διερευνήσεις και εκδίδει πορίσματα, σύμφωνα με το Παράρτημα 13 (Annex 13)  της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας, τον Κανονισμό της  Ευρωπαϊκής Ένωσης : 996/2010, και το ν. 2912/01.

Η ΕΔΑΑΠ συγκροτείται από τον Πρόεδρο και τέσσερα μέλη.  Ο Πρόεδρος είναι Kρατικός λειτουργός αποκλειστικής απασχόλησης και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων όπως και τα μέλη της επιτροπής, σύμφωνα με την πρόσφατη τροποποίηση του Νόμου 2912/01 η οποία περιγράφεται στο Νόμο 4313/2014.  Η θητεία του Προέδρου και των μελών είναι πενταετής και μπορεί να ανανεώνεται.

Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής λειτουργεί Μονάδα Μελέτης και Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων. Η Μονάδα είναι οργανωμένη σε επίπεδο Διεύθυνσης και διοικείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον Προϊστάμενό της.  Η Μονάδα στελεχώνεται από μόνιμους διερευνητές με εμπειρία σε διάφορα θέματα της πολιτικής αεροπορίας.

Η οργάνωση και ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας της Επιτροπής και της Μονάδας καθορίζονται από το Προεδρικό Διάταγμα 59 του 2004.

H Eπιτροπή στεγάζεται στον 4ο όροφο κτιρίου στην οδό Βυτίνης 14-18 - Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΕΔΑΑΠ είναι μέλος της Διεθνούς Κοινότητας Διερευνητών Αεροπορικής Ασφάλειας (ISASI – Ιnternational Society of Air Safety Investigators) και του διεθνούς Ιδρύματος για την Ασφάλεια των Πτήσεων (FSF – Flight Safety Foundation).

Οργανόγραμμα

Εποπτεία από τον Υπουργό

Υποδομών και Μεταφορών

Η Επιτροπή είναι ανεξάρτητη αρχή και έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Η Επιτροπή εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. 

Ανεξάρτητη Αρχή

μη συνταγματικά κατωχυρωμένη

Η Επιτροπή είναι ανεξάρτητη αρχή και έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. ‘Η Επιτροπή εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τα μέλη της απολαμβάνουν προσωπική
ανεξαρτησία και κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεσμεύονται από το νόμο και τη συνείδησή τους.

Η Επιτροπή συγκροτείται από τον Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη. ‘Η θητεία του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής είναι πενταετής και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι το διορισμό νέων μελών. 

Η Επιτροπή εκπροσωπείται από τον Πρόεδρό της. Ο Πρόεδρος είναι κρατικός λειτουργός αποκλειστικής απασχόλησης. 

Μονάδα Μελετών & Διερευνήσεων

Οργανωμένη σε επίπεδο Διεύθυνσης

Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής, συνιστάται Μονάδα Μελετών και Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, ("Μονάδα"). Η Μονάδα είναι οργανωμένη σε επίπεδο Διεύθυνσης και ανήκει οργανικά στην Επιτροπή. Διοικείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον Προϊστάμενό της.

Τμήμα Διερευνήσεων

Αρμοδιότητες

Οργάνωση και εκπαίδευση ομάδων διερεύνησης. Εκπόνηση διαδικασιών διερεύνησης  αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων. Παρακολούθηση  και ενημέρωση σχετικά με τους κανονισμούς που διέπουν την Πολιτική Αεροπορία (ΥΠΑ, σχετικά Annexes, Documents του ICAO και σχετικά JARs). Αναλύσεις, τεχνικές έρευνες,  συνεργασία με εσωτερικά  και εξωτερικά  τεχνολογικά  κέντρα. Διαχείριση του Συστήματος Αναφοράς Περιστατικών (Occurrence Reporting System). Συλλογή στοιχείων απαραίτητων για την διερεύνηση του αεροπορικού ατυχήματος. Σύνταξη εκθέσεων διερευνήσεων ατυχημάτων και συστάσεων ασφαλείας. Παρακολούθηση των αναθεωρήσεων του Παραρτήματος (Annex) 13 της Σύμβασης του Σικάγου και μέριμνα για την ενσωμάτωση τους στο εθνικό δίκαιο της χώρας. Μέριμνα για την ενημέρωση και συμμόρφωση του Ελληνικού Αεροπορικού χώρου επί θεμάτων Ασφαλείας Πτήσεων, σύμφωνα με τις υποδείξεις των ICAO και EASA, ECAC, ENCASIA.

Τμήμα Πρόληψης, Μελετών, Ανάλυσης, Εφαρμογών και Στατιστικής

Αρμοδιότητες

Μελέτη  και προώθηση μέτρων για την ασφάλεια  των πτήσεων με σκοπό την πρόληψη αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων. Διαχείριση του Συστήματος  Αναφοράς Περιστατικών (Occurrence Reporting System). Τήρηση και επεξεργασία  στατιστικών στοιχείων ατυχημάτων και συμβάντων σε εθνική και διεθνή βάση. Συλλογή και ανάλυση στοιχείων σχετικών με την ασφάλεια πτήσεων, ιδίως για προληπτικούς λόγους. Παρακολούθηση της εφαρμογής των συστάσεων ασφαλείας των πορισμάτων. Ηλεκτρονική σύνδεση με τους Διεθνείς Οργανισμούς (ICAO, EASA, ENCASIA, ECAC, FAA κλπ) για την αποστολή και λήψη πληροφοριών που αφορούν στην ασφάλεια πτήσεων. Συνεργασία με τα άλλα Τμήματα της Μονάδας για έκδοση εγχειριδίων σχετικών με ατυχήματα  που συνέβησαν και τις συστάσεις ασφαλείας που εκδόθηκαν προς ενημέρωση του αεροπορικού χώρου.

Γραμματεία Προέδρου και Μελών της Επιτροπής

Αρμοδιότητες

Η Γραμματεία Προέδρου και Μελών της Επιτροπής λειτουργεί  σε επίπεδο αυτοτελούς Γραφείου,  υπαγόμενο απ' ευθείας στον Πρόεδρο της Επιτροπής. Στις αρμοδιότητες του Γραφείου ανήκει η γραμματειακή εξυπηρέτηση του Προέδρου  και των μελών της Επιτροπής κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Αρμοδιότητες

Xειρισμός όλων των θεμάτων του προσωπικού της Μονάδας, πειθαρχικών, αδειών και νοσηλειών. Έκδοση γενικών εγκυκλίων διοίκησης προσωπικού. Xειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την άσκηση προσφυγών ή αιτήσεων ακυρώσεως ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Xειρισμός  θεμάτων καταστάσεως  του προσωπικού της Μονάδας και τήρηση προσωπικού μητρώου του προσωπικού της. Μέριμνα για την προώθηση προγραμμάτων εκ- παίδευσης σε συνεργασία με την ΥΠΑ, ΓΕΑ και άλλους εκπαιδευτικούς  φορείς.  Κατάρτιση  και εκτέλεση  τακτικού προϋπολογισμού στα πλαίσια του προϋπολογισμού του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Εκτέλεση δαπανών πληρωμών εξωτερικού και εσωτερικού για διάφορες εργασίες της Επιτροπής και της Μονάδας καθώς και σύναψη πάσης φύσεως συμβάσεων με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Εκπόνηση και παρακολούθηση εφαρμογής κανονισμού προμηθειών. Xειρισμός θεμάτων προμηθειών γενικά. Διαχείριση υλικών εξοπλισμού της Μονάδας. Μηχανοργάνωση στοιχείων διοίκησης υλικού. Μισθοδοσία προσωπικού. Γραμματειακή υποστήριξη της Μονάδας. Μετάφραση των πορισμάτων διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων.

 • Εποπτεία από τον Υπουργό

  Υποδομών και Μεταφορών

  Η Επιτροπή είναι ανεξάρτητη αρχή και έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Η Επιτροπή εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. 

 • Ανεξάρτητη Αρχή

  μη συνταγματικά κατωχυρωμένη

  Η Επιτροπή είναι ανεξάρτητη αρχή και έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. ‘Η Επιτροπή εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τα μέλη της απολαμβάνουν προσωπική
  ανεξαρτησία και κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεσμεύονται από το νόμο και τη συνείδησή τους.

  Η Επιτροπή συγκροτείται από τον Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη. ‘Η θητεία του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής είναι πενταετής και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι το διορισμό νέων μελών. 

  Η Επιτροπή εκπροσωπείται από τον Πρόεδρό της. Ο Πρόεδρος είναι κρατικός λειτουργός αποκλειστικής απασχόλησης. 

 • Μονάδα Μελετών & Διερευνήσεων

  Οργανωμένη σε επίπεδο Διεύθυνσης

  Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής, συνιστάται Μονάδα Μελετών και Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, ("Μονάδα"). Η Μονάδα είναι οργανωμένη σε επίπεδο Διεύθυνσης και ανήκει οργανικά στην Επιτροπή. Διοικείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον Προϊστάμενό της.

 • Τμήμα Διερευνήσεων

  Αρμοδιότητες

  Οργάνωση και εκπαίδευση ομάδων διερεύνησης. Εκπόνηση διαδικασιών διερεύνησης  αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων. Παρακολούθηση  και ενημέρωση σχετικά με τους κανονισμούς που διέπουν την Πολιτική Αεροπορία (ΥΠΑ, σχετικά Annexes, Documents του ICAO και σχετικά JARs). Αναλύσεις, τεχνικές έρευνες,  συνεργασία με εσωτερικά  και εξωτερικά  τεχνολογικά  κέντρα. Διαχείριση του Συστήματος Αναφοράς Περιστατικών (Occurrence Reporting System). Συλλογή στοιχείων απαραίτητων για την διερεύνηση του αεροπορικού ατυχήματος. Σύνταξη εκθέσεων διερευνήσεων ατυχημάτων και συστάσεων ασφαλείας. Παρακολούθηση των αναθεωρήσεων του Παραρτήματος (Annex) 13 της Σύμβασης του Σικάγου και μέριμνα για την ενσωμάτωση τους στο εθνικό δίκαιο της χώρας. Μέριμνα για την ενημέρωση και συμμόρφωση του Ελληνικού Αεροπορικού χώρου επί θεμάτων Ασφαλείας Πτήσεων, σύμφωνα με τις υποδείξεις των ICAO και EASA, ECAC, ENCASIA.

 • Τμήμα Πρόληψης, Μελετών, Ανάλυσης, Εφαρμογών και Στατιστικής

  Αρμοδιότητες

  Μελέτη  και προώθηση μέτρων για την ασφάλεια  των πτήσεων με σκοπό την πρόληψη αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων. Διαχείριση του Συστήματος  Αναφοράς Περιστατικών (Occurrence Reporting System). Τήρηση και επεξεργασία  στατιστικών στοιχείων ατυχημάτων και συμβάντων σε εθνική και διεθνή βάση. Συλλογή και ανάλυση στοιχείων σχετικών με την ασφάλεια πτήσεων, ιδίως για προληπτικούς λόγους. Παρακολούθηση της εφαρμογής των συστάσεων ασφαλείας των πορισμάτων. Ηλεκτρονική σύνδεση με τους Διεθνείς Οργανισμούς (ICAO, EASA, ENCASIA, ECAC, FAA κλπ) για την αποστολή και λήψη πληροφοριών που αφορούν στην ασφάλεια πτήσεων. Συνεργασία με τα άλλα Τμήματα της Μονάδας για έκδοση εγχειριδίων σχετικών με ατυχήματα  που συνέβησαν και τις συστάσεις ασφαλείας που εκδόθηκαν προς ενημέρωση του αεροπορικού χώρου.

 • Γραμματεία Προέδρου και Μελών της Επιτροπής

  Αρμοδιότητες

  Η Γραμματεία Προέδρου και Μελών της Επιτροπής λειτουργεί  σε επίπεδο αυτοτελούς Γραφείου,  υπαγόμενο απ' ευθείας στον Πρόεδρο της Επιτροπής. Στις αρμοδιότητες του Γραφείου ανήκει η γραμματειακή εξυπηρέτηση του Προέδρου  και των μελών της Επιτροπής κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

 • Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

  Αρμοδιότητες

  Xειρισμός όλων των θεμάτων του προσωπικού της Μονάδας, πειθαρχικών, αδειών και νοσηλειών. Έκδοση γενικών εγκυκλίων διοίκησης προσωπικού. Xειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την άσκηση προσφυγών ή αιτήσεων ακυρώσεως ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Xειρισμός  θεμάτων καταστάσεως  του προσωπικού της Μονάδας και τήρηση προσωπικού μητρώου του προσωπικού της. Μέριμνα για την προώθηση προγραμμάτων εκ- παίδευσης σε συνεργασία με την ΥΠΑ, ΓΕΑ και άλλους εκπαιδευτικούς  φορείς.  Κατάρτιση  και εκτέλεση  τακτικού προϋπολογισμού στα πλαίσια του προϋπολογισμού του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Εκτέλεση δαπανών πληρωμών εξωτερικού και εσωτερικού για διάφορες εργασίες της Επιτροπής και της Μονάδας καθώς και σύναψη πάσης φύσεως συμβάσεων με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Εκπόνηση και παρακολούθηση εφαρμογής κανονισμού προμηθειών. Xειρισμός θεμάτων προμηθειών γενικά. Διαχείριση υλικών εξοπλισμού της Μονάδας. Μηχανοργάνωση στοιχείων διοίκησης υλικού. Μισθοδοσία προσωπικού. Γραμματειακή υποστήριξη της Μονάδας. Μετάφραση των πορισμάτων διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων.

O σημερινός Πρόεδρος της Επιτροπής της ΕΔΑΑΠ

Κωνσταντίνος Κονδύλης - Πρόεδρος
Ιωάννης Κων/νος Κονδύλης
Πρόεδρος της ΕΔΑΑΠ. Διερευνητής Ατυχημάτων και Συμβάντων, Τέως Κυβερνήτης Πολιτικής Αεροπορίας

Tα Μέλη της Επιτροπής της ΕΔΑΑΠ

 • Ακριβός Τσολάκης: Αντισμήναρχος (Ι) ε.α. & τέως Κυβερνήτης Πολιτικής Αεροπορίας

 • Γρηγόριος Φλέσσας: Απόστρατος (Ι) Π.Α. & Κυβερνήτης Πολιτικής Αεροπορίας

 • Χρήστος Βάλαρης: Ταξίαρχος ε.α. Π.Α.

 • Χαράλαμπος Τζώνος - Κομίλης: Κυβερνήτης Πολιτικής Αεροπορίας

Ακριβός Τσολάκης

Ακριβός Τσολάκης

Μέλος Επιτροπής - Ιδρυτής της ΕΔΑΑΠ - Αντισμήναρχος (Ι) ε.α. - Τέως Κυβερνήτης Πολιτικής Αεροπορίας
Γρηγόριος Φλέσσας

Γρηγόριος Φλέσσας

Μέλος Επιτροπής - Απόστροτος (Ι) Π.Α. - Κυβερνήτης Πολιτικής Αεροπορίας
Χαράλαμπος Τζώνος -Κομίλης

Χαράλαμπος Τζώνος - Κομίλης

Μέλος Επιτροπής - Κυβερνήτης Πολιτικής Αεροπορίας
Χρήστος Βάλαρης

Χρήστος Βάλαρης

Μέλος Επιτροπής - Ταξίαρχος ε.α. Π.Α.
Έδρα - Επικοινωνία:

Βυτίνης 14-18, 4ος όροφος
Νέα Φιλαδέλφεια 143 42
Αθήνα - Ελλάδα
τηλ. κέντρο: (+30) 210 960 80 80
Κινητό 24/7: (+30) 6981 000 578
FAX: (+30) 210 96 17 137
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Online Υπηρεσίες:

online αναφορά συμβάντος

online αίτηση βεβαίωσης χειριστή αεροσκαφών (περί μη εμπλοκής σε ατύχημα ή σοβαρό συμβάν)


© 2022 AAIASB

Development and administration by AAIASB Prevention, Research & Analysis Section

Report any issues to developer: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.