Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2011-09
Ημερομηνία Έκδοσης: 27/07/2011
Αποδέκτης: Υ.Π.Α. & Ε.Μ.Υ.
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Έκθεση 01/2011

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR_OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2011-09 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 27/07/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Έκθεση 01/2011

Αποδέκτης: Υ.Π.Α. & Ε.Μ.Υ.
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να μεριμνήσουν για την καταγραφή και σε ηλεκτρονική μορφή, των μετρήσεων των ανεμομέτρων των άκρων των διαδρόμων των αεροδρομίων που δέχονται πολιτική κίνηση.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2011-09 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 27/07/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Έκθεση 01/2011

Αποδέκτης: Υ.Π.Α. & Ε.Μ.Υ.
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER