Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2011-13
Ημερομηνία Έκδοσης: 26/01/2012
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 13/2011

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2011-13 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/01/2012
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 13/2011

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: H Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να εξασφαλίσει ότι, οι υπεύθυνοι των εγκεκριμένων εκπαιδευτικών κέντρων ΥΠΑΜ θα βεβαιώνονται, πριν από την διάθεση των εκπαιδευτών που χρησιμοποιούν, ότι αυτοί γνωρίζουν και τηρούν τα αναγραφόμενα στον εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας του κέντρου.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2011-13 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/01/2012
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 13/2011

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Έγγραφο με αριθμό: ΥΠΑ/Δ2/Ε/8987/08.08.12 (ΕΔΑΑΠ 1390/08.08.12) σύμφωνα με το οποίο πραγματοποιήθηκε Σχολείο εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Χειριστών ΥΠΑΜ με γραπτές εξετάσεις για τους εν ενεργεία εκπαιδευτές ΥΠΑΜ.
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER