Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-04
Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Κατά την αναζήτηση στοιχείων της ΥΠΑΜ από το αρχείο των ΥΠΑΜ στο Τμήμα Γενικής Αεροπορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, προέκυψε ότι το αρχείο της συγκεκριμένης ΥΠΑΜ δεν ήταν πλήρες.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-04: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να εξετάσει την πραγματοποίηση ελέγχου πληρότητας των αρχείων όλων των καταγεγραμμένων ΥΠΑΜ στο Τμήμα Γενικής Αεροπορίας ώστε αυτό να περιέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν μια ΥΠΑΜ σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο και τις διαδικασίες της.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Η Υ.Π.Α. με επιστολή της [ΥΠΑ/Δ2/Ε/32497/8453/03.11.2018] ενημέρωσε την ΕΔΑΑΠ σχετικά με την απάντηση του αρμόδιου τμήματος της Υ.Π.Α. Δ2/Δ [έγγραφο:ΥΠΑ/Δ2/Δ/8105/30.10.2018] στην οποία αναφέρεται ότι το αρχείο των Υ.Π.Α.Μ. [Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών] περιλαμβάνει τα εξής: Πιστοποιητικό Νηολόγησης, Πιστοποιητικό Πτητικής Ικανότητας, Άδεια Σταθμού, Πιστοποιητικό Θορύβου (εάν απαιτείται), Πιστοποιητικό Ασφάλισης, Εγχειρίδιο Λειτουργίας, Εγχειρίδιο Συντήρησης του σκάφους, του κινητήρα και της έλικας, δελτίο βάρους και ζυγοστάθμισης, Log Book, φόρμα ελεγκτή κατασκευής. Επίσης στην ίδια επιστολή αναφέρεται ότι προγραμματίζεται επικαιροποίηση του συνολικού μητρώου των Υ.Π.Α.Μ. με Ελληνικό Νηολόγιο, με τα προαναφερθέντα έγγραφα και πιστοποιητικά. [Η ΕΔΑΑΠ χαρακτήρισε την ανταπόκριση αυτή ως «Επαρκής Απάντηση» και άλλαξε την κατάσταση της σύστασης 2018-04 σε «Κλειστή» με την επιστολή υπ’αριθμ. ΕΔΑΑΠ/4513/31.12.2018].
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER