Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-06
Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Αποδέκτης: Κατασκευαστή, Halley Apollo
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Κατασκευαστή, Halley Apollo
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Κατά τη διερεύνηση βρέθηκε ότι κατά τη διέλευση των συρματόσχοινων ελέγχου ισχύος προς τον κινητήρα, δημιουργούνται τέτοιες κλίσεις στα συρματόσχοινα οι οποίες τα φέρνουν σε επαφή με μεταλλικά μέρη. Εξαιτίας της επαφής αυτής κατά τη λειτουργία των συρματόσχοινων δημιουργούνται φθορές σε αυτά οι οποίες επηρεάζουν τη μετάδοση των εντολών του χειριστή προς τους αναμεικτήρες.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-06: Ο κατασκευαστής της ΥΠΑΜ να επανεξετάσει τη διέλευση των συρματόσχοινων ελέγχου ισχύος προς τον κινητήρα, έτσι ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία κλίσεων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν φθορά στα συρματόσχοινα.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Κατασκευαστή, Halley Apollo
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER