Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-07
Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Αποδέκτης: Kατασκευαστή, Halley Apollo
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση Εικόνα Ανοιχτής Σύστασης (περιμένει απάντηση) με ερωτηματικό κόκκινο SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Kατασκευαστή, Halley Apollo
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Σύμφωνα με έγγραφο του κατασκευαστή της ΥΠΑΜ, κατά την επισκευή της ΥΠΑΜ του ατυχήματος πραγματοποιήθηκε τροποποίηση του χώρου κάτω από την θέση του χειριστή η οποία χρησιμοποιείται σαν χώρος τοποθέτησης μικρών αντικειμένων. Η τροποποίηση αυτή έχει σαν σκοπό την ασφάλιση των μικρών αντικειμένων που τοποθετούνται μέσα στο χώρο αυτό έτσι ώστε να αποτραπεί η μετακίνηση τους που θα μπορούσε να μπλοκάρει τα συρματόσκοινα του κινητήρα που διέρχονται μέσα από το σκάφος.
Επίσης, ο κατασκευαστής τοποθέτησε τα διερχόμενα από το σκάφος συρματόσχοινα του κινητήρα μέσα σε πλαστικά κανάλια έτσι ώστε να αποτραπεί το μπλοκάρισμα τους σε περίπτωση που κάποιο αντικείμενο μέσα στο σκάφος μετακινηθεί.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-07: Ο κατασκευαστής της ΥΠΑΜ να εξετάσει τον τρόπο που θα ενημερώσει τους κατόχους των ΥΠΑΜ του ιδίου τύπου αναφορικά με το πρόβλημα του μπλοκαρίσματος των συρματόσχοινων καθώς επίσης και για τις τροποποιήσεις τις οποίες πραγματοποίησε ώστε να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο πρόβλημα.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Kατασκευαστή, Halley Apollo
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER