Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2017-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 19/12/2017 -- Αποδέκτης:Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2017
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - η απάντηση είναι υπό αξιολόγηση SR_Partially_accepted
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2017-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 19/12/2017
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2017
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - η απάντηση είναι υπό αξιολόγηση
Κείμενο Σύστασης: H Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να ενημερώσει τις Αερολέσχες οι οποίες διαθέτουν τα α/φη τους σε μέλη τους με μικρή πτητική εμπειρία, τα οποία θέλουν να εκτελέσουν μόνα τους προσγειω-απογειώσεις σε αεροδρόμια που δέχονται μεγάλη κυκλοφορία, να επιλέγουν χρονικά διαστήματα που η κυκλοφορία είναι μικρή.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2017-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 19/12/2017
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2017
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - η απάντηση είναι υπό αξιολόγηση
Ανταπόκριση: Η ΥΠΑ απαντά με έγγραφό της [ΥΠΑ/Δ2/Ε/27860/8129/03.10.2018] ότι έχει κάνει ενέργειες για ενημέρωση των αεραθλητικών σωματείων σχετικά με ότι ζητά η σύσταση ασφαλείας 2017-07 . [Η ΕΔΑΑΠ με το έγγραφό της ΕΔΑΑΠ/4119/26.11.2018] ενημερώνει ότι θα αξιολογήσει σύντομα την απάντηση λαμβάνοντας υπόψη την απάντηση του σωματείου AOPA HELLAS (έγγραφο APOA HELLAS 022-18/31.10.2018) ]
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER
 
 
 
YOUR-EUROPE-BANNER-256