Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2012-03
Ημερομηνία Έκδοσης: 07/12/2012
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 04/2012

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2012-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/12/2012
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 04/2012

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: 2012 – 03: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να εξασφαλίσει ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στα έγραφα που κατατίθενται στα Γραφεία Αερολιμενικού Ελέγχου των αεροδρομίων ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2012-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/12/2012
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 04/2012

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Έγγραφο Υ.Π.Α. με αρ. πρωτ. ΥΠΑ/Δ3/Α/7051/2118 της 13/3/2015 (ΕΔΑΑΠ 454/17/3/2015), το οποίο απευθύνεται σε όλους τους αερολιμένες και δίνει οδηγίες ελέγχου πληρότητας και ορθότητας των υποβαλλόμενων εγγράφων προ πτήσης.
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER
 
 
 
YOUR-EUROPE-BANNER-256