Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2014-02
Ημερομηνία Έκδοσης: 06/05/2014
Αποδέκτης: Οργανισμό Εκπαίδευσης Χειριστών α/φων Superior Air S.A.
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 01/2014

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2014-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 06/05/2014
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 01/2014

Αποδέκτης: Οργανισμό Εκπαίδευσης Χειριστών α/φων Superior Air S.A.
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός να επανεξετάσει το θέμα της έντασης του ανέμου με την οποία επιτρέπονται οι πτήσεις του R22 και την περίπτωση να θέσει ο ίδιος στο εγχειρίδιο λειτουργίας του, περιορισμούς και όρια στην ένταση του ανέμου, των ριπών και στροβιλισμών αυτού πάνω από τα οποία θα απαγορεύονται οι εκπαιδευτικές πτήσεις.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2014-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 06/05/2014
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 01/2014

Αποδέκτης: Οργανισμό Εκπαίδευσης Χειριστών α/φων Superior Air S.A.
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER