Συστάσεις 2011

Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2011-13
Ημερομηνία Έκδοσης: 26/01/2012
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 13/2011

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2011-13 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/01/2012
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 13/2011

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: H Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να εξασφαλίσει ότι, οι υπεύθυνοι των εγκεκριμένων εκπαιδευτικών κέντρων ΥΠΑΜ θα βεβαιώνονται, πριν από την διάθεση των εκπαιδευτών που χρησιμοποιούν, ότι αυτοί γνωρίζουν και τηρούν τα αναγραφόμενα στον εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας του κέντρου.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2011-13 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/01/2012
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 13/2011

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Έγγραφο με αριθμό: ΥΠΑ/Δ2/Ε/8987/08.08.12 (ΕΔΑΑΠ 1390/08.08.12) σύμφωνα με το οποίο πραγματοποιήθηκε Σχολείο εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Χειριστών ΥΠΑΜ με γραπτές εξετάσεις για τους εν ενεργεία εκπαιδευτές ΥΠΑΜ.
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2011-12
Ημερομηνία Έκδοσης: 22/12/2012
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 12/2011

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2011-12 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 22/12/2012
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 12/2011

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να εξετάσει την σκοπιμότητα έκδοσης κανονισμού που να αφορά στα αλεξίπτωτα πλαγιάς με καθαρό βάρος κάτω από 70 kg.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2011-12 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 22/12/2012
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 12/2011

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Εκδόθηκε από την ΥΠΑ το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο (ΦΕΚ Β/2937/31.12.2015) το οποίο καλύπτει την πτητική λειτουργία μηχανοκίνητων αλεξιπτώτων πλαγιάς με βάρος συσκευής μικρότερο των 70 kg.
Σύνδεσμος:
http://www.ypa.gr/userfiles/4659ed30-b59b-4111-9747-a3550129731a/document.pdf
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2011-11
Ημερομηνία Έκδοσης: 01/09/2010
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 09/2011

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2011-11 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 01/09/2010
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 09/2011

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η ΥΠΑ να φροντίσει ώστε όλοι οι φορείς στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί απόφαση ίδρυσης και λειτουργίας πεδίου προσγείωσης, να περιλάβουν στον κανονισμό τους διατάξεις περί κυριότητας, νηολογίου σε ισχύ, πτητικής ικανότητας, που να αφορούν τα α/φ στα οποία δίνουν άδεια να σταθμεύουν στο πεδίο, χωρίς να ανήκουν ή να είναι ενταγμένα σε αυτούς.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2011-11 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 01/09/2010
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 09/2011

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Υ.Π.Α:
Αναφορικά με την σύσταση ασφαλείας 2011-11 του Πορίσματος Διερεύνησης Ατυχήματος στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων την 7η Νοεμβρίου 2010, σας γνωστοποιούμε ότι απεστάλη έγγραφο της Υπηρεσςίας μας προς όλα τα Αδειοδοτημένα Πεδία Προσγείωσης, περί τήρησης βιβλίου κίνησης αεροσκαφών, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και τα αναφερόμενα στοιχεία στην εν λόγω σύσταση.
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2011-10β
Ημερομηνία Έκδοσης: 27/07/2011
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 08/2011

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2011-10β -- Ημερομηνία Έκδοσης: 27/07/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 08/2011

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να μεριμνήσει :

β) Για την διασφάλιση της ποιότητας των εργασιών των ελεγκτών κατασκευής ΥΠΑΜ.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2011-10β -- Ημερομηνία Έκδοσης: 27/07/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 08/2011

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Για την εποπτεία της ασφαλούς λειτουργείας των εκπαιδευτικών κέντρων ΥΠΑΜ και γενικότερα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας των υπερελαφρών αεροσκαφών στην Ελλάδα, το τμήμα Ιδιωτικής Αεροπορίας της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων Δ2 προχώρησε σε ενέργειες που περιγράφονται στο έγγραφο Δ2/Δ/3116 της 23/3/2012.
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2011-10α
Ημερομηνία Έκδοσης: 27/07/2010
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 08/2011

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2011-10α -- Ημερομηνία Έκδοσης: 27/07/2010
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 08/2011

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να μεριμνήσει :
α) Για την απαρέγκλιτη τήρηση των θεσμικών κειμένων από το προσωπικό της και ιδιαίτερα η Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων της ΥΠΑ να προβεί άμεσα στους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 11 του νέου Κανονισμού Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών, σε όλες τις σχολές εκπαίδευσης που έχει δώσει άδεια λειτουργίας και να προγραμματίσει την επανάληψη αυτών σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2011-10α -- Ημερομηνία Έκδοσης: 27/07/2010
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 08/2011

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Για την εποπτεία της ασφαλούς λειτουργίας των Εκπαιδευτικών Κέντρων ΥΠΑΜ και γενικότερα της πτητικής δραστηριότητας των υπερελαφρών αεροσκαφών στην Ελλάδα, το τμήμα ιδιωτικής αεροπορίας της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων Δ2 της ΥΠΑ προχώρησε σε σειρά ενεργειών τις οποίες μας κοινοποίησε με το έγγραφο (ΥΠΑ): Δ2/Δ/3116 στις 23/3/2012
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2011-09
Ημερομηνία Έκδοσης: 27/07/2011
Αποδέκτης: Υ.Π.Α. & Ε.Μ.Υ.
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Έκθεση 01/2011

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR_OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2011-09 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 27/07/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Έκθεση 01/2011

Αποδέκτης: Υ.Π.Α. & Ε.Μ.Υ.
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να μεριμνήσουν για την καταγραφή και σε ηλεκτρονική μορφή, των μετρήσεων των ανεμομέτρων των άκρων των διαδρόμων των αεροδρομίων που δέχονται πολιτική κίνηση.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2011-09 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 27/07/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Έκθεση 01/2011

Αποδέκτης: Υ.Π.Α. & Ε.Μ.Υ.
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2011-08
Ημερομηνία Έκδοσης: 27/07/2011
Αποδέκτης: Κρατικός Αερολιμένας Ηρακλείου
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Έκθεση 01/2011

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2011-08 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 27/07/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Έκθεση 01/2011

Αποδέκτης: Κρατικός Αερολιμένας Ηρακλείου
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: Ο Αερολιμένας σε συνεννόηση με την Πολεμική Αεροπορία να μεριμνήσει για την προσαρμογή των πινακίδων ένδειξης εναπομείναντος μήκους διαδρόμου με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος 14 του ICAO.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2011-08 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 27/07/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Έκθεση 01/2011

Αποδέκτης: Κρατικός Αερολιμένας Ηρακλείου
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Η Γενική Διεύθυνση Αερολιμένων της Υ.Π.Α. σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία φρόντισε ώστε οι πινακίδες ένδειξης εναπομείναντος μήκους διαδρόμου να αφαιρεθούν από την ζώνη ασφαλείας του διαδρόμου 09/27 στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου (έγγραφο ΥΠΑ: Δ3/Δ/33276/8619)
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2011-07
Ημερομηνία Έκδοσης: 17/06/2011
Αποδέκτης: Προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 06/2011

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2011-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 17/06/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 06/2011

Αποδέκτης: Προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, να φροντίσει για την διοργάνωση σεμιναρίων ενημέρωσης των εξεταστών αέρος για το προτεινόμενο από τα JAA (Flight Examiners Manual) τρόπο με τον οποίο θα διενεργούνται οι εξετάσεις και τα κριτήρια που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους οι εξεταστές αέρος. Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στις τροποποιήσεις του Εγχειριδίου των Εξεταστών Αέρος (Flight Examiners Manual) και να γίνεται μνεία σχετικών συμβάντων.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2011-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 17/06/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 06/2011

Αποδέκτης: Προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: H ΥΠΑ απαντά με έγγραφό της [ΥΠΑ/Δ2/Ε/22173/18.06.2019] ότι:
Σύμφωνα με τον ισχύοντα EK 1178/2011 (όπως έχει τροποποιηθεί), η ισχύς του πιστοποιητικού Εξεταστή Αέρος καθορίζεται ανάμεσα σε άλλα και από την εκπλήρωση της απαίτησης για τον Εξεταστή Αέρος να έχει υποστεί εκπαιδευτικό/ενημερωτικό σεμινάριο μια φορά την τριετία, ο οποίος είναι και ο χρόνος διάρκειας ισχύος της πιστοποίησης του. Σε αυτά τα σεμινάρια οι Εξεταστές Αέρος ενημερώνονται και εξετάζονται τελικά, για τα κριτήρια και τον τρόπο διενέργειας εξετάσεων, για τυχόν τροποποιήσεις του Εγχειριδίου Εξετάσεων Αέρος της Υπηρεσίας, Ανθρώπινους Παράγοντες αλλά και αναφορά σε συμβάντα η ατυχήματα τα οποία έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια διενέργειας εξετάσεων. Με σχετική διαδικασία το Τμήμα Πτυχίων και Αδειών διοργανώνει τέτοιου είδους σεμινάρια τρεις φορές τον χρόνο, μια φορά εντός τετραμήνου. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι το τελευταίο σεμινάριο έγινε στις 23/5/19, ενώ είχε συμπεριληφθεί σχετική θεματολογία στα πλαίσια αρχικών πιστοποιήσεων Εξεταστών Αέρος, (Μάρτιος και Μάιος 2019).
H ΕΔΑΑΠ αξιολόγησε την ανταπόκριση στη σύσταση 2011-07 ως «Επαρκής Απάντηση» και άλλαξε την κατάσταση της σύστασης σε «Κλειστή» στις 01/8/2019 [έγγραφο ΕΔΑΑΠ/2763/01.08.2019].
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2011-06
Ημερομηνία Έκδοσης: 17/06/2011
Αποδέκτης: Προς την Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 05/2011

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2011-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 17/06/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 05/2011

Αποδέκτης: Προς την Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: Οι διοργανωτές αθλητικών συναντήσεων ΙΑΣ αγώνων, εκτός των συχνοτήτων ασφαλείας και περισυλλογής που δίνουν για χρήση στους αεραθλητές, να δίνουν και τρίτη συχνότητα VHF, που θα χρησιμοποιείται στην διαχείριση κρίσεων και μόνο από τους άμεσα εμπλεκόμενους.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2011-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 17/06/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 05/2011

Αποδέκτης: Προς την Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Η ΕΛΑΟ με την απάντησή της (έγγραφο ΕΛΑΟ/100/04.07.2018) αποδέχεται τη σύσταση της ΕΔΑΑΠ και έχει θεσπίσει διαδικασίες με τις οποίες ενημερώνει τακτικά την αρμόδια Επιτροπή Αεραθλήματος για τις συστάσεις ασφάλειας της ΕΔΑΑΠ.
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2011-05
Ημερομηνία Έκδοσης: 17/06/2011
Αποδέκτης: Προς την Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 05/2011

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2011-05 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 17/06/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 05/2011

Αποδέκτης: Προς την Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: Δεδομένου ότι είναι σχεδόν γνωστό το είδος των τραυματισμών που συμβαίνουν σε ατυχήματα με αλεξίπτωτα πλαγιάς (εσωτερικές κακώσεις, κακώσεις στην σπονδυλική στήλη και κατάγματα στα κάτω άκρα), οι υπεύθυνοι διοργάνωσης αθλητικών συναντήσεων να εξασφαλίζουν την ύπαρξη στο χώρο των αγώνων ιατρικού προσωπικού και
εξοπλισμού κατάλληλου για την αντιμετώπιση τέτοιων τραυμάτων (φορεία, κολάρα, νάρθηκες, φωτοβολίδες).
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2011-05 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 17/06/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 05/2011

Αποδέκτης: Προς την Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Η ΕΛΑΟ με την απάντησή της (έγγραφο ΕΛΑΟ/100/04.07.2018) αποδέχεται τη σύσταση της ΕΔΑΑΠ και έχει θεσπίσει διαδικασίες με τις οποίες ενημερώνει τακτικά την αρμόδια Επιτροπή Αεραθλήματος για τις συστάσεις ασφάλειας της ΕΔΑΑΠ.
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2011-04
Ημερομηνία Έκδοσης: 17/06/2011
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 04/2011

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2011-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 17/06/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 04/2011

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να εξετάσει το ενδεχόμενο προσθήκης στα πτυχία της ειδικότητας πτήσης σε ορεινές περιοχές (Mountain Flying Rating) και να κάνει σχετική εισήγηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA).
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2011-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 17/06/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 04/2011

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: H ΥΠΑ απαντά με έγγραφό της [ΥΠΑ/Δ2/Ε/22173/18.06.2019] ότι:
Σύμφωνα με τον ισχύοντα ΕΚ 1178/2011 (όπως έχει τροποποιηθεί), η απόκτηση ικανότητας βουνού (Mountain Rating) προβλέπεται και αποκτάται υπό προϋποθέσεις εφόσον οι συνθήκες πτήσεως το απαιτούν. Το Τμήμα Πτυχίων και Αδειών της ΑΠΑ ακολουθώντας πιστά τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας θα συμπεριλαμβάνει την προσθήκη ικανότητας βουνού, οποτεδήποτε υπάρχει τέτοιο αίτημα από χειριστή αεροσκαφών.
H ΕΔΑΑΠ αξιολόγησε την ανταπόκριση στη σύσταση 2011-04 ως «Επαρκής Απάντηση» και άλλαξε την κατάσταση της σύστασης σε «Κλειστή» στις 01/8/2019 [έγγραφο ΕΔΑΑΠ/2763/01.08.2019].
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2011-03
Ημερομηνία Έκδοσης: 03/05/2011
Αποδέκτης: Μονάδα Μελετών και Διερεύνησης Ατυχημάτων και Συμβάντων της ΕΔΑΑΠ
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2011

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2011-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 03/05/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2011

Αποδέκτης: Μονάδα Μελετών και Διερεύνησης Ατυχημάτων και Συμβάντων της ΕΔΑΑΠ
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η Μονάδα Διερεύνησης να ενημερώσει τους ορειβατικούς συλλόγους ότι σε περίπτωση που απαιτείται χρήση πτητικού μέσου για διάσωση να ενημερώνει και να συντονίζεται με το ΕΚΣΕΔ.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2011-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 03/05/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2011

Αποδέκτης: Μονάδα Μελετών και Διερεύνησης Ατυχημάτων και Συμβάντων της ΕΔΑΑΠ
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: H Μονάδα Διερεύνησης ενημέρωσε σχετικά τους ορειβατικούς συλλόγους με το έγγραφο της: ΕΔΑΑΠ 864/10-5-2012
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2011-02
Ημερομηνία Έκδοσης: 03/02/2011
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 01/2011

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2011-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 03/02/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 01/2011

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση
Κείμενο Σύστασης: H Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να φροντίσει για την διαγράμμιση των θέσεων στάθμευσης αεροσκαφών του Κρατικού Αερολιμένα Αστυπάλαιας.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2011-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 03/02/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 01/2011

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση
Ανταπόκριση: Αρχική Απάντηση: H ΥΠΑ αναφέρει (έγγραφο ΥΠΑ/Δ3/Δ/6395/955/04.03.2011) ότι το αρμόδιο τμήμα της έχει ξεκινήσει την σχετική διαδικασία για την μελέτη και εκπόνηση της διαγράμμισης του δαπέδου στάθμευσης α/φων του Κρατικού Αερ/να Αστυπάλαιας. [Η απάντηση είχε χαρακτηρισθεί από την ΕΔΑΑΠ ως «Μερικά Επαρκής – Ανοιχτή»]
Νεότερη Απάντηση: H ΥΠΑ με νέο έγγραφό της (ΥΠΑ/Δ3/Α/23103/6675/28.09.2018) απαντά ότι η σύσταση 2011-02 περί διαγράμμισης δαπέδου αεροσκαφών Κρατικού Αερολιμένα Αστυπάλαιας έχει υλοποιηθεί από το 2017. [Η απάντηση αξιολογήθηκε ως «επαρκής» από την ΕΔΑΑΠ και η σύσταση χαρακτηρίζεται «κλειστή» με το έγγραφο ΕΔΑΑΠ/3716/26.10.2018].
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2011-01b
Ημερομηνία Έκδοσης: 03/02/2011
Αποδέκτης: Olympic Handling
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα: 01/2011

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2011-01b -- Ημερομηνία Έκδοσης: 03/02/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα: 01/2011

Αποδέκτης: Olympic Handling
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: Ο φορέας επίγειας εξυπηρέτησης να φροντίσει για την έκδοση διαδικασίας κατά την οποία: Εάν ο Σηματωρός δεν έχει οπτική επαφή και με τα δύο ακροπτερύγια του α/φ, να βοηθείται στο έργο του από συνοδό πτέρυγας (wing walker).
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2011-01b -- Ημερομηνία Έκδοσης: 03/02/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα: 01/2011

Αποδέκτης: Olympic Handling
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Olympic Handling accepted the recommendation and revised the Ground Handling Manual at version 2.00

Relative changes affected:

Ground Handling Manual:

Chapter 15 (training-Page 15-5 and 15-6) Item 10 : Wing Walkers Basic course (theoretical&practical) mandatory for Ramp Agents/Supervisors or any other assigned person (recurrent period 24 months)

Ground Handling Manual:
Chapter 12 (Ramp Handling - Pages 12-8 and 12-9 section 12.3 Marshalling): Note added in case apron area without marking lines or if it’s required by PIC a Wing Walker should be used.
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2011-01a
Ημερομηνία Έκδοσης: 03/02/2011
Αποδέκτης: Olympic Air
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα: 01/2011

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2011-01a -- Ημερομηνία Έκδοσης: 03/02/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα: 01/2011

Αποδέκτης: Olympic Air
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: Ο αερομεταφορέας να φροντίσει για την έκδοση διαδικασίας κατά την οποία: Εάν το πλήρωμα θαλάμου διακυβέρνησης δεν είναι απολύτως σίγουρο για την απόσταση από τυχόν εμπόδιο(-α), να ζητείται από τον φορέα επίγειας εξυπηρέτησης η παροχή βοήθειας με την χρήση συνοδού πτέρυγας (wing walker).
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2011-01a -- Ημερομηνία Έκδοσης: 03/02/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα: 01/2011

Αποδέκτης: Olympic Air
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Olympic Air reply (a):
The Safety recommendations were immediately dealt with the following actions:
1. Issue of FCN 10/11 and 93/10 to stress alertness during taxi and if wingtip clearance is in doubt, stop the aircraft and request wing walker assistance.
2. Amendment of OM-A to include the recommendation.
14.0.12 Flight Phase Related SOPs
14.0.12.1 Taxi
While the aircraft is in motion, the attention of the flight crew must be directed to performing only essential tasks. For the pushback and pre taxi procedure refer to 8.2.2.16 Table 8—30.
All taxi items must be completed away from congested areas, and both pilots must constantly maintain situational awareness. During taxi, standard practices recommend that all appropriate lighting must be switched on at all times which the aeroplane is moving, and switched off when the aeroplane stops moving.
Taxi speed shall be reduced when operating in congested ramp areas, or on wet slippery taxiways.
During LVO operations, all low visibility procedures must be strictly adhered to. Follow me assistance in low visibility conditions may be requested, if deemed necessary.
When taxiing, both pilots must constantly remain on the lookout in order to assure wingtip clearance from other aircraft and/ or obstacles. When maneuvering on apron areas with limited space or near areas of construction,, request follow me assistance or additional marshalers if aircraft wingtip clearance is in doubt. if wingtip clearance is not assured, immediately stop the aircraft!
Flight crews should anticipate airport surface movements by conducting thorough taxi briefings for both departure and arrival. Once taxi instructions are received by ATC, the taxi route should be reviewed against the aerodrome taxi chart. ATC taxi instructions should always be monitored and amended, as necessary. Special attention must be paid to or complex apron areas and critical taxiway intersections located along the taxi route. Crews must identify critical points and locations expected to be crossed. This includes intersecting runways, aerodrome “hotspots”, stop bars and the runway holding point areas. If in doubt, stop the aircraft and clarify instructions with ATC. Prior to crossing an active runway, stopbar or holding position, the clearance must be confirmed with ATC, and confirmed between both crew members..
Upon departure, anticipate revised instructions including a runway change, In this case all significant factors including take-off performance must be rechecked independently by BOTH pilots. ATC must be advised and that the aircraft has to be brought to a stop in order to perform all performance calculations, upload the FMC relocate the new SID chart and brief the new departure and contingency procedure
Upon arrival, marshalling service should be provided where parking or docking guidance systems do not exist or are unserviceable. This also applies when guidance to aircraft parking is required to avoid a safety hazard and to make the most efficient use of available parking space. The marshaler must ascertain that the area within which an aircraft is to be guided is clear of objects which the aircraft, in complying with his signals, might otherwise strike.
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER