Συστάσεις 2014

Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2014-10
Ημερομηνία Έκδοσης: 20/01/2015
Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (Ε.Λ.Α.Ο.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 06/2014

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2014-10 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 20/01/2015
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 06/2014

Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (Ε.Λ.Α.Ο.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία να εξετάσει τρόπους ενημέρωσης των αλλοδαπών αεραθλητών ΙΑΣ για τους χώρους απογείωσης/προσγείωσης που ικανοποιούν τις κανονιστικές απαιτήσεις των ΙΑΣ. Ειδικότερα τα χαρακτηριστικά αυτών των χώρων απογείωσης/προσγείωσης όπως διαστάσεις, εδαφική μορφολογία, προσανατολισμός, μετεωρολογική καταλληλόλητα και βαθμό δυσκολίας.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2014-10 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 20/01/2015
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 06/2014

Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (Ε.Λ.Α.Ο.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2014-09
Ημερομηνία Έκδοσης: 20/01/2015
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 06/2014

Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά Επαρκής απάντηση SR_Partially_accepted
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2014-09 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 20/01/2015
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 06/2014

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά Επαρκής απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορία να επανεξετάσει και να προβεί στις αναγκαίες αναθεωρήσεις του εν ισχύ Κανονισμού Αιωροπτέρων και Αλεξιπτώτων Πλαγιάς.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2014-09 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 20/01/2015
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 06/2014

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά Επαρκής απάντηση
Ανταπόκριση: Η ΥΠΑ απαντά με έγγραφό της [ΥΠΑ/Δ2/Ε/27860/8129/03.10.2018] απαντά ότι είναι στη διαδικασία τροποποίησης του κανονιστικού πλαισίου για αλεξίπτωτα πλαγιάς και Αιωροπτερισμό [Η ΕΔΑΑΠ με το έγγραφό της ΕΔΑΑΠ/4119/26.11.2018 αξιολογεί την απάντηση ως "Μερικά Επαρκής" μέχρι την έκδοση του εν λόγω κανονισμού]
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2014-08
Ημερομηνία Έκδοσης: 20/01/2015
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 05/2014
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2014-08 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 20/01/2015
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 05/2014
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η ΥΠΑ να εξετάσει την έκδοση κανονιστικού πλαισίου που να καλύπτει την πτητική λειτουργία μηχανοκίνητων αλεξιπτώτων πλαγιάς με βάρος συσκευής μικρότερο των 70 kg.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2014-08 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 20/01/2015
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 05/2014
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Εκδόθηκε από την ΥΠΑ το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο (ΦΕΚ Β/2937/31.12.2015) το οποίο καλύπτει την πτητική λειτουργία μηχανοκίνητων αλεξιπτώτων πλαγιάς με βάρος συσκευής μικρότερο των 70 kg.
Σύνδεσμος:
http://www.ypa.gr/userfiles/4659ed30-b59b-4111-9747-a3550129731a/document.pdf
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2014-07
Ημερομηνία Έκδοσης: 06/10/2014
Αποδέκτης: Φορείς Επίγειας Εξυπηρέτησης α/φων
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2014

Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά Επαρκής απάντηση SR_Partially_accepted
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2014-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 06/10/2014
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2014

Αποδέκτης: Φορείς Επίγειας Εξυπηρέτησης α/φων
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά Επαρκής απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Οι δραστηριοποιούμενοι στην επίγεια εξυπηρέτηση α/φων, φορείς επίγειας εξυπηρέτησης και αυτοεξυπηρετούμενοι χρήστες, να προβούν στις κατάλληλες τροποποιήσεις των εγχειριδίων λειτουργίας τους αφού εξετάσουν και επιβεβαιώσουν ότι οι χρησιμοποιούμενες διαδικασίες περιγράφουν λεπτομερώς τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης εδάφους και εποπτείας και ότι οι διαδικασίες λαμβάνουν υπόψη και τους τύπους των μέσων τα οποία εξυπηρετούν.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2014-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 06/10/2014
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2014

Αποδέκτης: Φορείς Επίγειας Εξυπηρέτησης α/φων
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά Επαρκής απάντηση
Ανταπόκριση: Η ΥΠΑ με έγγραφό της [ΥΠΑ/Δ3/A/23103/6675/28.09.2018] απαντά στη Σύσταση Ασφαλείας 2014-07: ότι εστάλη το υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑ/Δ3/Β/39743/10126/16.12.2014, έγγραφο] στους φορείς επίγειας εξυπηρέτησης και αυτοεξυπηρετούμενους χρήστες, προκειμένου να προβούν στις κατάλληλες τροποποιήσεις των εγχειριδίων λειτουργίας τους. Με το υπ'αριθμ. πρωτ. ΥΠΑ/Δ3/Β/22884/6635/27.09.2018 , η Διεύθυνση Αερολιμένων [ΥΠΑ] επανήλθε με νέο έγγραφο, για τη συμμόρφωση των ανωτέρω και την υλοποίηση της σύστασης.
[Η απάντηση της ΥΠΑ αξιολογήθηκε ως "ΜΕΡΙΚΑ ΕΠΑΡΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΑΝΟΙΧΤΗ" από την ΕΔΑΑΠ (έγγραφο ΕΔΑΑΠ/4118/26.11.208) λόγω του ότι από τους 11 φορείς/αποδέκτες επίγειας εξυπηρέτησης στους οποίους στάλθηκε το υπ'αριθμ. πρωτ. ΥΠΑ/Δ3/Β/22884/6635/27.09.2018] έχει λάβει απάντηση μόνο από δύο φορείς]
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2014-06
Ημερομηνία Έκδοσης: 18/06/2014
Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (Ε.Λ.Α.Ο.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2014 

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2014-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 18/06/2014
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2014 

Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (Ε.Λ.Α.Ο.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία και ειδικότερα οι Επιτροπές Αιωροπτεριμού και Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς, στα πλαίσια των δυνατοτήτων ελέγχων που τους δίνει ο Κανονισμός Αιωροπτέρων και Αλεξιπτώτων Πλαγιάς, να εκπονήσουν πρόγραμμα ενημέρωσης των αεραθλητών, που δραστηριοποιούνται από χώρους απογείωσης που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προαναφερόμενου κανονισμού, για τους κινδύνους που εμπεριέχει η δραστηριότητά τους αυτή στους ιδίους αλλά και σε όλη της αεροπορική κοινότητα.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2014-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 18/06/2014
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2014 

Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (Ε.Λ.Α.Ο.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2014-05
Ημερομηνία Έκδοσης: 18/06/2014
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2014

Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά Επαρκής απάντηση SR_Partially_accepted
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2014-05 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 18/06/2014
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2014

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά Επαρκής απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Να εξετασθεί η αναθεώρηση του εν ισχύ Κανονισμού Αιωροπτέρων και Αλεξιπτώτων Πλαγιάς ώστε να τεθούν τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά καταλληλότητας των χώρων απογείωσης των συσκευών αυτών.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2014-05 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 18/06/2014
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2014

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά Επαρκής απάντηση
Ανταπόκριση: Η ΥΠΑ απαντά με έγγραφό της [ΥΠΑ/Δ2/Ε/27860/8129/03.10.2018] απαντά ότι είναι στη διαδικασία τροποποίησης του κανονιστικού πλαισίου για αλεξίπτωτα πλαγιάς και Αιωροπτερισμό [Η ΕΔΑΑΠ με το έγγραφό της ΕΔΑΑΠ/4119/26.11.2018 αξιολογεί την απάντηση ως "Μερικά Επαρκής" μέχρι την έκδοση του εν λόγω κανονισμού]
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2014-04
Ημερομηνία Έκδοσης: 06/05/2014
Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (Ε.Λ.Α.Ο.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2014

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2014-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 06/05/2014
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2014

Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (Ε.Λ.Α.Ο.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: Να ενημερωθούν μέσω της ΕΛΑΟ και των Αερολεσχών μελών της όλοι οι χειριστές για το αυξημένο επίπεδο ικανοτήτων και εμπειρίας που απαιτούν οι πτήσεις υπό συνθήκες δυνατού ανέμου.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2014-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 06/05/2014
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2014

Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (Ε.Λ.Α.Ο.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: H Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία απαντά με έγγραφό της [ΕΛΑΟ/144/10.10.2014] ότι ενημέρωσε μέσω της ιστοσελίδας της τα μέλη της και όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της ΕΛΑΟ σχετικά με τη σύσταση ασφάλειας 2014-04 της ΕΔΑΑΠ. Η ΕΔΑΑΠ χαρακτηρίζει ως «Επαρκής» την ανταπόκριση και την κατάσταση της σύστασης ως «Κλειστή» [έγγραφο ΕΔΑΑΠ/2038/05.06.2019].
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2014-03
Ημερομηνία Έκδοσης: 06/05/2014
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2014

Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά Επαρκής απάντηση SR_Partially_accepted
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2014-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 06/05/2014
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2014

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά Επαρκής απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η ΥΠΑ να εξετάσει την αναθεώρηση του εν ισχύ κανονισμού Αιωροπτερισμού και Αλεξίπτωτου Πλαγιάς ώστε:
α. Nα θεσμοθετηθούν οι απαιτήσεις για την εκπαίδευση και την έκδοση αδειών χειριστών ΙΑΣ.
β. Να καταστεί υποχρεωτική η χρήση συσκευών αποτύπωσης ίχνους (GPS) οι οποίες εκτός των άλλων να δίνουν την δυνατότητα στους χειριστές να γνωρίζουν τη ταχύτητά τους και κατά συνέπεια την ταχύτητα του ανέμου.
γ. Να καταστεί υποχρεωτική η χρήση φορητών συσκευών VHF και να εξασφαλιστούν συγκεκριμένες συχνότητες επικοινωνίας αποκλειστικής χρήσης συσκευών ΙΑΣ σε οργανωμένους/εγκεκριμένους χώρους πτήσης αυτών.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2014-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 06/05/2014
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2014

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά Επαρκής απάντηση
Ανταπόκριση: Η ΥΠΑ απαντά με έγγραφό της [ΥΠΑ/Δ2/Ε/27860/8129/03.10.2018] απαντά ότι είναι στη διαδικασία τροποποίησης του κανονιστικού πλαισίου για αλεξίπτωτα πλαγιάς και Αιωροπτερισμό [Η ΕΔΑΑΠ με το έγγραφό της ΕΔΑΑΠ/4119/26.11.2018 αξιολογεί την απάντηση ως "Μερικά Επαρκής" μέχρι την έκδοση του εν λόγω κανονισμού]
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2014-02
Ημερομηνία Έκδοσης: 06/05/2014
Αποδέκτης: Οργανισμό Εκπαίδευσης Χειριστών α/φων Superior Air S.A.
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 01/2014

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2014-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 06/05/2014
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 01/2014

Αποδέκτης: Οργανισμό Εκπαίδευσης Χειριστών α/φων Superior Air S.A.
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός να επανεξετάσει το θέμα της έντασης του ανέμου με την οποία επιτρέπονται οι πτήσεις του R22 και την περίπτωση να θέσει ο ίδιος στο εγχειρίδιο λειτουργίας του, περιορισμούς και όρια στην ένταση του ανέμου, των ριπών και στροβιλισμών αυτού πάνω από τα οποία θα απαγορεύονται οι εκπαιδευτικές πτήσεις.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2014-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 06/05/2014
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 01/2014

Αποδέκτης: Οργανισμό Εκπαίδευσης Χειριστών α/φων Superior Air S.A.
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2014-01
Ημερομηνία Έκδοσης: 06/05/2014
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 01/2014

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2014-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 06/05/2014
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 01/2014

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: H ΥΠΑ να εξετάσει την δυνατότητα καθορισμού πτητικών περιορισμών στο εγχειρίδιο λειτουργίας των Εκπαιδευτικών Οργανισμών, που να περιλαμβάνουν περιορισμούς και όρια ανά τύπο πτητικού μέσου πέραν των οποίων θα απαγορεύεται η εκτέλεση εκπαιδευτικών πτήσεων.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2014-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 06/05/2014
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 01/2014

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: H ΥΠΑ απαντά με έγγραφό της [ΥΠΑ/Δ2/Ε/22173/18.06.2019] ότι:
Σύμφωνα με τον ισχύοντα ΕΚ 1178/2011 (όπως έχει τροποποιηθεί), τίθεται ως προϋπόθεση για τον υπό έγκριση η για τον εν λειτουργία Εκπαιδευτικό Οργανισμό, να διαθέτει Εγχειρίδια Εκπαίδευσης και Λειτουργίας (Training & Operations Manual). Κατά απαίτηση της Νομοθεσίας και για να είναι αποδεκτά (τα Εγχειρίδια) από την Υπηρεσία, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός αναφέρει με σαφήνεια τους ισχύοντες περιορισμούς (limitations) κατά την διενέργεια των εκπαιδευτικών πτήσεων σε σχέση με το πτητικό μέσο, την Φάση της πτήσεως, περιοχή, διαδρομή, και επιπρόσθετα δύνανται να θέτουν ακόμα ποιο περιοριστικούς όρους κατά περίπτωση, κατόπιν αξιολόγησης επιπέδου επικινδυνότητας των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Οργανισμού (Risk Assessment).
H ΕΔΑΑΠ αξιολόγησε την ανταπόκριση στη σύσταση 2014-01 ως «Επαρκής Απάντηση» και άλλαξε την κατάσταση της σύστασης σε «Κλειστή» στις 01/8/2019 [έγγραφο ΕΔΑΑΠ/2763/01.08.2019].
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER