Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2014-01
Ημερομηνία Έκδοσης: 06/05/2014
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 01/2014

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2014-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 06/05/2014
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 01/2014

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: H ΥΠΑ να εξετάσει την δυνατότητα καθορισμού πτητικών περιορισμών στο εγχειρίδιο λειτουργίας των Εκπαιδευτικών Οργανισμών, που να περιλαμβάνουν περιορισμούς και όρια ανά τύπο πτητικού μέσου πέραν των οποίων θα απαγορεύεται η εκτέλεση εκπαιδευτικών πτήσεων.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2014-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 06/05/2014
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 01/2014

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: H ΥΠΑ απαντά με έγγραφό της [ΥΠΑ/Δ2/Ε/22173/18.06.2019] ότι:
Σύμφωνα με τον ισχύοντα ΕΚ 1178/2011 (όπως έχει τροποποιηθεί), τίθεται ως προϋπόθεση για τον υπό έγκριση η για τον εν λειτουργία Εκπαιδευτικό Οργανισμό, να διαθέτει Εγχειρίδια Εκπαίδευσης και Λειτουργίας (Training & Operations Manual). Κατά απαίτηση της Νομοθεσίας και για να είναι αποδεκτά (τα Εγχειρίδια) από την Υπηρεσία, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός αναφέρει με σαφήνεια τους ισχύοντες περιορισμούς (limitations) κατά την διενέργεια των εκπαιδευτικών πτήσεων σε σχέση με το πτητικό μέσο, την Φάση της πτήσεως, περιοχή, διαδρομή, και επιπρόσθετα δύνανται να θέτουν ακόμα ποιο περιοριστικούς όρους κατά περίπτωση, κατόπιν αξιολόγησης επιπέδου επικινδυνότητας των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Οργανισμού (Risk Assessment).
H ΕΔΑΑΠ αξιολόγησε την ανταπόκριση στη σύσταση 2014-01 ως «Επαρκής Απάντηση» και άλλαξε την κατάσταση της σύστασης σε «Κλειστή» στις 01/8/2019 [έγγραφο ΕΔΑΑΠ/2763/01.08.2019].
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER
 
 
 
YOUR-EUROPE-BANNER-256