Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2014-03
Ημερομηνία Έκδοσης: 06/05/2014
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2014

Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά Επαρκής απάντηση SR_Partially_accepted
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2014-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 06/05/2014
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2014

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά Επαρκής απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η ΥΠΑ να εξετάσει την αναθεώρηση του εν ισχύ κανονισμού Αιωροπτερισμού και Αλεξίπτωτου Πλαγιάς ώστε:
α. Nα θεσμοθετηθούν οι απαιτήσεις για την εκπαίδευση και την έκδοση αδειών χειριστών ΙΑΣ.
β. Να καταστεί υποχρεωτική η χρήση συσκευών αποτύπωσης ίχνους (GPS) οι οποίες εκτός των άλλων να δίνουν την δυνατότητα στους χειριστές να γνωρίζουν τη ταχύτητά τους και κατά συνέπεια την ταχύτητα του ανέμου.
γ. Να καταστεί υποχρεωτική η χρήση φορητών συσκευών VHF και να εξασφαλιστούν συγκεκριμένες συχνότητες επικοινωνίας αποκλειστικής χρήσης συσκευών ΙΑΣ σε οργανωμένους/εγκεκριμένους χώρους πτήσης αυτών.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2014-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 06/05/2014
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2014

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά Επαρκής απάντηση
Ανταπόκριση: Η ΥΠΑ απαντά με έγγραφό της [ΥΠΑ/Δ2/Ε/27860/8129/03.10.2018] απαντά ότι είναι στη διαδικασία τροποποίησης του κανονιστικού πλαισίου για αλεξίπτωτα πλαγιάς και Αιωροπτερισμό [Η ΕΔΑΑΠ με το έγγραφό της ΕΔΑΑΠ/4119/26.11.2018 αξιολογεί την απάντηση ως "Μερικά Επαρκής" μέχρι την έκδοση του εν λόγω κανονισμού]
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER
 
 
 
YOUR-EUROPE-BANNER-256