Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2014-07
Ημερομηνία Έκδοσης: 06/10/2014
Αποδέκτης: Φορείς Επίγειας Εξυπηρέτησης α/φων
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2014

Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά Επαρκής απάντηση SR_Partially_accepted
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2014-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 06/10/2014
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2014

Αποδέκτης: Φορείς Επίγειας Εξυπηρέτησης α/φων
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά Επαρκής απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Οι δραστηριοποιούμενοι στην επίγεια εξυπηρέτηση α/φων, φορείς επίγειας εξυπηρέτησης και αυτοεξυπηρετούμενοι χρήστες, να προβούν στις κατάλληλες τροποποιήσεις των εγχειριδίων λειτουργίας τους αφού εξετάσουν και επιβεβαιώσουν ότι οι χρησιμοποιούμενες διαδικασίες περιγράφουν λεπτομερώς τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης εδάφους και εποπτείας και ότι οι διαδικασίες λαμβάνουν υπόψη και τους τύπους των μέσων τα οποία εξυπηρετούν.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2014-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 06/10/2014
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2014

Αποδέκτης: Φορείς Επίγειας Εξυπηρέτησης α/φων
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά Επαρκής απάντηση
Ανταπόκριση: Η ΥΠΑ με έγγραφό της [ΥΠΑ/Δ3/A/23103/6675/28.09.2018] απαντά στη Σύσταση Ασφαλείας 2014-07: ότι εστάλη το υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑ/Δ3/Β/39743/10126/16.12.2014, έγγραφο] στους φορείς επίγειας εξυπηρέτησης και αυτοεξυπηρετούμενους χρήστες, προκειμένου να προβούν στις κατάλληλες τροποποιήσεις των εγχειριδίων λειτουργίας τους. Με το υπ'αριθμ. πρωτ. ΥΠΑ/Δ3/Β/22884/6635/27.09.2018 , η Διεύθυνση Αερολιμένων [ΥΠΑ] επανήλθε με νέο έγγραφο, για τη συμμόρφωση των ανωτέρω και την υλοποίηση της σύστασης.
[Η απάντηση της ΥΠΑ αξιολογήθηκε ως "ΜΕΡΙΚΑ ΕΠΑΡΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΑΝΟΙΧΤΗ" από την ΕΔΑΑΠ (έγγραφο ΕΔΑΑΠ/4118/26.11.208) λόγω του ότι από τους 11 φορείς/αποδέκτες επίγειας εξυπηρέτησης στους οποίους στάλθηκε το υπ'αριθμ. πρωτ. ΥΠΑ/Δ3/Β/22884/6635/27.09.2018] έχει λάβει απάντηση μόνο από δύο φορείς]
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER
 
 
 
YOUR-EUROPE-BANNER-256