Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2015-01
Ημερομηνία Έκδοσης: 26/03/2015
Αποδέκτης: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2015
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2015-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/03/2015
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2015
Αποδέκτης: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η ΔΕΗ να εξετάσει την δυνατότητα έκδοσης σχετικού εγχειριδίου, κατά τα πρότυπα IEEE Std 957, που θα εμπεριέχει διαδικασίες και οδηγίες για την ασφαλή εκτέλεση καθαρισμού των μονωτήρων με την χρήση ελικοπτέρων, των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις και των μέτρων ασφάλειας και προστασίας αυτών.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2015-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/03/2015
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2015
Αποδέκτης: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER