Συστάσεις 2021

Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-18
Ημερομηνία Έκδοσης: 24/09/2021
Αποδέκτης: SWIFTAIR HELLAS
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε05/2021
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-18 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 24/09/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε05/2021
Αποδέκτης: SWIFTAIR HELLAS
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: Να διασφαλίζει ότι όλα πληρώματα πτήσης θα αναφέρουν πάντα στον Φορέα Διαχείρισης Διαρκούς Αξιοπλοΐας (CAMO) όσο και στην Ασφάλεια Πτήσεων του αερομεταφορέα, το δυνατόν γρηγορότερα, οποιαδήποτε ανωμαλία που εντοπίζεται, όπως απαιτείται από τους ισχύοντες κανονισμούς.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-18 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 24/09/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε05/2021
Αποδέκτης: SWIFTAIR HELLAS
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Η απάντηση του εκμεταλλευόμενου (operator) στη Σύσταση Ασφάλειας (ΣΑ) της ΕΔΑΑΠ 2021-18 παραλήφθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 09/11/2021 και έλαβε αριθμό εισερχομένου εγγράφου: 2535/10-11-2021.

[ΑΠΑΝΤΗΣΗ εκμεταλλευόμενου στη Σύσταση Ασφάλειας 2021-18]:

«Σε συνέχεια της επιστολή σας (ΕΔΑΑΠ /2522/8-11-21) σας επιβεβαιώνουμε τη λήψη της . Επί πλέον ,όσον αφορά τις συστάσεις [ασφάλειας], ήδη έχει εκδοθεί SAFETY NOTICE με οδηγίες εφαρμογής της δεύτερης σύστασης (2021-18) από τα πληρώματα [Η ΕΔΑΑΠ ζήτησε και έλαβε το αναφερόμενο SAFETY NOTICE στις 23/2/2022 – Τα συνημμένα στην απάντηση έγγραφα δεν γίνονται διαθέσιμα δημόσια από την ΕΔΑΑΠ]. Για τη πρώτη σύσταση (2021-17) το τμήμα ασφαλείας (Safety) της εταιρίας μας παρακολουθεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τα ατυχήματα ,περιστατικά ,συμβάντα που αφορούν τους τύπους που διαθέτει η εταιρία μας (METRO SA 227 & EMB 120) μέσω internet.»

[Η ΕΔΑΑΠ χαρακτήρισε στις 17/03/2022 (συνεδρίαση Επιτροπής) την ανταπόκριση αυτή ως «Επαρκής Απάντηση» και άλλαξε την κατάσταση της σύστασης 2021-18 σε «Κλειστή»]
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-17
Ημερομηνία Έκδοσης: 24/09/2021
Αποδέκτης: SWIFTAIR HELLAS
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε05/2021
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-17 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 24/09/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε05/2021
Αποδέκτης: SWIFTAIR HELLAS
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: Να είναι σε τακτική επαφή και ενημέρωση με την κατασκευάστρια εταιρία, για θέματα που αφορούν παρόμοια περιστατικά, ώστε να παίρνουν προληπτικά μέτρα αποφυγής Σοβαρών Συμβάντων.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-17 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 24/09/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε05/2021
Αποδέκτης: SWIFTAIR HELLAS
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Η απάντηση του εκμεταλλευόμενου (operator) στη Σύσταση Ασφάλειας (ΣΑ) της ΕΔΑΑΠ 2021-17 παραλήφθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 09/11/2021 και έλαβε αριθμό εισερχομένου εγγράφου: 2535/10-11-2021.

[ΑΠΑΝΤΗΣΗ εκμεταλλευόμενου στη Σύσταση Ασφάλειας 2021-17]:

«Σε συνέχεια της επιστολή σας (ΕΔΑΑΠ /2522/8-11-21) σας επιβεβαιώνουμε τη λήψη της . Επί πλέον ,όσον αφορά τις συστάσεις [ασφάλειας], ήδη έχει εκδοθεί SAFETY NOTICE με οδηγίες εφαρμογής της δεύτερης σύστασης (2021-18) από τα πληρώματα [Η ΕΔΑΑΠ ζήτησε και έλαβε το αναφερόμενο SAFETY NOTICE στις 23/2/2022 – Τα συνημμένα στην απάντηση έγγραφα δεν γίνονται διαθέσιμα δημόσια από την ΕΔΑΑΠ]. Για τη πρώτη σύσταση (2021-17) το τμήμα ασφαλείας (Safety) της εταιρίας μας παρακολουθεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τα ατυχήματα ,περιστατικά ,συμβάντα που αφορούν τους τύπους που διαθέτει η εταιρία μας (METRO SA 227 & EMB 120) μέσω internet.»

[Η ΕΔΑΑΠ χαρακτήρισε στις 17/03/2022 (συνεδρίαση Επιτροπής) την ανταπόκριση αυτή ως «Επαρκής Απάντηση» και άλλαξε την κατάσταση της σύστασης 2021-17 σε «Κλειστή»]
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-16
Ημερομηνία Έκδοσης: 19/09/2021
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 03/2021
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-16 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 19/09/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 03/2021
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Στην προκειμένη περίπτωση θα έπρεπε να είχε δοθεί εντολή στο SX-AVC για πλήρη προσγείωση και ακινητοποίηση (Full Stop Landing), λόγω μη εκπλήρωσης των χρονικών και διαμήκη διαχωρισμών για ασφαλή απογείωση.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-16 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 19/09/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 03/2021
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-15
Ημερομηνία Έκδοσης: 17/09/2021
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 03/2021
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-15 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 17/09/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 03/2021
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Στην περίπτωση έγκρισης προσγειώσεων-απογειώσεων, να εφαρμόζεται ο διαχωρισμός, χρόνου και απόστασης, που ισχύει και εφαρμόζεται για τις απογειώσεις αεροσκαφών.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-15 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 17/09/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 03/2021
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-14
Ημερομηνία Έκδοσης: 17/09/2021
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 03/2021
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-14 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 17/09/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 03/2021
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Σε περιόδους υψηλής αεροπορικής δραστηριότητας, συνιστάται να εξετάζεται από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας η απόφαση εξουσιοδότησης για εκπαιδευτικές πτήσεις.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-14 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 17/09/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 03/2021
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-13
Ημερομηνία Έκδοσης: 26/07/2021
Αποδέκτης: Εκπαιδευτικό Οργανισμό EGNATIA AVIATION
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση E04/2021
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-13 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/07/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση E04/2021
Αποδέκτης: Εκπαιδευτικό Οργανισμό EGNATIA AVIATION
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: Προώθηση ασφάλειας και πρόληψη ατυχημάτων / συμβάντων.
Οι αποσταθεροποιημένες προσεγγίσεις έχουν αναγνωριστεί ως κύριος συμβάλλων παράγοντας σοβαρών συμβάντων και ατυχημάτων κατά την προσέγγιση και προσγείωση.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2021-13: Συνιστάται ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EGNATIA AVIATION να εισαγάγει αυστηρά κριτήρια σταθεροποιημένων προσεγγίσεων, σύμφωνα με την εμπειρία του μαθητευομένου χειριστή, καθώς αυτό θα ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο απώλειας ελέγχου και η επανακύκλωση να είναι πάντα η εναλλακτική επιλογή.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-13 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/07/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση E04/2021
Αποδέκτης: Εκπαιδευτικό Οργανισμό EGNATIA AVIATION
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Η απάντηση του εκπαιδευτικού οργανισμού Egnatia Aviation στη σύσταση ασφάλειας της ΕΔΑΑΠ 2021-13 παραλήφθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 23/9/2021.

[ΑΠΑΝΤΗΣΗ EGNATIA AVIATION στη σύσταση ασφάλειας 2021-13]:

«Αξιότιμοι κύριοι της Επιτροπής Διερεύνησης,

Επί της σύστασης ασφάλειας 2021-12: […]

Επί της σύστασης ασφάλειας 2021-13:
Η Egnatia Aviation έχει εισάγει τυποποιημένες διαδικασίες σταθεροποιημένων προσεγγίσεων διατυπωμένες στο VFR Standardization Manual [Εγχειρίδιο τυποποίησης κανόνων πτήσης εξ όψεως] (Chapter: Landing Considerations and Techniques / General Points, Final Approach and the Roundout, Touchdown and Landing Roll, Common Mistakes, Other Remarks) [Κεφάλαιο: Εκτιμήσεις και τεχνικές προσγείωσης/γενικά σημεία, τελική προσέγγιση και έξοδος για επίπλευση, προσγείωσης και κύλιση προσγείωσης, κοινά λάθη, άλλες παρατηρήσεις], με σαφώς καθορισμένα κριτήρια σταθεροποιημένης προσέγγισης.
Συνημμένα υποβάλλεται το αντίστοιχο κεφάλαιο του VFR Standarization Manual.»

[Τα συνημμένα στην απάντηση έγγραφα δεν γίνονται διαθέσιμα δημόσια από την ΕΔΑΑΠ]

[Η ΕΔΑΑΠ χαρακτήρισε στις 30/09/2021 (συνεδρίαση Επιτροπής) την ανταπόκριση αυτή ως «Επαρκής Απάντηση» και άλλαξε την κατάσταση της σύστασης 2021-13 σε «Κλειστή»]
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-12
Ημερομηνία Έκδοσης: 26/07/2021
Αποδέκτης: Εκπαιδευτικό Οργανισμό EGNATIA AVIATION
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε04/2021
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-12 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/07/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε04/2021
Αποδέκτης: Εκπαιδευτικό Οργανισμό EGNATIA AVIATION
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: Προώθηση ασφάλειας και πρόληψη ατυχημάτων / συμβάντων.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2021-12: Στην έννοια της προαγωγής ασφάλειας πτήσεων και της πρόληψης ατυχημάτων, συνιστάται ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EGNATIA AVIATION να εισάγει στην εκπαίδευση εδάφους, ώρες εκπαίδευσης σχετικά με παρελθόντα περιστατικά και ατυχήματα, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών πτήσεων, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει και να αυξήσει την επίγνωση κατάστασης των μαθητευομένων χειριστών.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-12 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/07/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε04/2021
Αποδέκτης: Εκπαιδευτικό Οργανισμό EGNATIA AVIATION
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: «Αξιότιμοι κύριοι της Επιτροπής Διερεύνησης,

Επί της σύστασης ασφάλειας 2021-12:
Σύμφωνα με το Operations Manual [Εγχειρίδιο Λειτουργίας] και το Safety Management System Manual [Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας] του Egnatia Aviation ΑΤΟ [Approved Training Organization - Εγκεκριμένος Εκπαιδευτικός Οργανισμός], όλες οι αναφορές ασφαλείας καθώς και τα συμβάντα-περιστατικά ασφάλειας πτήσεων της σχολής κοινοποιούνται στο iTunesU (επίσημο web-based εκπαιδευτικό υλικό) και στο Students.local (επίσημη web-based πλατφόρμα ενημέρωσης) προς ευαισθητοποίηση, αύξηση της επίγνωσης των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών πιλότων καθώς και προς συμμόρφωση. Π.χ. περιστατικό εξόδου αεροσκάφους από τον διάδρομο κατά την προσγείωση, την 12/06/2019, η εσωτερική διερεύνηση του οποίου αποτυπώνεται στο Hazard Log 224 που υποβάλλεται συνημμένα [Τα συνημμένα στην απάντηση έγγραφα δεν γίνονται διαθέσιμα δημόσια από την ΕΔΑΑΠ]. Ενδεικτικά της διαδικασίας συνυποβάλλονται ακριβείς αποτυπώσεις των συστημάτων όπου αναρτήθηκαν [Τα συνημμένα στην απάντηση έγγραφα δεν γίνονται διαθέσιμα δημόσια από την ΕΔΑΑΠ]. Επιπρόσθετα, η παράδοση της θεωρίας ΑTPL [Airline Transport Pilot License – Άδειας Χειριστή Εναέριων Γραμμών] συνοδεύεται από αντίστοιχα case studies [μελέτες περιπτώσεων] στο εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς που παρέχεται από τον training provider (Pad Pilot) [Πάροχο Εκπαίδευσης], σύμφωνα με τα νέα Learning Objectives [Μαθησιακοί Στόχοι] της EASA (Area 100 KSA) [Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας, Περιοχή 100 - Γνώση, Δεξιότητες και Στάσεις είναι ένα νέο θέμα στη θεωρητική εκπαίδευση ATPL. Το θέμα δεν αποτελεί μέρος των εξετάσεων θεωρητικής γνώσης της ΥΠΑ, αλλά αντ 'αυτού αξιολογείται σε επίπεδο ATO (εγκεκριμένου οργανισμού εκπαίδευσης)].»

[Τα συνημμένα στην απάντηση έγγραφα δεν γίνονται διαθέσιμα δημόσια από την ΕΔΑΑΠ]

[Η ΕΔΑΑΠ χαρακτήρισε στις 30/09/2021 (συνεδρίαση Επιτροπής) την ανταπόκριση αυτή ως «Επαρκής Απάντηση» και άλλαξε την κατάσταση της σύστασης 2021-12 σε «Κλειστή»]
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-11
Ημερομηνία Έκδοσης: 01/07/2021
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα CONDOR FLUGDIENST GmbH
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε02/2021
 
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-11 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 01/07/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε02/2021
 
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα CONDOR FLUGDIENST GmbH
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Η διερεύνηση αποκάλυψε ότι το Πλήρωμα του α/φους D-AICD όφειλε να ενεργήσει σύμφωνα με τις εγκεκριμένες διαδικασίες στην αρχική προειδοποίηση του TCAS TA "TRAFIC-TRAFIC" και την εν συνεχεία εντολή TCAS RA "MAITAIN V/S" για προτεινόμενο ελιγμό και κατά την κλιμάκωση του περιστατικού που είχε σαν αποτέλεσμα την επέμβαση των δύο χειριστών στα χειριστήριά τους (DUAL SIDE STICK INPUT).

Με την επιλογή της λειτουργίας του ROSE MODE πριν την απογείωση στην Κύρια Οθόνη Πτήσης (PFD), ο εισβολέας θα απεικονιζόταν στην οθόνη στην αρχική άνοδο του α/φους πριν την δεξιά στροφή του.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2021-11:

α. H CONDOR FLUGDIENST GmbH να εξετάσει το ενδεχόμενο βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των μελών του πληρώματος πτήσης κατά την διάρκεια εκπαίδευσης σε διαδικασίες TCAS στον εξομοιωτή πτήσεων και να δώσει έμφαση στην διαδικασία ανάκτησης ελέγχου.

β. Να επανεξετάσει στην περίπτωση αναχώρησης εξ’ όψεως (VFR) και ιδιαιτέρως όταν μία στροφή μεγαλύτερη των 70° απαιτείται μετά την απογείωση, την χρήση ROSE MODE αντί της ARC MODE στην Κύρια Οθόνη Πτήσης (PFD). Ως εκ τούτου, έγκαιρη ανίχνευση άλλης κυκλοφορίας θα επιτυγχάνεται.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-11 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 01/07/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε02/2021
 
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα CONDOR FLUGDIENST GmbH
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Η πρώτη απάντηση του αερομεταφορέα CONDOR στη σύσταση ασφάλειας της ΕΔΑΑΠ 2021-11 παραλήφθηκε με δύο (2) μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 15/12/2021 τα οποία έλαβαν αριθμούς εισερχομένων εγγράφων στην ΕΔΑΑΠ: 2819/15.12.2021 & 2820/15.12.2021 αντίστοιχα

[ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ CONDOR]: «Η πρώτη SAFREC [Σύσταση Ασφάλειας] 2021/11α) έγινε δεκτή, καθώς είχαμε την ίδια SAFREC [Σύσταση Ασφάλειας] εσωτερικά. Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε το 2018/2019 κατά τη διάρκεια των συνεδριών προσομοιωτή για όλους τους πιλότους. Βλέπετε το συνημμένο για λεπτομέρειες [συνημμένο με λεπτομέρειες σχετικά με τις δράσεις επί της Σύστασης Ασφάλειας 2021-11a και την υποχρεωτική εκπαίδευση TCAS].

Η δεύτερη SAFREC [Σύσταση Ασφάλειας], 2021/11β), υλοποιήθηκε εν μέρει, καθώς απαγορεύσαμε τις αναχωρήσεις εξ’ όψεως στην KVA [Καβάλα]. Θα σας ενημερώσουμε σχετικά με την πιθανή εφαρμογή της επιλογής ελέγχου EFIS (ARC/ROSE) κατά τις αναχωρήσεις εξ’ όψεως τις επόμενες ημέρες [Συνημμένο σχετικά με τον εφαρμοζόμενο περιορισμό στις αναχωρήσεις εξ’ όψεως στο αεροδρόμιο της Καβάλας λόγω του δείκτη υψηλού κινδύνου στην εκτίμηση κινδύνου ως άμεση δράση για τη μείωση του κινδύνου παρόμοιου συμβάντος].»

[Τα συνημμένα στην απάντηση έγγραφα δεν γίνονται διαθέσιμα δημόσια από την ΕΔΑΑΠ]

[Η ΕΔΑΑΠ χαρακτήρισε στις 20-01-2022 (έγγραφο ΕΔΑΑΠ/161/20.01.2022) την ανταπόκριση αυτή ως «Μερικά επαρκής απάντηση» και κράτησε την κατάσταση της σύστασης 2021-11 σε «Ανοιχτή» αναφέροντας ότι απαγορεύοντας τις εξ όψεως αναχωρήσεις στο αεροδρόμιο Καβάλας (KVA) δεν λύνει το πρόβλημα ασφάλειας σχετικά με τη χρήση ROSE mode σε άλλα αεροδρόμια]

----------------------------------------------------------------------

Ενδιάμεση απάντηση του αερομεταφορέα CONDOR στη σύσταση ασφάλειας της ΕΔΑΑΠ 2021-11β παραλήφθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 02/3/2022

[ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ CONDOR για τη ΣΥΣΤΑΣΗ 2021-11β της ΕΔΑΑΠ στις 02/3/2022]: «Το Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Πληρώματος Πτήσης (FCTM) θα ενημερωθεί, προσθέτοντας ότι η λειτουργία ROSE θα επιλέγεται σε πτήση με αναχώρηση εξ όψεως. Το Εγχειρίδιο λειτουργίας A (OM-A) θα ενημερωθεί επίσης.

Επιπλέον, προσθέσαμε μια αναχώρηση εξ όψεως στο PMI [Αεροδρόμιο Πάλμα της Μαγιόρκα] εξερχόμενοι του διαδρόμου 06R (Περνώντας 3.000 πόδια, δεξιά στροφή εισερχόμενοι στο MJV [σημείο διαδρομής] ) στο πρόγραμμα ανανέωσης του προσομοιωτή για την καλοκαιρινή σεζόν. Αυτό είναι υπό έγκριση στο LBA [Ομοσπονδιακό Γραφείο Αεροπορίας].

Θα σας προωθήσουμε ένα αντίγραφο της έγκρισης από το LBA [Ομοσπονδιακό Γραφείο Αεροπορίας] για να συμπληρώσετε την τεκμηρίωση της SAFREC [Σύστασης Ασφαλείας].

Σας ευχαριστούμε που μας κρατήσατε ενήμερους σε αυτό το σημαντικό θέμα και σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας!»

[Η ΕΔΑΑΠ χαρακτήρισε την ανταπόκριση αυτή ως «Μερικά επαρκής απάντηση» και κράτησε την κατάσταση της σύστασης 2021-11 σε «Ανοιχτή» μέχρι την τεκμηριωμένη υλοποίηση]

------------------------------------------------------------------------

Η τελική απάντηση του αερομεταφορέα CONDOR στη Σύσταση Ασφάλειας της ΕΔΑΑΠ 2021-11β παραλήφθηκε με δύο (2) μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 06/4/2022:

[ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ CONDOR στη Σύσταση Ασφάλειας της ΕΔΑΑΠ 2021-11β στις 06/4/2022]: «Συνημμένα, θα βρείτε το απαντημένο SAFREC [Εγκεκριμένο εσωτερικό έγγραφο Σύστασης Ασφάλειας της CONDOR] και το Δελτίο (FCN) [Flight Crew Notice] που δημοσιεύσαμε στους πιλότους μας [Τα συνημμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό από την ΕΔΑΑΠ]
Ελπίζουμε ότι αυτή η απάντηση ικανοποιεί τις συστάσεις σας”.

«Επιπλέον, το LBA [Ομοσπονδιακό Γραφείο Αεροπορίας] ενέκρινε το νέο αναλυτικό πρόγραμμα SIM Refresher [εκπαίδευσης ανανέωσης στον εξομοιωτή πτήσεων], το οποίο επισυνάπτεται και εδώ [Τα συνημμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό από την ΕΔΑΑΠ]. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, εξασκούμαστε σε μια αναχώρηση εξ όψεως στο LEPA [Αεροδρόμιο Πάλμα ντε Μαγιόρκα], σχετικά με τη νέα διαδικασία χρήσης ROSE MODE.»

[Η ΕΔΑΑΠ αξιολόγησε την ανταπόκριση αυτή στις 07/4/2022 ως «Επαρκής απάντηση» (συνεδρίαση Επιτροπής) άλλαξε την κατάσταση της σύστασης 2021-11 σε «Κλειστή»]
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-10
Ημερομηνία Έκδοσης: 01/07/2021
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε02/2021
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-10 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 01/07/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε02/2021
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Ο Πύργος Ελέγχου Καβάλας (Π.Ε.A.) Καβάλας θα έπρεπε να είχε ενημερώσει το α/φος D-AICD για την παρουσία, πορεία, θέση και ύψος του ελικοπτέρου στην περιοχή ευθύνης του αεροδρομίου της Καβάλας. Επιπλέον, δεν διαβιβάστηκαν στο ελικόπτερο πληροφορίες για το QNH Καβάλας (Βαρομετρική πίεση περιοχής Καβάλας). Η Αγγλική Γλώσσα πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείται σε όλες τις επικοινωνίες για να έχει επίγνωση της κατάστασης όλη η κυκλοφορία, στην περιοχή Καβάλας.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2021-10: H Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) να υπενθυμίσει και εξασφαλίσει ότι όλοι οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας Αεροδρομίου Καβάλας να τηρούν αυστηρά τους Κανονισμούς Εναέριας Κυκλοφορίας, σύμφωνα πάντα με τους Εγχώριους, Διεθνείς (ICAO) και Ευρωπαϊκούς (EASA) κανονισμούς.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-10 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 01/07/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε02/2021
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Η απάντηση της ΥΠΑ στη σύσταση ασφάλειας της ΕΔΑΑΠ 2021-10 παραλήφθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 15/9/2021 και έλαβε αριθμό εισερχομένου εγγράφου στην ΕΔΑΑΠ: 2023/16.09.2021.

[ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑ]: «Σχετικά με την επισυναπτόμενη σύσταση ασφάλειας 2021-10 της ΕΔΔΑΠ, που αφορά σε σοβαρό συμβάν αεροσκάφους Α320 D-AICD (Condor Airlines) που έλαβε χώρα την 16-08-2018 στην μονάδα Ε.Κ. Καβάλας σας ενημερώνουμε ακόλουθα για τις ενέργειες που έχουν γίνει επί του θέματος από πλευράς Εναέριας Κυκλοφορίας:

1. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και κατόπιν σχετικής απόφασης της αρμόδιας Διεύθυνσης (Δ22/4044/773/03-12-2018), συγκροτήθηκε ομάδα διερεύνησης του περιστατικού ασφαλείας και εκπονήθηκε το σχετικό Πόρισμα (16-01-2019 εκδ.1.0) [αφορά εσωτερική διερεύνηση της ΥΠΑ από το ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δ22] το οποίο έχει κοινοποιηθεί αρμοδίως (Σημ. δεν επισυνάπτεται λόγω μεγέθους). Μεταξύ των συστάσεων ασφάλειας του πορίσματος περιλαμβάνονταν και τα ακόλουθα:

γ. Training Program Changes [Αλλαγές στο πρόγραμμα εκπαίδευσης]

1. Ενσωμάτωση των διδαγμάτων από τα συγκεκριμένα περιστατικά στο ετήσιο Refresher [ετήσιο επαναληπτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης] τη μονάδας [Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας].

δ. Competency Assessments [Αξιολογήσεις επάρκειας ικανότητας].

1. Προτείνεται η επιβεβαίωση της επιχειρησιακής επάρκειας του εμπλεκομένου ΕΕΚ [Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας] σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

2. Η εφαρμογή των προαναφερθέντων σχετικών συστάσεων ασφαλείας του πορίσματος είχε στόχο να εξασφαλίσει ότι όλοι οι ΕΕΚ της Μονάδας Ε.Κ [Εναέριας Κυκλοφορίας] Καβάλας τηρούν τους Κανονισμούς Εναέριας Κυκλοφορίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο και διεθνές (ICAO, EASA) κανονιστικό πλαίσιο. Για την υλοποίηση των συστάσεων ασφαλείας εφαρμόστηκαν τα ακόλουθα:

- Έγινε εξειδικευμένη εκπαίδευση (04/02/2019) και επαναξιολόγηση της επιχειρηματικής επάρκειας του εμπλεκόμενου ΕΕΚ [Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας], σύμφωνα με τα προβλεπόμενα (επισυνάπτεται σχετικό αποδεικτικό υλικό) [Τα συνημμένα στην απάντηση έγγραφα δεν γίνονται διαθέσιμα δημόσια από την ΕΔΑΑΠ]

- Οργανώθηκαν Refresher Courses (11/02/2019, 24/02/2020) για την ενημέρωση όλων των ΕΕΚ [Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας] της μονάδας σε θέματα Εναέριας Κυκλοφορίας (επισυνάπτεται σχετικό αποδεικτικό υλικό) [Τα συνημμένα στην απάντηση έγγραφα δεν γίνονται διαθέσιμα δημόσια από την ΕΔΑΑΠ]

- Έγιναν συναντήσεις της εκπαιδευτικής σχολής ΕΓΝΑΤΙΑ με της ΕΕΚ Καβάλας, για καλύτερο συντονισμό θεμάτων διαχείρισης Εναερίου Κυκλοφορίας (21-09-2020)

- Επικαιροποιήθηκαν τα UTP (Unit Training Plan) και UCS (Unit Competence Scheme) της Μονάδας (30-12-2019)

3. Στις 02/09/2021 οργανώθηκε με πρωτοβουλία του τμήματος ασφαλείας της εταιρείας CONDOR Airlines, διαδικτυακή συνάντηση (video conference via Microsoft Teams) με θέμα “Deconflicting IFR/VFR Traffic in KAVALA” , στην οποία συμμετείχαν ΕΕΚ [Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας] της Μονάδας Καβάλας και εκπρόσωπος CFI [Certified Flight Instructor – Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Πτήσης] της εκπαιδευτικής σχολής EGNATIA AVIATION. (Επισυνάπτεται ενημερωτικό e-mail της Π/Δ18/ΙΓ) [Τα συνημμένα στην απάντηση έγγραφα δεν γίνονται διαθέσιμα δημόσια από την ΕΔΑΑΠ].

Στην εν λόγω συνάντηση έγινε εποικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα επιχειρησιακού χαρακτήρα και θέματα που άπτονται της ασφάλειας των πτήσεων. Σε μεταγενέστερη ανταλλαγή e-mail με τον safety officer [υπεύθυνος ασφάλειας] της CONDOR Airlines, έγινε ενημέρωση για τα δημοσιευμένα VFR routes της Καβάλας και για κάποιες τοπικές διαδικασίες της Egnatia Aviation που αφορούν περιοχές όπου δραστηριοποιούνται για τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Η τηλεδιάσκεψη έγινε σε πολύ θετικό κλίμα, και υπάρχει ανοιχτή πρόταση για περαιτέρω επικοινωνία όποτε κριθεί αναγκαίο.

4. Στις 13/09/2021 με το επισυναπτόμενο Δ18/9806/13-9-2021 έγγραφο ο Π/Δ18 [Δ18 είναι η Διεύθυνση Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας Περιφερειακών Αερολιμένων στην ΥΠΑ] κοινοποίησε τη σύσταση ασφάλειας της ΕΔΑΑΠ στη μονάδα Ε.Κ. Καβάλας με τις ακόλουθες οδηγίες:

Α) Να λάβει ενυπόγραφα γνώση όλο το προσωπικό ΕΕΚ [Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας] της μονάδας για την σύσταση ασφάλειας της ΕΔΑΑΠ [2021-10] σχετικά με την αυστηρή τήρηση των κανονισμών Ε.Κ. [Εναέριας Κυκλοφορίας] σύμφωνα με τα ισχύοντα στο Εθνικό, Ευρωπαϊκό (EASA) και Διεθνές (ICAO) κανονιστικό πλαίσιο

Β) Να διενεργηθεί το συντομότερο δυνατόν refresher course [μαθήματα μετεκπαίδευσης] που να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και θέματα κανονισμών Ε.Κ. [Εναέριας Κυκλοφορίας] και ειδικότερα διαχωρισμών μεταξύ όλων των ειδών της κυκλοφορίας (IFR, VFR) για τη μονάδα Ε.Κ. της Καβάλας

Γ) Να δοθεί μεγάλη προσοχή και να διερευνηθεί από όλους τους αρμόδιους αξιολογητές της μονάδας, αν υπάρχουν θέματα επάρκειας μεταξύ των ΕΕΚ [Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας] της μονάδας και ειδικότερα σε όσους έχουν εμπλακεί σε σχετικά περιστατικά ασφάλειας.

Δ) Να εξεταστεί από την μονάδα αν απαιτούνται επιπρόσθετα των αναφερόμενων στο παρόν έγγραφο μέτρα ή άλλες ενέργειες για την διασφάλιση της εφαρμογής της συγκεκριμένης σύστασης ασφάλειας της ΕΔΑΑΠ και να ενημερωθεί η Διεύθυνση.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή παροχή διαθέσιμων στοιχείων»

[Τα συνημμένα στην απάντηση έγγραφα δεν γίνονται διαθέσιμα δημόσια από την ΕΔΑΑΠ]

[Η ΕΔΑΑΠ χαρακτήρισε στις 30/9/2021 την ανταπόκριση αυτή ως «Επαρκής Απάντηση» και άλλαξε την κατάσταση της σύστασης 2021-10 σε «Κλειστή»]
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-09
Ημερομηνία Έκδοσης: 11/02/2021
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα Orange2Fly
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε03/2021
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-09 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/02/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε03/2021
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα Orange2Fly
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Η Αεροπορική Εταιρεία (Orange2Fly) πρέπει να επανεξετάσει το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα σχετικά με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2021-09

Η πτητική εκμετάλλευση και ο Τομέας Εκπαίδευσης να:

-Επανεξετάσει και ενσωματώσει διαδικασίες και κριτήρια για την παράδοση του ελέγχου του Αεροσκάφους σε χαμηλό ύψος.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-09 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/02/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε03/2021
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα Orange2Fly
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-08
Ημερομηνία Έκδοσης: 11/02/2021
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα Orange2Fly
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε03/2021
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-08 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/02/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε03/2021
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα Orange2Fly
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Η Αεροπορική Εταιρεία (Orange2Fly) πρέπει να επανεξετάσει το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα σχετικά με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2021-08

Εκπαίδευση στον προσομοιωτή των παραπάνω θεμάτων [Συστάσεις 2021-06 & 2021-07] και επιπλέον:

- Εκπαίδευση στον προσομοιωτή σε συνθήκες όψεως και οργάνων (VMC και IMC) σε προσεγγίσεις μέσω καθοδήγησης οργάνων (ILS), χωρίς την χρήση αυτόματης ώθησης.
- Έμφαση στην εκφώνηση των στοιχείων του FMA σύμφωνα με τις στάνταρ επιχειρησιακές διαδικασίες.
- Αποφάσεις για επανακύκλωση και ενέργειες σύμφωνα με τις στάνταρ επιχειρησιακές διαδικασίες.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-08 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/02/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε03/2021
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα Orange2Fly
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-07
Ημερομηνία Έκδοσης: 11/02/2021
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα Orange2Fly
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε03/2021
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/02/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε03/2021
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα Orange2Fly
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Η Αεροπορική Εταιρεία (Orange2Fly) πρέπει να επανεξετάσει το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα σχετικά με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2021-07

Ανασκόπηση του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας (SMS)
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/02/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε03/2021
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα Orange2Fly
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-06
Ημερομηνία Έκδοσης: 11/02/2021
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα Orange2Fly
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε03/2021
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/02/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε03/2021
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα Orange2Fly
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Η Αεροπορική Εταιρεία (Orange2Fly) πρέπει να επανεξετάσει το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα σχετικά με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2021-06

Έμφαση, κατά τη διάρκεια της αρχικής, επαναλαμβανόμενης, εκπαίδευσης εδάφους και πτήσεων, στα ακόλουθα σημεία πριν την ανάληψη υπεύθυνων καθηκόντων. Και μετά στενή παρακολούθηση μέσω του προγράμματος παρακολούθησης πτήσεων FDM των ελέγχων πτήσης και ελέγχων στον προσομοιωτή:

- CRM
- Ανθρώπινος παράγοντας
- Επικοινωνία πληρώματος σύμφωνα με τις στάνταρ επιχειρησιακές διαδικασίες (SOP’s)
- Συνεργασία πληρώματος
- Ηγετικές και Διαχειρίστηκες δεξιότητες
- Η σημασία εκφώνησης του FMA σύμφωνα με τις στάνταρ επιχειρησιακές διαδικασίες (SOP’s)
- Παράγοντες που συμβάλλουν στην απώλεια της επίγνωσης της κατάστασης
- Λήψη αποφάσεων
- Περιπτώσεις απώλειας στήριξης σε χαμηλό ύψος
- Αποφάσεις για επανακύκλωση και ενέργειες σύμφωνα με τις στάνταρ επιχειρησιακές διαδικασίες (SOP’s)
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/02/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε03/2021
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα Orange2Fly
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-05
Ημερομηνία Έκδοσης: 14/01/2021
Αποδέκτης: Προς την εταιρεία GENEL HAVACILIK A. S.
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 02/2021
 
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-05 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/01/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 02/2021
 
Αποδέκτης: Προς την εταιρεία GENEL HAVACILIK A. S.
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΣΥΣΥΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2021-05: Η εταιρεία πρέπει να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος συνεργασίας πληρώματος CRM.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-05 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/01/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 02/2021
 
Αποδέκτης: Προς την εταιρεία GENEL HAVACILIK A. S.
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Η απάντηση του εκμεταλλευόμενου στη σύσταση ασφάλειας της ΕΔΑΑΠ 2021-05 παραλήφθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 09/6/2021.

[Operator’s Response]: «Η εκπαίδευση CRM παρέχεται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο εγκεκριμένο εγχειρίδιο Part-D και η εταιρεία μας επιθεωρείται τακτικά από την τουρκική DGCA [Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Τουρκίας] κάθε χρόνο. Μπορείτε να βρείτε τη σχετική διαδικασία του OM [OPERATIONS MANUAL] Part-D στο συνημμένο του παρόντος e-mail.» [Τα συνημμένα στην απάντηση εγχειρίδια δεν γίνονται διαθέσιμα δημόσια από την ΕΔΑΑΠ]

[Η ΕΔΑΑΠ χαρακτήρισε στις 17-6-2021 την ανταπόκριση αυτή ως «Επαρκής Απάντηση» και άλλαξε την κατάσταση της σύστασης 2021-05 σε «Κλειστή»]
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-04
Ημερομηνία Έκδοσης: 14/01/2021
Αποδέκτης: Προς την εταιρεία GENEL HAVACILIK A. S.
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 02/2021
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/01/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 02/2021
Αποδέκτης: Προς την εταιρεία GENEL HAVACILIK A. S.
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2021-04: Η εταιρεία προκειμένου να συνεχίσει την επιχειρησιακή-εμπορική εκμετάλλευση του αεροδρομίου Μυκόνου (LGMK), οφείλει να παράσχει ειδική εκπαίδευση στα πληρώματα, λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες (μορφολογία εδάφους-καιρικά φαινόμενα) του αεροδρομίου, όπως αυτά αναφέρονται στο AIP-Greece.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/01/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 02/2021
Αποδέκτης: Προς την εταιρεία GENEL HAVACILIK A. S.
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Η απάντηση του εκμεταλλευόμενου στη σύσταση ασφάλειας της ΕΔΑΑΠ 2021-04 παραλήφθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 09/6/2021.

[Operator’s Response]: «Για να αυξηθεί η εγρήγορση του πληρώματός μας σχετικά με το εδαφικό περιβάλλον και τα καιρικά φαινόμενα του αεροδρομίου, όπως αναφέρεται στο AIP [Aeronautical Information Publication], δημοσιεύθηκε στην εταιρεία δελτίο ασφαλείας για πιθανές μελλοντικές πτήσεις προς αυτό το αεροδρόμιο. Μπορείτε να βρείτε το δελτίο ασφαλείας που δημοσιεύθηκε με τον αριθμό 1-1-2021 στο συνημμένο του παρόντος μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εκτός από αυτό, το αεροδρόμιο LGMK κατηγοριοποιείται ως αερολιμένας CAT B στον Κατάλογο Κατηγοριοποίησης Αεροδρομίου.

Σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή, η οποία επεξηγείται στο OM [ΟPERATIONS MANUAL] Part-A 08.01.02.03.02.01 Οι πτητικές λειτουργίες προς τον αερολιμένα κατηγορίας Β έχουν ως εξής: «Πριν από τη λειτουργία σε αερολιμένα κατηγορίας Β, ο κυβερνήτης θα πρέπει να ενημερώνεται... (από τη συμβεβλημένη εταιρεία αναχώρησης)»

Μπορείτε να βρείτε τη σχετική διαδικασία του Part-A του OM [ΟPERATIONS MANUAL] στο συνημμένο του παρόντος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.» [Τα συνημμένα στην απάντηση εγχειρίδια δεν γίνονται διαθέσιμα δημόσια από την ΕΔΑΑΠ]

[Η ΕΔΑΑΠ χαρακτήρισε στις 17-6-2021 την ανταπόκριση αυτή ως «Επαρκής Απάντηση» και άλλαξε την κατάσταση της σύστασης 2021-04 σε «Κλειστή»]
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-03
Ημερομηνία Έκδοσης: 26/11/2020
Αποδέκτης: Οργανισμό Διαχείρισης Αξιοπλοΐας EL.MG.0037 & Οργανισμό Συντήρησης EL.145.0078
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2021
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/11/2020
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2021
Αποδέκτης: Οργανισμό Διαχείρισης Αξιοπλοΐας EL.MG.0037 & Οργανισμό Συντήρησης EL.145.0078
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Από την διερεύνηση προέκυψε ότι το α/φος συντηρείτο βάσει προγράμματος συντήρησης που είχε συνταχθεί από τον οργανισμό EL.MG.0037, ήταν εγκεκριμένο από την ΥΠΑ αλλά δεν βασιζόταν στην ισχύουσα αναθεώρηση του εγχειριδίου συντήρησης του α/φους την περίοδο έκδοσης και έγκρισής του.

Επίσης, κατά τον έλεγχο των εργασιών συντήρησης του α/φους διαπιστώθηκε ότι:

1. Στον Οργανισμό EL.145.0078 είχαν αντικατασταθεί εξαρτήματα στον κινητήρα από άλλα των οποίων ο αριθμός προϊόντος δεν προβλεπόταν από το αντίστοιχο κατάλογο εξαρτημάτων του κατασκευαστή (IPC).
2. Δεν είχε τηρηθεί ο ημερολογιακός περιορισμός για την πραγματοποίηση της επιθεώρησης του φίλτρου καυσίμου.
3. Υπήρξε υποχρεωτική οδηγία η οποία δεν είχε αξιολογηθεί για το αν ήταν εφαρμόσιμη.
4. Η εργασία επιθεώρησης της μπαταρίας και των καλωδίων δεν είχε πραγματοποιηθεί στην προβλεπόμενη ημερολογιακή προθεσμία.
5. Στη λίστα του υπολοίπου ωρών για την πραγματοποίηση των επιθεωρήσεων, προέκυψε ότι υπήρχαν μη ορθές καταχωρήσεις στην ημερομηνία εκτέλεσης εργασιών αλλά και στον αριθμό ωρών πτήσης του α/φους σε εργασίες που εκτελέστηκαν κατ την τελευταία συντήρηση.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2021-03: Προτείνεται στον Οργανισμό Διαχείρισης Αξιοπλοΐας EL.MG.0037 και στον Οργανισμού Συντήρησης EL.145.0078 η επανεξέταση και πιθανά η αναθεώρηση των διαδικασιών λειτουργίας τους.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/11/2020
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2021
Αποδέκτης: Οργανισμό Διαχείρισης Αξιοπλοΐας EL.MG.0037 & Οργανισμό Συντήρησης EL.145.0078
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-02
Ημερομηνία Έκδοσης: 26/11/2020
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2021
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/11/2020
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2021
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Από την διερεύνηση προέκυψε ότι το α/φος συντηρείτο βάσει προγράμματος συντήρησης που είχε συνταχθεί από τον οργανισμό EL.MG.0037, ήταν εγκεκριμένο από την ΥΠΑ αλλά δεν βασιζόταν στην ισχύουσα αναθεώρηση του εγχειριδίου συντήρησης του α/φους την περίοδο έκδοσης και έγκρισής του.

Επίσης, κατά τον έλεγχο των εργασιών συντήρησης του α/φους διαπιστώθηκε ότι:

1. Στον Οργανισμό EL.145.0078 είχαν αντικατασταθεί εξαρτήματα στον κινητήρα από άλλα των οποίων ο αριθμός προϊόντος δεν προβλεπόταν από το αντίστοιχο κατάλογο εξαρτημάτων του κατασκευαστή (IPC).
2. Δεν είχε τηρηθεί ο ημερολογιακός περιορισμός για την πραγματοποίηση της επιθεώρησης του φίλτρου καυσίμου.
3. Υπήρξε υποχρεωτική οδηγία η οποία δεν είχε αξιολογηθεί για το αν ήταν εφαρμόσιμη.
4. Η εργασία επιθεώρησης της μπαταρίας και των καλωδίων δεν είχε πραγματοποιηθεί στην προβλεπόμενη ημερολογιακή προθεσμία.
5. Στη λίστα του υπολοίπου ωρών για την πραγματοποίηση των επιθεωρήσεων, προέκυψε ότι υπήρχαν μη ορθές καταχωρήσεις στην ημερομηνία εκτέλεσης εργασιών αλλά και στον αριθμό ωρών πτήσης του α/φους σε εργασίες που εκτελέστηκαν κατ την τελευταία συντήρηση.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2021-02: Προτείνεται προς την ΥΠΑ η ανασκόπηση και πιθανά η αναθεώρηση της εφαρμογής των εσωτερικών διαδικασιών για τον έλεγχο:
- του Οργανισμού Διαχείρισης Αξιοπλοΐας EL.MG.0037,
- του Οργανισμού Συντήρησης EL.145.0078 και
- των προς έγκριση εγχειρίδιων.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/11/2020
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2021
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Η απάντηση της Υπηρεσίας πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) στη σύσταση ασφάλειας της ΕΔΑΑΠ 2021-02 παραλήφθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 03/1/2022.

[ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΑ στη Σύσταση Ασφάλειας 2021-02]:

«Σε συνέχεια ανωτέρω (α) σχετικού [αριθμός επιστολής της ΕΔΑΑΠ για αποστολή της Σύστασης στον Αποδέκτη] αναφορικά με τη σύσταση ασφαλείας θέματος που περιέχεται στο πόρισμα με α.α. 01 – 2021 της διερεύνησης ατυχήματος α/φους με στοιχεία νηολογίου SX-SEX το οποίο έλαβε χώρα στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας στις 21.04.2018, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το (β) [αριθμός σχετικού εγγράφου] σχετικό [Δεν επισυνάπτεται στο παρών email που παρέλαβε η ΕΔΑΑΠ] το Τμήμα Πτητικής Ικανότητας Α/φων [Αεροσκαφών] της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:

1) Ανασκόπηση του εγχειριδίου των εσωτερικών διαδικασιών του τμήματος Πτητικής Ικανότητας Αεροσκαφών για τον έλεγχο Οργανισμών Διαχείρισης Διαρκούς Αξιοπλοΐας και Οργανισμών Συντήρησης Αεροσκαφών.

2) Πραγματοποίηση στοχευμένης επιθεώρησης την 5η Οκτωβρίου 2021 στους οργανισμούς EL.MG.0037 & EL.145.0078 προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς αλλά και η εφαρμογή των προτεινόμενων ενεργειών σύμφωνα με τις συστάσεις ασφαλείας 2021-02 και 2021-03 της ΕΔΑΑΠ.

Στην διάθεσή σας για οιαδήποτε σχετική διευκρίνηση.»

[Η ΕΔΑΑΠ χαρακτήρισε στις 17/02/2022 (συνεδρίαση Επιτροπής) την ανταπόκριση αυτή ως «Επαρκής Απάντηση» και άλλαξε την κατάσταση της σύστασης 2021-02 σε «Κλειστή»]
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-01
Ημερομηνία Έκδοσης: 26/11/2020
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2021
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/11/2020
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2021
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Στον υπ’ αριθ. Δ3/Γ/12041/2861 κανονισμό της ΥΠΑ με τίτλο “Κανονισμός Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών με Καύσιμα σε Αεροδρόμια”, στο άρθρο 19 περιγράφεται μεταξύ άλλων η διαδικασία ανεφοδιασμού καυσίμου και η δυνατότητα προμήθειας καυσίμου για τα ελαφρά και υπερελαφρά α/φη, ενώ ισχύει και η από τον Ιανουάριο του 2003 απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ, με την οποία εγκρίνεται η χρήση καυσίμου προδιαγραφών ASTM D4814 ή E 228.

Από την διερεύνηση προέκυψε ότι, στην Ελληνική Επικράτεια η αμόλυβδη βενζίνη αυτοκινήτου που διατίθεται, έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ 293/12.02.2016 και στο πρότυπο ΕΝ 228:2014. Μεταξύ των άλλων χαρακτηριστικών, η τάση ατμών και το πιθανό νόμιμο ποσοστό αιθανόλης και μεθανόλης, η μέγιστη τιμή των οποίων αναφέρεται στο ανωτέρω ΦΕΚ και στο πρότυπο ΕΝ:228, μπορεί να έχουν άμεση επίδραση στη λειτουργία των κινητήρων α/φων και αποτελούν λανθάνουσα αιτία πρόκλησης ατυχήματος. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο, το καύσιμο να ελέγχεται εάν πληροί τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα ανωτέρω κείμενα και κυριότερα εάν τηρεί τον περιορισμό της μηδενικής ποσότητας αλκοόλης.

Επίσης, στις δυο δεξαμενές καυσίμου παρατηρήθηκε η ύπαρξη ποσότητας ξένων σωμάτων των οποίων η παρουσία δεν είναι συμβατή με δεξαμενή καυσίμου α/φους. Δεδομένου ότι οι δεξαμενές καυσίμου βρέθηκαν κλειστές και ακέραιες μετά από την πτώση του α/φους, προκύπτει ότι πιθανά πραγματοποιήθηκε ανεφοδιασμός καυσίμου όπου το εισερχόμενο καύσιμο δεν είχε προηγουμένως φιλτραριστεί.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2021-01: Προτείνεται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να επανεξετάσει και πιθανά να αναθεωρήσει τον τρόπο εφαρμογής της διαδικασίας ελέγχου, ώστε η προμήθεια και μεταφορά της αμόλυβδης βενζίνης αλλά και ανεφοδιασμός των α/φων με αμόλυβδη βενζίνη να είναι σε συμφωνία με τις ισχύουσες διατάξεις.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/11/2020
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2021
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Η απάντηση της Υπηρεσίας πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) στη σύσταση ασφάλειας της ΕΔΑΑΠ 2021-01 παραλήφθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 29/7/2021.

[ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΑ στη Σύσταση Ασφάλειας 2021-01]:

«Η Διεύθυνσή μας, έχει εκδώσει τον Κανονισμό ανεφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα σε αεροδρόμια (ΦΕΚ Β /1109/2011), ο οποίος στο κεφ.19. αναφέρεται στον ανεφοδιασμό ελαφρών και υπερελαφρών αεροσκαφών με καύσιμα σε αεροδρόμια, όπου δραστηριοποιούνται αερολέσχες, αεροπορικές σχολές κλπ. και δεν διατίθεται από τις Εταιρείες καυσίμων του αεροδρομίου_ ο αναγκαίος τύπος καυσίμου, για αυτού του τύπου τα αεροσκάφη , για την αυτοεξυπηρέτησή τους και μόνο. Στο εν λόγω κεφ. ρυθμίζονται η διακίνηση του καυσίμου (19.2), η αποθήκευση αυτού (19.3), τα μέτρα προστασίας των χώρων αποθήκευσης καυσίμων (19.4), καθώς και η διαδικασία του ανεφοδιασμού των αεροσκαφών (19.5).

Στο στοιχείο 19.5 όπου ρυθμίζεται ο ανεφοδιασμός των εν λόγω αεροσκαφών, αναφέρονται αναλυτικά , το άτομο που θα κάνει τον ανεφοδιασμό, καθώς και η εκπαίδευση αυτού (19.5.1), η χρήση κατάλληλων αντλιών αντιεκρηκτικού τύπου, καθώς και ειδικών φίλτρων που θα διασφαλίζουν την ποιότητα του μεταγγιζόμενου καυσίμου, όπως φίλτρα για την κατακράτηση νερού καθώς και μικροσωματιδίων, που μπορεί να περιέχονται στο μεταγγιζόμενο καύσιμο (19.5.2&19.5.3). Επίσης προβλέπεται όπως τα εν λόγω αεροσκάφη να ανεφοδιάζονται, με ειδικά πιστοποιημένα δοχεία μεταφοράς καυσίμου (19.5.3).

Αναφορικά με το είδος του καυσίμου που απαιτείται για τον(ους) κινητήρα (ες) του αεροσκάφους, καθώς και την απαιτούμενη ποσότητα για την πραγματοποίηση της πτήσης, μοναδικός υπεύθυνος είναι ο χειριστής ή ο ιδιοκτήτης του αεροσκάφους (19.5.5 ). Αναφορικά δε με την ποιότητα του καυσίμου, εφόσον το προμηθεύεται ο ίδιος ο χειριστής ή ο ιδιοκτήτης του αεροσκάφους, είναι αυτός υπεύθυνος (19.6.3). Σε διαφορετική περίπτωση είναι ο ανεφοδιαστής (19.6.1 & 19.6.2).

Στο κεφ.19 , γίνεται αναφορά και στη χρήση του καυσίμου MOGAS προδιαγραφών ASTM D 4814/ΕΝ 228, όπου ισχύουν εκτός των ανωτέρω και τα αναφερόμενα στην απόφαση του Διοικητού ΥΠΑ με αρ.πρωτ.:Δ2/Ν8337/2475/9-3- 2005. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι στη πράξη το καύσιμο MOGAS έχει ταυτιστεί με την αμόλυβδη βενζίνη αυτοκινήτου, που πωλούν τα πρατήρια καυσίμων και χρησιμοποιούν όλα τα ελαφρά και υπερελαφρά αεροσκάφη, που το επιτρέπουν οι κινητήρες τους, έχει δε παγιωθεί η χρήση της σε πολλά α/φη και ελικόπτερα που δραστηριοποιούνται στη ΜΕΓΑΠ. Επισημαίνεται ότι στις διατάξεις του κεφ.19 , ο ανεφοδιασμός με βενζίνη από πρατήριο καυσίμων , επιτρέπεται μόνο για τα υπερελαφρά αεροσκάφη (19.10.1), πράγμα το οποίο υπάρχει η δυνατότητα να ελεγχθεί στα αεροδρόμια, εν αντιθέσει με τα πεδία προσγείωσης, όπου δεν υπάρχει καθόλου έλεγχος, δηλ. όχι μόνο ως προς τον τύπο του καυσίμου, αλλά και ως προς τη μεταφορά αυτού (π.χ. είδος δοχείου), καθώς και στη διαδικασία του ανεφοδιασμού.

Ως εκ τούτου, συνάγεται ότι το ισχύον Κανονιστικό πλαίσιο, τουλάχιστον όσον αφορά τους ανεφοδιασμούς που πραγματοποιούνται εντός των αεροδρομίων είναι ικανό, εάν εφαρμόζεται επακριβώς, να διασφαλίσει την ποιότητα του μεταγγιζόμενου καυσίμου, στα εν λόγω αεροσκάφη. Θα πρέπει παράλληλα να υπάρξει και αποσαφήνιση σε σχέση με το MOGAS , προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που προκύπτουν στην πράξη από τη χρήση της αμόλυβδης βενζίνης.

Κατόπιν των ανωτέρω και στα πλαίσια της σύστασης ασφαλείας 2021-01, η Διεύθυνση θα εντατικοποιήσει τις επιθεωρήσεις, ώστε να εξασφαλίσει ότι τηρούνται απαρέγκλιτα τα αναφερόμενα στον Κανονισμό ανεφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα (ΦΕΚ Β 1109/2011) στα αεροδρόμια και στα πεδία προσγείωσης.»

[Η ΕΔΑΑΠ χαρακτήρισε στις 23-9-2021 (συνεδρίαση Επιτροπής) την ανταπόκριση αυτή ως «Επαρκής Απάντηση» και άλλαξε την κατάσταση της σύστασης 2021-01 σε «Κλειστή»]
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER