Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2022-01
Ημερομηνία Έκδοσης: 17/02/2022
Αποδέκτης: SKYSERV S.A.
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2022
 
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2022-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 17/02/2022
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2022
 
Αποδέκτης: SKYSERV S.A.
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: Για την αύξηση του επιπέδου επίγνωσης κατάστασης, συνιστάται η εταιρεία να αναφέρει στην αρχική και επαναληπτική εκπαίδευση του προσωπικού της, τις περιπτώσεις Ατυχημάτων και Περιστατικών που έχουν συμβεί κατά την διάρκεια εξυπηρέτησης αεροσκαφών και η εκπαίδευση θα πρέπει να επικεντρώνεται στις περιοχές αποκλεισμού γύρω από το αεροσκάφος, είτε είναι σε χρήση HOTEL MODE είτε όχι.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2022-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 17/02/2022
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2022
 
Αποδέκτης: SKYSERV S.A.
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Η απάντηση του αποδέκτη στη Σύσταση Ασφάλειας (ΣΑ) της ΕΔΑΑΠ 2022-01 παραλήφθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 14/6/2022.

[ΑΠΑΝΤΗΣΗ αποδέκτη στη Σύσταση Ασφάλειας 2022-01]:

«Σε συνέχεια της σχετικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας [επιστολή αποστολής της σύστασης από την ΕΔΑΑΠ] σας γνωρίζουμε ότι η εταιρεία μας, στο πλαίσιο του εφαρμοζόμενου συστήματος ασφάλειας, έχει ήδη εγκαταστήσει και εφαρμόζει σύστημα ενσωμάτωσης των πληροφοριών ασφάλειας στις σχετικές εκπαιδευτικές της ενότητες, όπως έχει εφαρμογή. Περιστατικά, συμβάντα, σοβαρά συμβάντα, ατυχήματα και γενικά θέματα ασφάλειας, πριν το διερευνηθέν αλλά και μετά από αυτό, αξιολογούνται με σκοπό την ένταξή τους στο σύστημα ενημέρωσης του προσωπικού, με επιδίωξη την αύξηση του επιπέδου επίγνωσης και την αποφυγή επανάληψης.

Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστούμε τόσο για τη συνεργασία, όσο και για το διαμοιρασμό της πληροφορίας.»

[Η ΕΔΑΑΠ χαρακτήρισε στις 08/8/2022 την ανταπόκριση αυτή ως «Επαρκής Απάντηση» και άλλαξε την κατάσταση της σύστασης 2022-01 σε «Κλειστή»]