Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2022-02
Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Αποδέκτης: Αερομεταφορέας iFly
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2022-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Αποδέκτης: Αερομεταφορέας iFly
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

- Από την διαδικασία της Διερεύνησης προέκυψε ότι o αερομεταφορέας, στα πλαίσια του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας, εστίασε στην προσέγγιση αντίδρασης (Reactive Approach) της πτητικής δραστηριότητας αλλά δεν ακολούθησε την προληπτική προσέγγιση (Proactive Approach) της πτητικής δραστηριότητας, μέσω της έγκαιρης αναγνώρισης των κινδύνων και της διαδικασίας αξιολόγησης της επικινδυνότητας.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2022-02: Προτείνεται στον αερομεταφορέα η επαναξιολόγηση της διαδικασίας εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας ώστε να πραγματοποιείται η έγκαιρη αναγνώριση κίνδυνων που προκύπτουν από την δραστηριότητά του και δυνητικά αποτελούν αιτίες πρόκλησης ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2022-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Αποδέκτης: Αερομεταφορέας iFly
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER