Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2022-03
Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Αποδέκτης: Αερομεταφορέας iFly
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2022-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Αποδέκτης: Αερομεταφορέας iFly
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

- Από την ανασκόπηση του τελευταίου Τεχνικού Ημερολογίου του Ε/Π, καταγράφηκαν επαναλαμβανόμενες περιπτώσεις μη πιστοποίησης της εκτέλεσης: της επιθεώρησης πριν την πρώτης πτήσης της ημέρας, της επιθεώρησης πριν από κάθε πτήση (PDI) αλλά και της επιθεώρησης μετά την τελευταία πτήση (PFI).

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2022-03: Προτείνεται στον Αερομεταφορέα να επανεξετάσει και πιθανά να αναθεωρήσει την διαδικασία εκπαίδευσης του εμπλεκόμενου προσωπικού στην πιστοποίηση εκτέλεσης εργασιών στο τεχνικό ημερολόγιο των Ε/Π του αερομεταφορέα.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2022-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Αποδέκτης: Αερομεταφορέας iFly
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER