Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2022-06
Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Αποδέκτης: Οργανισμός Συντήρησης, κατά Part 145 του αερομεταφορέα iFly (EL145.0083)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2022-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Αποδέκτης: Οργανισμός Συντήρησης, κατά Part 145 του αερομεταφορέα iFly (EL145.0083)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

- Από την εξέταση συντριμμιών, εντοπίστηκε αδυναμία συμμόρφωσης του Προσωπικού του Οργανισμού Συντήρησης κατά Part 145, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης συντήρησης, με τις απαιτήσεις των καρτών εργασίας συντήρησης σχετικά με τον εντοπισμό ελαττωματικών εξαρτημάτων του Νο. 1 κινητήρα (φθαρμένος εύκαμπτος σωλήνας ατμοσφαιρικής αποκατάστασης και φθαρμένο καλώδιο του εκκινητή-γεννήτριας).

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2022-06: Συνιστάται στον Οργανισμό Συντήρησης να βεβαιωθεί ότι ακολουθούνται όλες οι διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο του Οργανισμού Συντήρησης (MOE).
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2022-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Αποδέκτης: Οργανισμός Συντήρησης, κατά Part 145 του αερομεταφορέα iFly (EL145.0083)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER