Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2022-07
Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2022-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

- Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης και την ανασκόπηση του ημερολογίου του Κυβερνήτη, διαπιστώθηκε ότι οι συνολικές ώρες πτήσης του Κυβερνήτη σε Ε/Π πραγματοποιήθηκαν σε περιβάλλον πολλαπλού χειριστή (Multi Crew). Στο πλαίσιο αυτό, η μετάβαση του κυβερνήτη σε περιβάλλον πτήσης μονού χειριστή είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του φόρτου εργασίας, με πιθανή αρνητική επίδραση στην αντίληψη κατάστασης και ταυτόχρονα την αύξηση της επικινδυνότητας.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2022-07: Συνιστάται στην ΥΠΑ να επανεξετάσει τις απαιτήσεις εκπαίδευσης για τους πιλότους προέρχονται από το περιβάλλον πολλαπλού χειριστή σε περιβάλλον μονού χειριστή και αντιστρόφως.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2022-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER