Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2022-08
Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2022-08 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

- Από την διερεύνηση διαπιστώθηκε αστοχία των ελέγχων της ΥΠΑ να εντοπίσουν τη μη συμμόρφωση του Αερομεταφορέα με τις εγκεκριμένες διαδικασίες του Εγχειρίδιου Διαχείρισης Οργανισμού, όσον αφορά την εκτίμηση και ανάλυση της επικινδυνότητας πριν έναρξη πτητικής δραστηριότητας σε νέο διαδρομή.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2022-08: Η ΥΠΑ να προβεί σε ενέργειες που να διασφαλίζεται η τήρηση των εγκεκριμένων διαδικασιών επιθεώρησης.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2022-08 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 09/06/2022
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 04/2022
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER