Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2011-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 03/02/2011 -- Αποδέκτης:Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 01/2011

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Μερικώς Δεκτή SR_OPEN_partially accepted
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2011-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 03/02/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 01/2011

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Μερικώς Δεκτή
Κείμενο Σύστασης: H Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να φροντίσει για την διαγράμμιση των θέσεων στάθμευσης αεροσκαφών του Κρατικού Αερολιμένα Αστυπάλαιας.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2011-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 03/02/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 01/2011

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Μερικώς Δεκτή
Ανταπόκριση: ΥΠΑ/Δ3/Δ/6395/955/04.03.11
«Η αρμόδια υπηρεσία της ΥΠΑ έχει ξεκινήσει την σχετική διαδικασία για την μελέτη και εκπόνηση της διαγράμμισης του δαπέδου στάθμευσης α/φων του Κρατικού Αερ/να Αστυπάλαιας.»
Επίσης, έχει ζητήσει από τους φορείς επίγειας εξυπηρέτησης και τους έλληνες αερομεταφορείς να συμπεριλάβουν στο Εγχειρίδιο Επίγειων Λειτουργιών τους τα αναφερόμενα στην σύσταση 2011-01