Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2011-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 03/02/2011 -- Αποδέκτης:Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 01/2011

Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά επαρκής απάντηση SR_OPEN_partially accepted
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2011-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 03/02/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 01/2011

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά επαρκής απάντηση
Κείμενο Σύστασης: H Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να φροντίσει για την διαγράμμιση των θέσεων στάθμευσης αεροσκαφών του Κρατικού Αερολιμένα Αστυπάλαιας.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2011-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 03/02/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 01/2011

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά επαρκής απάντηση
Ανταπόκριση: Αρχική Απάντηση: H ΥΠΑ αναφέρει (έγγραφο ΥΠΑ/Δ3/Δ/6395/955/04.03.2011) ότι το αρμόδιο τμήμα της έχει ξεκινήσει την σχετική διαδικασία για την μελέτη και εκπόνηση της διαγράμμισης του δαπέδου στάθμευσης α/φων του Κρατικού Αερ/να Αστυπάλαιας. [Η απάντηση είχε χαρακτηρισθεί από την ΕΔΑΑΠ ως «Μερικά Επαρκής – Ανοιχτή»]
Νεότερη Απάντηση: H ΥΠΑ με νέο έγγραφό της (ΥΠΑ/Δ3/Α/23103/6675/28.09.2018) απαντά ότι η σύσταση 2011-02 περί διαγράμμισης δαπέδου αεροσκαφών Κρατικού Αερολιμένα Αστυπάλαιας έχει υλοποιηθεί από το 2017. [Η νέα απάντηση θα αξιολογηθεί σύντομα από την ΕΔΑΑΠ].