Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2011-02
Ημερομηνία Έκδοσης: 03/02/2011
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 01/2011

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2011-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 03/02/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 01/2011

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση
Κείμενο Σύστασης: H Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να φροντίσει για την διαγράμμιση των θέσεων στάθμευσης αεροσκαφών του Κρατικού Αερολιμένα Αστυπάλαιας.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2011-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 03/02/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 01/2011

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση
Ανταπόκριση: Αρχική Απάντηση: H ΥΠΑ αναφέρει (έγγραφο ΥΠΑ/Δ3/Δ/6395/955/04.03.2011) ότι το αρμόδιο τμήμα της έχει ξεκινήσει την σχετική διαδικασία για την μελέτη και εκπόνηση της διαγράμμισης του δαπέδου στάθμευσης α/φων του Κρατικού Αερ/να Αστυπάλαιας. [Η απάντηση είχε χαρακτηρισθεί από την ΕΔΑΑΠ ως «Μερικά Επαρκής – Ανοιχτή»]
Νεότερη Απάντηση: H ΥΠΑ με νέο έγγραφό της (ΥΠΑ/Δ3/Α/23103/6675/28.09.2018) απαντά ότι η σύσταση 2011-02 περί διαγράμμισης δαπέδου αεροσκαφών Κρατικού Αερολιμένα Αστυπάλαιας έχει υλοποιηθεί από το 2017. [Η απάντηση αξιολογήθηκε ως «επαρκής» από την ΕΔΑΑΠ και η σύσταση χαρακτηρίζεται «κλειστή» με το έγγραφο ΕΔΑΑΠ/3716/26.10.2018].
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER