Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2011-03
Ημερομηνία Έκδοσης: 03/05/2011
Αποδέκτης: Μονάδα Μελετών και Διερεύνησης Ατυχημάτων και Συμβάντων της ΕΔΑΑΠ
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2011

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2011-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 03/05/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2011

Αποδέκτης: Μονάδα Μελετών και Διερεύνησης Ατυχημάτων και Συμβάντων της ΕΔΑΑΠ
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η Μονάδα Διερεύνησης να ενημερώσει τους ορειβατικούς συλλόγους ότι σε περίπτωση που απαιτείται χρήση πτητικού μέσου για διάσωση να ενημερώνει και να συντονίζεται με το ΕΚΣΕΔ.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2011-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 03/05/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2011

Αποδέκτης: Μονάδα Μελετών και Διερεύνησης Ατυχημάτων και Συμβάντων της ΕΔΑΑΠ
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: H Μονάδα Διερεύνησης ενημέρωσε σχετικά τους ορειβατικούς συλλόγους με το έγγραφο της: ΕΔΑΑΠ 864/10-5-2012
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER