Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2011-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 03/05/2011 -- Αποδέκτης:Μονάδα Μελετών και Διερεύνησης Ατυχημάτων και Συμβάντων της ΕΔΑΑΠ
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2011

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Έγινε Δεκτή SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2011-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 03/05/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2011

Αποδέκτης: Μονάδα Μελετών και Διερεύνησης Ατυχημάτων και Συμβάντων της ΕΔΑΑΠ
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Έγινε Δεκτή
Κείμενο Σύστασης: Η Μονάδα Διερεύνησης να ενημερώσει τους ορειβατικούς συλλόγους ότι σε περίπτωση που απαιτείται χρήση πτητικού μέσου για διάσωση να ενημερώνει και να συντονίζεται με το ΕΚΣΕΔ.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2011-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 03/05/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2011

Αποδέκτης: Μονάδα Μελετών και Διερεύνησης Ατυχημάτων και Συμβάντων της ΕΔΑΑΠ
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Έγινε Δεκτή
Ανταπόκριση: H Μονάδα Διερεύνησης ενημέρωσε σχετικά τους ορειβατικούς συλλόγους με το έγγραφο της: ΕΔΑΑΠ 864/10-5-2012