Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2011-04
Ημερομηνία Έκδοσης: 17/06/2011
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 04/2011

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2011-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 17/06/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 04/2011

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να εξετάσει το ενδεχόμενο προσθήκης στα πτυχία της ειδικότητας πτήσης σε ορεινές περιοχές (Mountain Flying Rating) και να κάνει σχετική εισήγηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA).
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2011-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 17/06/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 04/2011

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: H ΥΠΑ απαντά με έγγραφό της [ΥΠΑ/Δ2/Ε/22173/18.06.2019] ότι:
Σύμφωνα με τον ισχύοντα ΕΚ 1178/2011 (όπως έχει τροποποιηθεί), η απόκτηση ικανότητας βουνού (Mountain Rating) προβλέπεται και αποκτάται υπό προϋποθέσεις εφόσον οι συνθήκες πτήσεως το απαιτούν. Το Τμήμα Πτυχίων και Αδειών της ΑΠΑ ακολουθώντας πιστά τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας θα συμπεριλαμβάνει την προσθήκη ικανότητας βουνού, οποτεδήποτε υπάρχει τέτοιο αίτημα από χειριστή αεροσκαφών.
H ΕΔΑΑΠ αξιολόγησε την ανταπόκριση στη σύσταση 2011-04 ως «Επαρκής Απάντηση» και άλλαξε την κατάσταση της σύστασης σε «Κλειστή» στις 01/8/2019 [έγγραφο ΕΔΑΑΠ/2763/01.08.2019].
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER
 
 
 
YOUR-EUROPE-BANNER-256