Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2011-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 17/06/2011 -- Αποδέκτης:Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 04/2011

Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - η απάντηση είναι υπό αξιολόγηση SR_Partially_accepted
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2011-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 17/06/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 04/2011

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - η απάντηση είναι υπό αξιολόγηση
Κείμενο Σύστασης: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να εξετάσει το ενδεχόμενο προσθήκης στα πτυχία της ειδικότητας πτήσης σε ορεινές περιοχές (Mountain Flying Rating) και να κάνει σχετική εισήγηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA).
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2011-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 17/06/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 04/2011

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - η απάντηση είναι υπό αξιολόγηση
Ανταπόκριση: H ΥΠΑ απαντά με έγγραφό της [ΥΠΑ/Δ2/Ε/22173/18.06.2019] ότι:
Σύμφωνα με τον ισχύοντα ΕΚ 1178/2011 (όπως έχει τροποποιηθεί), η απόκτηση ικανότητας βουνού (Mountain Rating) προβλέπεται και αποκτάται υπό προϋποθέσεις εφόσον οι συνθήκες πτήσεως το απαιτούν. Το Τμήμα Πτυχίων και Αδειών της ΑΠΑ ακολουθώντας πιστά τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας θα συμπεριλαμβάνει την προσθήκη ικανότητας βουνού, οποτεδήποτε υπάρχει τέτοιο αίτημα από χειριστή αεροσκαφών.
H ΕΔΑΑΠ θα αξιολογήσει την απάντηση αποδίδοντας χαρακτηρισμό εντός της προθεσμίας των 60 ημερών που προβλέπεται στον κανονισμό Ε.Ε. 996/2010.
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER
 
 
 
YOUR-EUROPE-BANNER-256