Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2011-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 17/06/2011 -- Αποδέκτης:Προς την Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 05/2011

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Έγινε Δεκτή SR CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2011-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 17/06/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 05/2011

Αποδέκτης: Προς την Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Έγινε Δεκτή
Κείμενο Σύστασης: Οι διοργανωτές αθλητικών συναντήσεων ΙΑΣ αγώνων, εκτός των συχνοτήτων ασφαλείας και περισυλλογής που δίνουν για χρήση στους αεραθλητές, να δίνουν και τρίτη συχνότητα VHF, που θα χρησιμοποιείται στην διαχείριση κρίσεων και μόνο από τους άμεσα εμπλεκόμενους.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2011-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 17/06/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 05/2011

Αποδέκτης: Προς την Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Έγινε Δεκτή
Ανταπόκριση: Η ΕΛΑΟ με την απάντησή της (έγγραφο ΕΛΑΟ/100/04.07.2018) αποδέχεται τη σύσταση της ΕΔΑΑΠ και έχει θεσπίσει διαδικασίες με τις οποίες ενημερώνει τακτικά την αρμόδια Επιτροπή Αεραθλήματος για τις συστάσεις ασφάλειας της ΕΔΑΑΠ.