Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2011-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 17/06/2011 -- Αποδέκτης:Προς την Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 05/2011

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR_OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2011-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 17/06/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 05/2011

Αποδέκτης: Προς την Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Οι διοργανωτές αθλητικών συναντήσεων ΙΑΣ αγώνων, εκτός των συχνοτήτων ασφαλείας και περισυλλογής που δίνουν για χρήση στους αεραθλητές, να δίνουν και τρίτη συχνότητα VHF, που θα χρησιμοποιείται στην διαχείριση κρίσεων και μόνο από τους άμεσα εμπλεκόμενους.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2011-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 17/06/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 05/2011

Αποδέκτης: Προς την Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση: