Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2011-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 17/06/2011 -- Αποδέκτης:Προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 06/2011

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR_OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2011-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 17/06/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 06/2011

Αποδέκτης: Προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, να φροντίσει για την διοργάνωση σεμιναρίων ενημέρωσης των εξεταστών αέρος για το προτεινόμενο από τα JAA (Flight Examiners Manual) τρόπο με τον οποίο θα διενεργούνται οι εξετάσεις και τα κριτήρια που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους οι εξεταστές αέρος. Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στις τροποποιήσεις του Εγχειριδίου των Εξεταστών Αέρος (Flight Examiners Manual) και να γίνεται μνεία σχετικών συμβάντων.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2011-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 17/06/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 06/2011

Αποδέκτης: Προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER
 
 
 
YOUR-EUROPE-BANNER-256