Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2011-01b
Ημερομηνία Έκδοσης: 03/02/2011
Αποδέκτης: Olympic Handling
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα: 01/2011

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2011-01b -- Ημερομηνία Έκδοσης: 03/02/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα: 01/2011

Αποδέκτης: Olympic Handling
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: Ο φορέας επίγειας εξυπηρέτησης να φροντίσει για την έκδοση διαδικασίας κατά την οποία: Εάν ο Σηματωρός δεν έχει οπτική επαφή και με τα δύο ακροπτερύγια του α/φ, να βοηθείται στο έργο του από συνοδό πτέρυγας (wing walker).
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2011-01b -- Ημερομηνία Έκδοσης: 03/02/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα: 01/2011

Αποδέκτης: Olympic Handling
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Olympic Handling accepted the recommendation and revised the Ground Handling Manual at version 2.00

Relative changes affected:

Ground Handling Manual:

Chapter 15 (training-Page 15-5 and 15-6) Item 10 : Wing Walkers Basic course (theoretical&practical) mandatory for Ramp Agents/Supervisors or any other assigned person (recurrent period 24 months)

Ground Handling Manual:
Chapter 12 (Ramp Handling - Pages 12-8 and 12-9 section 12.3 Marshalling): Note added in case apron area without marking lines or if it’s required by PIC a Wing Walker should be used.
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER