Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2011-10β
Ημερομηνία Έκδοσης: 27/07/2011
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 08/2011

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2011-10β -- Ημερομηνία Έκδοσης: 27/07/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 08/2011

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να μεριμνήσει :

β) Για την διασφάλιση της ποιότητας των εργασιών των ελεγκτών κατασκευής ΥΠΑΜ.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2011-10β -- Ημερομηνία Έκδοσης: 27/07/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 08/2011

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Για την εποπτεία της ασφαλούς λειτουργείας των εκπαιδευτικών κέντρων ΥΠΑΜ και γενικότερα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας των υπερελαφρών αεροσκαφών στην Ελλάδα, το τμήμα Ιδιωτικής Αεροπορίας της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων Δ2 προχώρησε σε ενέργειες που περιγράφονται στο έγγραφο Δ2/Δ/3116 της 23/3/2012.
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER