Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2011-10β -- Ημερομηνία Έκδοσης: 27/07/2011 -- Αποδέκτης:Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 08/2011

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Έγινε Δεκτή SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2011-10β -- Ημερομηνία Έκδοσης: 27/07/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 08/2011

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Έγινε Δεκτή
Κείμενο Σύστασης: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να μεριμνήσει :

β) Για την διασφάλιση της ποιότητας των εργασιών των ελεγκτών κατασκευής ΥΠΑΜ.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2011-10β -- Ημερομηνία Έκδοσης: 27/07/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 08/2011

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Έγινε Δεκτή
Ανταπόκριση: Για την εποπτεία της ασφαλούς λειτουργείας των εκπαιδευτικών κέντρων ΥΠΑΜ και γενικότερα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας των υπερελαφρών αεροσκαφών στην Ελλάδα, το τμήμα Ιδιωτικής Αεροπορίας της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων Δ2 προχώρησε σε ενέργειες που περιγράφονται στο έγγραφο Δ2/Δ/3116 της 23/3/2012.