Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2011-11
Ημερομηνία Έκδοσης: 01/09/2010
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 09/2011

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2011-11 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 01/09/2010
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 09/2011

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η ΥΠΑ να φροντίσει ώστε όλοι οι φορείς στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί απόφαση ίδρυσης και λειτουργίας πεδίου προσγείωσης, να περιλάβουν στον κανονισμό τους διατάξεις περί κυριότητας, νηολογίου σε ισχύ, πτητικής ικανότητας, που να αφορούν τα α/φ στα οποία δίνουν άδεια να σταθμεύουν στο πεδίο, χωρίς να ανήκουν ή να είναι ενταγμένα σε αυτούς.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2011-11 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 01/09/2010
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 09/2011

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Υ.Π.Α:
Αναφορικά με την σύσταση ασφαλείας 2011-11 του Πορίσματος Διερεύνησης Ατυχήματος στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων την 7η Νοεμβρίου 2010, σας γνωστοποιούμε ότι απεστάλη έγγραφο της Υπηρεσςίας μας προς όλα τα Αδειοδοτημένα Πεδία Προσγείωσης, περί τήρησης βιβλίου κίνησης αεροσκαφών, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και τα αναφερόμενα στοιχεία στην εν λόγω σύσταση.
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER
 
 
 
YOUR-EUROPE-BANNER-256