Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2011-08 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 27/07/2011 -- Αποδέκτης:Κρατικός Αερολιμένας Ηρακλείου
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Έκθεση 01/2011

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Έγινε Δεκτή SR CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2011-08 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 27/07/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Έκθεση 01/2011

Αποδέκτης: Κρατικός Αερολιμένας Ηρακλείου
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Έγινε Δεκτή
Κείμενο Σύστασης: Ο Αερολιμένας σε συνεννόηση με την Πολεμική Αεροπορία να μεριμνήσει για την προσαρμογή των πινακίδων ένδειξης εναπομείναντος μήκους διαδρόμου με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος 14 του ICAO.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2011-08 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 27/07/2011
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Έκθεση 01/2011

Αποδέκτης: Κρατικός Αερολιμένας Ηρακλείου
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Έγινε Δεκτή
Ανταπόκριση: Η Γενική Διεύθυνση Αερολιμένων της Υ.Π.Α. σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία φρόντισε ώστε οι πινακίδες ένδειξης εναπομείναντος μήκους διαδρόμου να αφαιρεθούν από την ζώνη ασφαλείας του διαδρόμου 09/27 στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου (έγγραφο ΥΠΑ: Δ3/Δ/33276/8619)