Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2011-12 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 22/12/2012 -- Αποδέκτης:Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 12/2011

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Μερικώς Δεκτή SR_OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2011-12 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 22/12/2012
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 12/2011

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Μερικώς Δεκτή
Κείμενο Σύστασης: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να εξετάσει την σκοπιμότητα έκδοσης κανονισμού που να αφορά στα αλεξίπτωτα πλαγιάς με καθαρό βάρος κάτω από 70 kg.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2011-12 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 22/12/2012
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 12/2011

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Μερικώς Δεκτή
Ανταπόκριση: Σύμφωνα με το έγγραφο ΥΠΑ/Δ2/Ε/8987/08.08.12 η Υ.Π.Α. ήδη συνεργάζεται με την ΕΛ.Α.Ο. για την εκπόνηση νέων κανονισμών οι οποίοι υπολογίζεται να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο 1ο εξάμηνο του 2013