Συστάσεις 2018

Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-09
Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα "SKY EXPRESS"
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2018

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-09 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2018

Αποδέκτης: Αερομεταφορέα "SKY EXPRESS"
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-09: Η Εταιρεία στο Εγχειρίδιο Πτητικής Λειτουργίας της θα πρέπει να επανεξετάσει τα όρια ανέμου λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο ‘AIP GREECE’.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-09 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2018

Αποδέκτης: Αερομεταφορέα "SKY EXPRESS"
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση
Ανταπόκριση: H εταιρία SKY EΧPRESS ύστερα από εσωτερική διερεύνηση ασφάλειας αποδέχθηκε τις συστάσεις ασφαλείας 2018-9 και 2018-10 της ΕΔΑΑΠ με την απάντησή της η οποία περιγράφεται στο έγγραφο: SkyExpress/A/4854/10.08.2018.
H εταιρία επανεξέτασε τα όρια άνεμου, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο ”AIP GREECE” και τα εγχειρίδια του κατασκευαστή του αεροσκάφους και δημοσίευσε σχετική οδηγία στις 02.03.2015 [κοινοποιήθηκε στην ΕΔΑΑΠ] , την εφαρμογή των νέων ορίων και dispatch κριτηρίων και εν συνεχεία αναθεωρήθηκε το Εγχειρίδιο Part C [κοινοποιήθηκε στην ΕΔΑΑΠ].
Επίσης, πραγματοποίησε ειδική επαναληπτική εκπαίδευση των χειριστών του εν λόγω
αεροσκάφους, σύμφωνη με τις συστάσεις της Διεύθυνσης Ασφάλειας Πτήσεων της Εταιρίας, πριν την επαναδιάθεσή τους σε καθήκοντα [κοινοποιήθηκε στην ΕΔΑΑΠ].
Επιπροσθέτως η εταιρία αναφέρει ότι πραγματοποίησε ειδικό σεμινάριο στο οποίο παρουσιάστηκε το εν λόγω ατύχημα σε όλο το ιπτάμενο προσωπικό τον Δεκέμβριο του 2015.
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-08
Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Αποδέκτης: Κατασκευαστή κινητήρα, ROTAX
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-08 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Κατασκευαστή κινητήρα, ROTAX
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Κατά την εξέταση του εγχειριδίου εγκατάστασης του κινητήρα και των οδηγιών συντήρησης του, SI 6 UL 94 και SI 9UL91-E, προέκυψε ότι η απεικονιζόμενη και περιγραφόμενη διάταξη του συστήματος καυσίμου είναι διαφορετική από αυτή που απεικονίζεται στο εγχειρίδιο καταλόγου εξαρτημάτων. Πιο συγκεκριμένα στο εγχειρίδιο εγκατάστασης και στις οδηγίες συντήρησης προβλέπεται η εγκατάσταση δυο φίλτρων καύσιμου μεταξύ της αντλίας καυσίμου και των αναμεικτήρων ενώ στο εγχειρίδιο καταλόγου εξαρτημάτων προβλέπεται ένα φίλτρο καυσίμου μεταξύ της δεξαμενής και της αντλίας καυσίμου.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-08: Η κατασκευάστρια εταιρία του κινητήρα, Rotax, να προχωρήσει στην επανεξέταση των προβλεπόμενων στα ανωτέρω εγχειρίδια και να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες έτσι ώστε να μην υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ των ανωτέρω εγχειριδίων.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-08 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Κατασκευαστή κινητήρα, ROTAX
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-07
Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Αποδέκτης: Kατασκευαστή, Halley Apollo
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση Εικόνα Ανοιχτής Σύστασης (περιμένει απάντηση) με ερωτηματικό κόκκινο SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Kατασκευαστή, Halley Apollo
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Σύμφωνα με έγγραφο του κατασκευαστή της ΥΠΑΜ, κατά την επισκευή της ΥΠΑΜ του ατυχήματος πραγματοποιήθηκε τροποποίηση του χώρου κάτω από την θέση του χειριστή η οποία χρησιμοποιείται σαν χώρος τοποθέτησης μικρών αντικειμένων. Η τροποποίηση αυτή έχει σαν σκοπό την ασφάλιση των μικρών αντικειμένων που τοποθετούνται μέσα στο χώρο αυτό έτσι ώστε να αποτραπεί η μετακίνηση τους που θα μπορούσε να μπλοκάρει τα συρματόσκοινα του κινητήρα που διέρχονται μέσα από το σκάφος.
Επίσης, ο κατασκευαστής τοποθέτησε τα διερχόμενα από το σκάφος συρματόσχοινα του κινητήρα μέσα σε πλαστικά κανάλια έτσι ώστε να αποτραπεί το μπλοκάρισμα τους σε περίπτωση που κάποιο αντικείμενο μέσα στο σκάφος μετακινηθεί.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-07: Ο κατασκευαστής της ΥΠΑΜ να εξετάσει τον τρόπο που θα ενημερώσει τους κατόχους των ΥΠΑΜ του ιδίου τύπου αναφορικά με το πρόβλημα του μπλοκαρίσματος των συρματόσχοινων καθώς επίσης και για τις τροποποιήσεις τις οποίες πραγματοποίησε ώστε να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο πρόβλημα.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Kατασκευαστή, Halley Apollo
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-06
Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Αποδέκτης: Κατασκευαστή, Halley Apollo
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Κατασκευαστή, Halley Apollo
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Κατά τη διερεύνηση βρέθηκε ότι κατά τη διέλευση των συρματόσχοινων ελέγχου ισχύος προς τον κινητήρα, δημιουργούνται τέτοιες κλίσεις στα συρματόσχοινα οι οποίες τα φέρνουν σε επαφή με μεταλλικά μέρη. Εξαιτίας της επαφής αυτής κατά τη λειτουργία των συρματόσχοινων δημιουργούνται φθορές σε αυτά οι οποίες επηρεάζουν τη μετάδοση των εντολών του χειριστή προς τους αναμεικτήρες.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-06: Ο κατασκευαστής της ΥΠΑΜ να επανεξετάσει τη διέλευση των συρματόσχοινων ελέγχου ισχύος προς τον κινητήρα, έτσι ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία κλίσεων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν φθορά στα συρματόσχοινα.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Κατασκευαστή, Halley Apollo
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-05
Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Αποδέκτης: Kατασκευαστή, Halley Apollo
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-05 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Kατασκευαστή, Halley Apollo
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Κατά την εξέταση του εγχειριδίου πτητικής λειτουργίας της ΥΠΑΜ που εκδόθηκε από τον κατασκευαστή της, παρατηρήθηκαν ασάφειες και ελλείψεις στις οδηγίες συντήρησης και λειτουργίας. Πιο συγκεκριμένα, δεν προκύπτει ξεκάθαρη αντιστοιχία του είδους των επιθεωρήσεων που πρέπει να γίνουν στα χρονικά διαστήματα που ορίζει ο κατασκευαστής καθώς επίσης στις παραγράφους ΧΙ και ΧΧΙ του εγχειριδίου δεν παρέχονται σωστά διατυπωμένες οδηγίες συντήρησης ενώ στη παράγραφο VIIΙ αυτού δίνονται πληροφορίες των ορίων λειτουργίας μόνο για το κινητήρα Rotax 912 και όχι για τον Rotax 582 τον οποίο φέρει η συγκεκριμένη ΥΠΑΜ. Επίσης, στις οδηγίες συντήρησης δεν γίνεται αναφορά στην αναγκαιότητα ή όχι λίπανσης των συρματόσχοινων του κινητήρα ενώ παρουσιάζει ελλείψεις στην περιγραφή των προδιαγραφών και των συστημάτων της ΥΠΑΜ.
Επίσης, το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δεν δίνει πληροφορίες αναφορικά με την κατάσταση των αναθεωρήσεων του αλλά και των αναθεωρήσεων των επιμέρους σελίδων του.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-05: Ο κατασκευαστής της ΥΠΑΜ να εξετάσει το ενδεχόμενο του επανελέγχου και της αναθεώρησης του εγχειριδίου λειτουργίας της, ώστε να υπάρχει πληρότητα και σαφήνεια των οδηγιών συντήρησης και λειτουργίας, των προδιαγραφών και των συστημάτων της καθώς επίσης της κατάστασης έκδοσης και αναθεώρησης αυτού.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-05 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2018

Αποδέκτης: Kατασκευαστή, Halley Apollo
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER
 
 
 
YOUR-EUROPE-BANNER-256