Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-09
Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα "SKY EXPRESS"
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2018

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-09 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2018

Αποδέκτης: Αερομεταφορέα "SKY EXPRESS"
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-09: Η Εταιρεία στο Εγχειρίδιο Πτητικής Λειτουργίας της θα πρέπει να επανεξετάσει τα όρια ανέμου λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο ‘AIP GREECE’.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-09 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/05/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2018

Αποδέκτης: Αερομεταφορέα "SKY EXPRESS"
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση
Ανταπόκριση: H εταιρία SKY EΧPRESS ύστερα από εσωτερική διερεύνηση ασφάλειας αποδέχθηκε τις συστάσεις ασφαλείας 2018-9 και 2018-10 της ΕΔΑΑΠ με την απάντησή της η οποία περιγράφεται στο έγγραφο: SkyExpress/A/4854/10.08.2018.
H εταιρία επανεξέτασε τα όρια άνεμου, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο ”AIP GREECE” και τα εγχειρίδια του κατασκευαστή του αεροσκάφους και δημοσίευσε σχετική οδηγία στις 02.03.2015 [κοινοποιήθηκε στην ΕΔΑΑΠ] , την εφαρμογή των νέων ορίων και dispatch κριτηρίων και εν συνεχεία αναθεωρήθηκε το Εγχειρίδιο Part C [κοινοποιήθηκε στην ΕΔΑΑΠ].
Επίσης, πραγματοποίησε ειδική επαναληπτική εκπαίδευση των χειριστών του εν λόγω
αεροσκάφους, σύμφωνη με τις συστάσεις της Διεύθυνσης Ασφάλειας Πτήσεων της Εταιρίας, πριν την επαναδιάθεσή τους σε καθήκοντα [κοινοποιήθηκε στην ΕΔΑΑΠ].
Επιπροσθέτως η εταιρία αναφέρει ότι πραγματοποίησε ειδικό σεμινάριο στο οποίο παρουσιάστηκε το εν λόγω ατύχημα σε όλο το ιπτάμενο προσωπικό τον Δεκέμβριο του 2015.
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER