Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-14
Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-14 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Κατά την διαδικασία διερεύνησης και από τις σχετικές συνεντεύξεις με προσωπικό του Τμήματος Πτυχίων και Αδειών της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας προέκυψε υποστελέχωση του εν λόγω τμήματος και μη δυνατότητα πλήρους εφαρμογής των εγκεκριμένων διαδικασιών αλλά και μη επάρκεια διαθέσιμων πόρων για εκτέλεση των επιθεωρήσεων κατά την διάρκεια των αρχικών επιθεωρήσεων και για την εκπλήρωση του προγράμματος των επιθεωρήσεων για την διατήρηση των εκδιδόμενων πιστοποιητικών και αδειών.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-14: Με βάση των αριθμό των πιστοποιημένων ΑΤΟ και του έργου του Τμήματος Πτυχίων και Αδειών, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να επανεξετάσει την στελέχωση, τον εξοπλισμό και τους διαθέσιμους πόρους για την εκπλήρωση του έργου που απαιτείται από το κανονιστικό πλαίσιο και τις εγκεκριμένες διαδικασίες της αρχικής πιστοποίησης και της συνεχούς παρακολούθησης των Οργανισμών τους οποίους πιστοποιεί, αδειοδοτεί και επιβλέπει.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-14 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER