Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-16
Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Αποδέκτης: Οργανισμό Εκπαίδευσης της Αερολέσχης Δυτικής Ελλάδος
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-16 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Οργανισμό Εκπαίδευσης της Αερολέσχης Δυτικής Ελλάδος
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Από τη διαδικασία της διερεύνησης και την ανάλυση των στοιχείων που συλλέχθηκαν παρατηρήθηκε ότι στον οργανισμό εκπαίδευσης είχαν πραγματοποιηθεί, περισσότεροι από τους προγραμματισμένους, έλεγχοι παρακολούθησης της συμμόρφωσης, χωρίς όμως να εντοπιστούν μη συμμορφώσεις στον Οργανισμό.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-16: Ο Οργανισμός Εκπαίδευσης να προχωρήσει σε επανεξέταση και αναθεώρηση των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και των καταλόγων ελέγχου του Οργανισμού ώστε οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται να καθίστανται αποτελεσματικοί.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-16 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Οργανισμό Εκπαίδευσης της Αερολέσχης Δυτικής Ελλάδος
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER