Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-17
Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Αποδέκτης: Οργανισμό Εκπαίδευσης της Αερολέσχης Δυτικής Ελλάδος
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-17 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Οργανισμό Εκπαίδευσης της Αερολέσχης Δυτικής Ελλάδος
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Από τη διερεύνηση διαπιστώθηκε ότι στα τεχνικά ημερολόγια των α/φων υπήρξαν λάθη στις εγγραφές τα οποία δεν είχαν διορθωθεί με ορθό τρόπο με αποτέλεσμα την αμφισβήτηση της ακρίβειάς τους. Επίσης, τα τεχνικά ημερολόγια δεν βρίσκονταν στο α/φος σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στο κανονιστικό πλαίσιο. Η πρακτική της τηλεφωνικής μεταφοράς των πληροφοριών του α/φους και των τεχνικών παρατηρήσεων του, πέραν των άλλων δεν εξασφάλιζε την ακρίβειά τους.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-17: Ο Οργανισμός Εκπαίδευσης να προχωρήσει στην εκπαίδευση των χειριστών για την ορθή συμπλήρωση των τεχνικών ημερολογίων των α/φων.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-17 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Οργανισμό Εκπαίδευσης της Αερολέσχης Δυτικής Ελλάδος
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER