Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-18
Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Αποδέκτης: Οργανισμό Διαχείρισης Διαρκούς Αξιοπλοΐας
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-18 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Οργανισμό Διαχείρισης Διαρκούς Αξιοπλοΐας
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Από την εξέταση των τεχνικών ημερολογίων των α/φων διαπιστώθηκε ότι η δομή τους ήταν τέτοια που δεν μπορούσε να γίνει εγγραφή όλων των απαραίτητων στοιχείων για την πτήση του α/φους. Πιο συγκεκριμένα με την υπάρχουσα δομή δεν μπορούσε να πιστοποιηθεί η εκτέλεση της προ πτήσης επιθεώρησης για κάθε σκέλος πτήσης ενώ δεν μπορούσε να προσδιοριστεί σε πιο σκέλος γινόταν ο ανεφοδιασμός με καύσιμο.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-18: O Οργανισμός Διαχείρισης Διαρκούς Αξιοπλοΐας σε συνεργασία με τον Οργανισμό Εκπαίδευσης να επανεξετάσουν τη δομή του τεχνικού ημερολογίου των α/φων της σχολής ώστε να είναι δυνατή η εγγραφή όλων των απαραίτητων πληροφοριών σύμφωνα με τo υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-18 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Οργανισμό Διαχείρισης Διαρκούς Αξιοπλοΐας
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER