Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2018-19
Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Αποδέκτης: Οργανισμό Διαχείρισης Διαρκούς Αξιοπλοΐας
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2018-19 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Οργανισμό Διαχείρισης Διαρκούς Αξιοπλοΐας
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Για την εκτέλεση της συντήρησης, ο Οργανισμός Διαχείρισης Διαρκούς Αξιοπλοΐας πρέπει να εκδίδει το σύνολο των εργασιών συντήρησης, το οποίο θα περιλαμβάνεται σε κάρτες εργασίας με μορφή τέτοια που κάθε βήμα της εκτελούμενης εργασίας να πιστοποιείται ξεχωριστά. Κατά τη διερεύνηση διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν εκδοθεί κάρτες εργασίας με την ανωτέρω μορφή αλλά στο σύνολο των εργασιών υπήρχαν υπογεγραμμένα αντίγραφα των σελίδων του εγχειριδίου συντήρησης.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-19: Ο Οργανισμός Διαχείρισης Διαρκούς Αξιοπλοΐας να εξετάσει την θέσπιση διαδικασίας που θα προβλέπει την έκδοση καρτών εργασίας και σε μορφή που θα επιτρέπει την ορθή παρακολούθηση και πιστοποίηση των εκτελούμενων εργασιών.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2018-19 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/09/2018
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 07/2018
Αποδέκτης: Οργανισμό Διαχείρισης Διαρκούς Αξιοπλοΐας
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER