Συστάσεις 2019

Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2019-07
Ημερομηνία Έκδοσης: 07/11/2019
Αποδέκτης: Kατασκευάστρια εταιρία U-Turn GmbH
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 03/2019
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2019-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/11/2019
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 03/2019
Αποδέκτης: Kατασκευάστρια εταιρία U-Turn GmbH
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Κατά την διάρκεια της διερεύνησης, διαπιστώθηκε ότι οι οδηγίες συντήρησης της κατασκευάστριας εταιρίας του αλεξιπτώτου πλαγιάς για το συγκεκριμένο μοντέλο, που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης του, οδηγούν ενδεχομένως σε παρερμηνεία, όσον αφορά το διάστημα των απαιτούμενων ωρών πτήσης για την ορθή αρχική συντήρησή του. Αυτό γιατί αναφέρονται δύο διαφορετικές τιμές ωρών πτήσης (300 h ή 2 έτη και 150 h ή 2 έτη) για την αρχική συντήρησή του.

Για τους παραπάνω λόγους η ΕΔΑΑΠ προτείνει:

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2019-07: Η κατασκευάστρια εταιρία του αλεξιπτώτου πλαγιάς να εξετάσει το ενδεχόμενο επανελέγχου και αναθεώρησης του εγχειρίδιου χρήσης του εν λόγω μοντέλου, διότι εντοπίζονται λάθη και ασάφειες, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παρανοήσεις, όσον αφορά την ορθή αρχική συντήρησή του. Επίσης, η κατασκευάστρια εταιρία να εξετάσει τους τρόπους ώστε να ενημερώσει όλους τους κατόχους του εν λόγω μοντέλου για τα προβλήματα και για τις πιθανές αλλαγές στο εγχειρίδιο χρήσης.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2019-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/11/2019
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 03/2019
Αποδέκτης: Kατασκευάστρια εταιρία U-Turn GmbH
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2019-06
Ημερομηνία Έκδοσης: 07/11/2019
Αποδέκτης: Kατασκευάστρια εταιρία U-Turn GmbH
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 03/2019
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2019-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/11/2019
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 03/2019
Αποδέκτης: Kατασκευάστρια εταιρία U-Turn GmbH
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Κατά την διάρκεια της διερεύνησης, εντοπίστηκε ότι, στην πινακίδα των χαρακτηριστικών του αλεξιπτώτου πλαγιάς, που είναι ραμμένη στη πτέρυγα, ο αριθμός πιστοποιητικού του ήταν λανθασμένος. Το συγκεκριμένο πρόβλημα εντοπίστηκε επίσης στο εγχειρίδιο χρήσης του, σε έντυπα που ανάφεραν τα πτητικά χαρακτηριστικά του καθώς και σε διαφημιστικά έντυπα της εταιρίας. Συνεπεία του προαναφερόμενου προβλήματος θα μπορούσε να είναι παρανόηση όσον αφορά τα πτητικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου μοντέλου αλεξιπτώτου πλαγιάς.

Για τους παραπάνω λόγους η ΕΔΑΑΠ προτείνει:

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2019-06: Η κατασκευάστρια εταιρία να εξετάσει τους τρόπους ώστε να ενημερώσει την αεραθλητική κοινότητα και τους κατόχους του συγκεκριμένου μοντέλου αλεξιπτώτου πλαγιάς για το προαναφερόμενο πρόβλημα καθώς και για τις ενδεχόμενες διορθωτικές ενέργειες που προτίθεται να κάνει.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2019-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/11/2019
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 03/2019
Αποδέκτης: Kατασκευάστρια εταιρία U-Turn GmbH
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2019-05
Ημερομηνία Έκδοσης: 07/11/2019
Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ) και Επιτροπή Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 03/2019
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2019-05 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/11/2019
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 03/2019
Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ) και Επιτροπή Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:

Ο τουρισμός υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητικής αναψυχής – περιπέτειας, που είναι η ειδικότερη μορφή αθλητικού τουρισμού ο οποίος απευθύνεται σε επισκέπτες – τουρίστες, οι οποίοι στο πλαίσιο των διακοπών τους επισκέπτονται έναν προορισμό, για να συμμετέχουν ενεργά σε μία δραστηριότητα αθλητικής αναψυχής, στην προκειμένη περίπτωση πτήση με αλεξίπτωτο πλαγιάς, βρίσκεται σε ανάπτυξη στην Ελλαδική Επικράτεια.

Το κανονιστικό πλαίσιο, που διέπει τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι ξένοι επισκέπτες χειριστές αλεξιπτώτων πλαγιάς, όταν δραστηριοποιούνται στην Ελλαδική Επικράτεια, δεν καλύπτει αυτές τις νέες μορφές αθλητικού τουρισμού. Ο Κανονισμός Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς καλύπτει τις περιπτώσεις ξένων χειριστών, που σκοπεύουν να παραμείνουν στην Ελλαδική Επικράτεια για περισσότερο από 1 μήνα.

Για τους παραπάνω λόγους η ΕΔΑΑΠ προτείνει:

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2019-05: Η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία σε συνεργασία με την Επιτροπή Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς να εξετάσει το ενδεχόμενο επανελέγχου και αναθεώρησης του Κανονισμού Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς, ώστε να λαμβάνει υπόψη τις νέες μορφές αθλητικού τουρισμού και να καθορίζει τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι ξένοι επισκέπτες χειριστές αλεξιπτώτων πλαγιάς, όταν συμμετέχουν σε αυτές. Επίσης, να εξετάσουν τους τρόπους, ώστε να ενημερώνονται οι ξένοι χειριστές αλεξιπτώτων πλαγιάς, που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην Ελλαδική Επικράτεια, για τα ως άνω προαπαιτούμενα.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2019-05 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/11/2019
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 03/2019
Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ) και Επιτροπή Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2019-04
Ημερομηνία Έκδοσης: 07/11/2019
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 03/2019
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2019-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/11/2019
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 03/2019
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: Λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:

Ο τουρισμός υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητικής αναψυχής – περιπέτειας, που είναι η ειδικότερη μορφή αθλητικού τουρισμού ο οποίος απευθύνεται σε επισκέπτες – τουρίστες, οι οποίοι στο πλαίσιο των διακοπών τους επισκέπτονται έναν προορισμό, για να συμμετέχουν ενεργά σε μία δραστηριότητα αθλητικής αναψυχής, στην προκειμένη περίπτωση πτήση με αλεξίπτωτο πλαγιάς, βρίσκεται σε ανάπτυξη στην Ελλαδική Επικράτεια.

Το κανονιστικό πλαίσιο, που διέπει τις δραστηριότητες, τη λειτουργία και τη διεξαγωγή πτήσεων αιωροπτερισμού και αλεξιπτώτου πλαγιάς, καθώς και κάθε άλλης συναφούς δραστηριότητας είναι ο Κανονισμός Αιωροπτερισμού και Αλεξιπτώτου Πλαγιάς, ο οποίος εκδίδεται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Στον κανονισμό αυτό δε γίνεται αναφορά για τις προϋποθέσεις, που θα πρέπει να πληρούν οι ξένοι επισκέπτες χειριστές αλεξιπτώτων πλαγιάς, όταν προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην Ελλαδική Επικράτεια. Επίσης, η παρατηρούμενη αύξηση των πτήσεων από ξένους επισκέπτες χειριστές αλεξιπτώτων πλαγιάς, οι οποίοι έχουν άγνοια για το κανονιστικό πλαίσιο, που είναι σε ισχύ στην Ελλάδα, είναι ένας εν δυνάμει κίνδυνος για την υπόλοιπη πολιτική αεροπορία.

Για τους παραπάνω λόγους η ΕΔΑΑΠ προτείνει:

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2019-04: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σε συνεργασία με την Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία να εξετάσουν το ενδεχόμενο επανελέγχου και αναθεώρησης του Κανονισμού Αιωροπτερισμού και Αλεξιπτώτου Πλαγιάς, ώστε να λαμβάνει υπόψη τις νέες μορφές αθλητικού τουρισμού και να καθορίζει τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι ξένοι επισκέπτες χειριστές αλεξιπτώτων πλαγιάς, όταν προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην Ελλαδική Επικράτεια. Επίσης, να εξετάσουν τους τρόπους, ώστε να ενημερώνονται οι ξένοι χειριστές αλεξιπτώτων πλαγιάς, που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην Ελλαδική Επικράτεια, για το εν λόγω κανονιστικό πλαίσιο.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2019-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/11/2019
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 03/2019
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: H Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) απάντησε στις 10-3-2020 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εισερχόμενο ΕΔΑΑΠ/1044/15.04.2020) στη σύσταση ασφάλειας 2019-04 της ΕΔΑΑΠ ότι:

Οι Ενέργειες που πραγματοποίησε [Υ.Π.Α.] για να ικανοποιήσει τη σύσταση ασφαλείας 2019/04 είναι:

Α) Επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο European Hang Gliding and Parachuting Union να ενημερώσει τα μέλη του να έρχονται σε επαφή με την Ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και την Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία, προκειμένου να ενημερωθούν για την Ελληνική Νομοθεσία και για τις περιοχές που μπορούν επιχειρούν με ασφάλεια (Σχετικό συνημμένο 1).

Β) Επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΕΛΑΟ να ενημερώσει τις ομοσπονδίες με τις οποίες συνεργάζεται να ενημερώσουν τα μέλη τους πριν επιχειρήσουν στην Ελλάδα να έρθουν σε επαφή μαζί της για να τους παρέχονται πληροφορίες για την νομοθεσία και περιοχές που μπορούν να επιχειρούν (σχετικό συνημμένο 2).

Γ) Η Εκπόνηση του νέου κανονισμού απαιτεί χρόνο και θα συνεργαστούμε με την Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία για την εκπόνησή του.

[Η ΕΔΑΑΠ χαρακτήρισε την ανταπόκριση αυτή ως «Επαρκής Απάντηση» και άλλαξε την κατάσταση της σύστασης 2019-04 σε «Κλειστή» με την επιστολή υπ’αριθμ. ΕΔΑΑΠ/1169/07.05.2020]
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2019-02
Ημερομηνία Έκδοσης: 06/06/2019
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2019
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2019-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 06/06/2019
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2019
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Από τη διερεύνηση διαπιστώθηκε ότι ο χειριστής του α/φους κατά τη φάση της προσγείωσης δεν αναγνώρισε εγκαίρως ότι ο συνδυασμός της στάσης του α/φους, της χαμηλής του ταχύτητας και της απόκλισης των πηδαλίων όπως αυτές πραγματοποιήθηκαν θα έθεταν το α/φος σε κατάσταση απώλειας ελέγχου κατά την πτήση.
-
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2019-02: Προτείνεται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας η επανεξέταση της εκπαιδευτικής ύλης για την απόκτηση πτυχίου χειριστού υπερελαφρών α/φων με σκοπό την πληρέστερη εκπαίδευση των μαθητών στην έγκαιρη αναγνώριση και αποφυγή συνθηκών πτήσης που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τα α/φη σε κατάσταση απώλειας ελέγχου κατά την πτήση.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2019-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 06/06/2019
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2019
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Η ΥΠΑ απαντά με επιστολή της [ΥΠΑ/Δ2/Ε/29176/26.07.2019] ότι αποδέχεται τη σύσταση 2019-02 και πρόκειται να προβεί στις εξής ενέργειες:

1. Θα οργανώσει μέσω της διεύθυνσης Δ2/Δ σεμινάριο εκπαιδευτών για ανάλυση και συζήτηση του συγκεκριμένου και άλλων ατυχημάτων.

2. Στην εκπαιδευτική ύλη των σχολών των ΥΠΑΜ θα προστεθεί ξεχωριστό κεφάλαιο που θα αφορά στη αύξηση της STALLING SPEED με την αύξηση της BANK ANGLE.

3. Θα εκδοθεί τεχνική οδηγία ώστε όλοι οι χειριστές ΥΠΑΜ να περνάνε κάθε χρόνο υποχρεωτική 1 ώρα πρακτική εκπαίδευση με εξέταση που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ενημέρωση σε θέματα σχετικά με τη σύσταση 2019-02 τα οποία κοινοποιούνται στην ΕΔΑΑΠ.

[Η ΕΔΑΑΠ χαρακτήρισε την ανταπόκριση αυτή ως «Επαρκής Απάντηση» και άλλαξε την κατάσταση της σύστασης 2019-02 σε «Κλειστή» με την επιστολή υπ’αριθμ. ΕΔΑΑΠ/3366/17.09.2019].
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER