Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2019-04
Ημερομηνία Έκδοσης: 07/11/2019
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 03/2019
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2019-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/11/2019
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 03/2019
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:

Ο τουρισμός υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητικής αναψυχής – περιπέτειας, που είναι η ειδικότερη μορφή αθλητικού τουρισμού ο οποίος απευθύνεται σε επισκέπτες – τουρίστες, οι οποίοι στο πλαίσιο των διακοπών τους επισκέπτονται έναν προορισμό, για να συμμετέχουν ενεργά σε μία δραστηριότητα αθλητικής αναψυχής, στην προκειμένη περίπτωση πτήση με αλεξίπτωτο πλαγιάς, βρίσκεται σε ανάπτυξη στην Ελλαδική Επικράτεια.

Το κανονιστικό πλαίσιο, που διέπει τις δραστηριότητες, τη λειτουργία και τη διεξαγωγή πτήσεων αιωροπτερισμού και αλεξιπτώτου πλαγιάς, καθώς και κάθε άλλης συναφούς δραστηριότητας είναι ο Κανονισμός Αιωροπτερισμού και Αλεξιπτώτου Πλαγιάς, ο οποίος εκδίδεται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Στον κανονισμό αυτό δε γίνεται αναφορά για τις προϋποθέσεις, που θα πρέπει να πληρούν οι ξένοι επισκέπτες χειριστές αλεξιπτώτων πλαγιάς, όταν προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην Ελλαδική Επικράτεια. Επίσης, η παρατηρούμενη αύξηση των πτήσεων από ξένους επισκέπτες χειριστές αλεξιπτώτων πλαγιάς, οι οποίοι έχουν άγνοια για το κανονιστικό πλαίσιο, που είναι σε ισχύ στην Ελλάδα, είναι ένας εν δυνάμει κίνδυνος για την υπόλοιπη πολιτική αεροπορία.

Για τους παραπάνω λόγους η ΕΔΑΑΠ προτείνει:

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2019-04: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σε συνεργασία με την Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία να εξετάσουν το ενδεχόμενο επανελέγχου και αναθεώρησης του Κανονισμού Αιωροπτερισμού και Αλεξιπτώτου Πλαγιάς, ώστε να λαμβάνει υπόψη τις νέες μορφές αθλητικού τουρισμού και να καθορίζει τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι ξένοι επισκέπτες χειριστές αλεξιπτώτων πλαγιάς, όταν προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην Ελλαδική Επικράτεια. Επίσης, να εξετάσουν τους τρόπους, ώστε να ενημερώνονται οι ξένοι χειριστές αλεξιπτώτων πλαγιάς, που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην Ελλαδική Επικράτεια, για το εν λόγω κανονιστικό πλαίσιο.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2019-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/11/2019
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 03/2019
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση: