Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2016-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/03/2016 -- Αποδέκτης:Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2016
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2016-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/03/2016
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2016
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Εισαγωγή: Είναι γνωστό ότι υπάρχουν αρκετές Υπερελαφρές Πτητικές Αθλητικές Μηχανές (ΥΠΑΜ) όλων των κατηγοριών οι οποίες έχουν ως βάση και πετούν στην Ελλάδα και φέρουν Ιταλικό νηολόγιο εκδοθέν από το Aero Club d’Italia, όπως το διθέσιο υπερελαφρό αμφίβιο του ατυχήματος. Αυτό κυρίως συμβαίνει επειδή με δύο φωτογραφίες, μία υπεύθυνη δήλωση και κάποιο παράβολο μπορούν να αποκτήσουν νηολόγιο και έγγραφο πλοϊμότητας από τον Ιταλικό Οργανισμό που επιβλέπει τα υπερελαφρά στην Ιταλία, ενώ στην Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσουν όλες τις διαδικασίες και τους ελέγχους που απαιτεί ο Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών και το π.δ. 283/2001 περί πτητικής ικανότητας, ερασιτεχνικών και άλλων ειδικών κατηγοριών αεροσκαφών.
Σύσταση Ασφαλείας 2016-01: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να εξετάσει σε συνεργασία με το Aero Club d’Italia αν τα ΥΠΑΜ που εδρεύουν στην Ελλάδα και φέρουν Ιταλικό νηολόγιο ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Ιταλικού νομοθετικού πλαισίου για τις ΥΠΑΜ.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2016-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/03/2016
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2016
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση: