Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2016-01
Ημερομηνία Έκδοσης: 11/03/2016
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2016
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μη Επαρκής απάντηση SR_Partially_accepted
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2016-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/03/2016
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2016
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μη Επαρκής απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Εισαγωγή: Είναι γνωστό ότι υπάρχουν αρκετές Υπερελαφρές Πτητικές Αθλητικές Μηχανές (ΥΠΑΜ) όλων των κατηγοριών οι οποίες έχουν ως βάση και πετούν στην Ελλάδα και φέρουν Ιταλικό νηολόγιο εκδοθέν από το Aero Club d’Italia, όπως το διθέσιο υπερελαφρό αμφίβιο του ατυχήματος. Αυτό κυρίως συμβαίνει επειδή με δύο φωτογραφίες, μία υπεύθυνη δήλωση και κάποιο παράβολο μπορούν να αποκτήσουν νηολόγιο και έγγραφο πλοϊμότητας από τον Ιταλικό Οργανισμό που επιβλέπει τα υπερελαφρά στην Ιταλία, ενώ στην Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσουν όλες τις διαδικασίες και τους ελέγχους που απαιτεί ο Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών και το π.δ. 283/2001 περί πτητικής ικανότητας, ερασιτεχνικών και άλλων ειδικών κατηγοριών αεροσκαφών.
Σύσταση Ασφαλείας 2016-01: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να εξετάσει σε συνεργασία με το Aero Club d’Italia αν τα ΥΠΑΜ που εδρεύουν στην Ελλάδα και φέρουν Ιταλικό νηολόγιο ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Ιταλικού νομοθετικού πλαισίου για τις ΥΠΑΜ.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2016-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/03/2016
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2016
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μη Επαρκής απάντηση
Ανταπόκριση: Η ΥΠΑ απαντά με έγγραφό της [ΥΠΑ/Δ2/Ε/27860/8129/03.10.2018] απαντά ότι σε γραπτή επικοινωνία με το Aero Club d’ Italia της γνωστοποιήθηκε λίστα με 72 υπερελαφρά αεροσκάφη Ιταλικού Νηολογίου που έχουν Έλληνες ιδιοκτήτες καθώς και ότι δεν υπάρχει μέγιστο όριο παραμονής εκτός Ιταλίας για τα αεροσκάφη αυτά. [Η ΕΔΑΑΠ με το έγγραφό της ΕΔΑΑΠ/4119/26.11.2018 αξιολογεί την απάντηση ως "Μη Επαρκής"]
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER