Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2016-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/03/2016 -- Αποδέκτης:Τον Κατασκευαστή: Aero Adventure Aviation (προηγουμένως Arnet Pereyra Inc)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2016
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2016-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/03/2016
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2016
Αποδέκτης: Τον Κατασκευαστή: Aero Adventure Aviation (προηγουμένως Arnet Pereyra Inc)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η εταιρεία κατασκευής του συναρμολογούμενου αμφίβιου ‘AVENTURA II’ να εξετάσει την δυνατότητα εξοπλισμού του αμφίβιου με σύστημα αποστράγγισης της δεξαμενής καυσίμου του.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2016-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/03/2016
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2016
Αποδέκτης: Τον Κατασκευαστή: Aero Adventure Aviation (προηγουμένως Arnet Pereyra Inc)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση: