Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2017-03
Ημερομηνία Έκδοσης: 30/11/2017
Αποδέκτης: Ανεμολέσχη Αθηνών
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2017

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2017-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 30/11/2017
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2017

Αποδέκτης: Ανεμολέσχη Αθηνών
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η Ανεμολέσχη Αθηνών να επιστήσει στα μέλη της την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών πτήσης και να φροντίσει για την συνεχή ενημέρωσή τους.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2017-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 30/11/2017
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2017

Αποδέκτης: Ανεμολέσχη Αθηνών
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Η Ανεμολέσχη Αθηνών [ΑΝΛΑ] με έγγραφό της [ΑΝΛΑ/23/08.10.2018] απαντά ότι σχετικά με την σύσταση ασφαλείας 2017-03 ότι:
1. Έχει καταρτιστεί Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας (το οποίο και επισυνάπτεται) όπου καταγράφεται τηρείται και βελτιώνεται κάθε σχετική ενέργεια.
2. Ενημερώνει ότι οι εκπαιδευτές, οι χειριστές και τα μέλη της λέσχης ενημερώθηκαν από την ΕΔΑΑΠ σχετικά με τα συμπεράσματα του εν λόγο ατυχήματος σε παρουσίαση που έγινε στα γραφεία της ΑΝΛΑ στις 11/4/2018.
3. Πληροφορεί ότι τα μέλη της ενημερώνονται συνεχώς από τα μέλη του Δ.Σ. [ΑΝΛΑ] για θέματα τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών πτήσης, πριν από την εκκίνηση των πτήσεων κάθε ημέρας, σε κάθε εκπαιδευτικό συμβούλιο και στα συμβούλια Δ.Σ για σχετικές αλλαγές (π.χ. νέες διαταγές πτήσεων αεροδρομίου Δεκέλειας, παρουσιάσεις σχετικά με την ασφάλεια πτήσεων και τις τεχνικές ανεμοπορίας κ.α).
Η Ανεμολέσχη Αθηνών επισυνάπτει σχετική τεκμηρίωση.
[Η ΕΔΑΑΠ αξιολόγησε την απάντηση στη Σύσταση Ασφάλειας 2017-03 ως : Κλειστή – Επαρκής Απάντηση στις 31/12/2018]
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER