Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-02
Ημερομηνία Έκδοσης: 26/11/2020
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2021
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/11/2020
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2021
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Από την διερεύνηση προέκυψε ότι το α/φος συντηρείτο βάσει προγράμματος συντήρησης που είχε συνταχθεί από τον οργανισμό EL.MG.0037, ήταν εγκεκριμένο από την ΥΠΑ αλλά δεν βασιζόταν στην ισχύουσα αναθεώρηση του εγχειριδίου συντήρησης του α/φους την περίοδο έκδοσης και έγκρισής του.

Επίσης, κατά τον έλεγχο των εργασιών συντήρησης του α/φους διαπιστώθηκε ότι:

1. Στον Οργανισμό EL.145.0078 είχαν αντικατασταθεί εξαρτήματα στον κινητήρα από άλλα των οποίων ο αριθμός προϊόντος δεν προβλεπόταν από το αντίστοιχο κατάλογο εξαρτημάτων του κατασκευαστή (IPC).
2. Δεν είχε τηρηθεί ο ημερολογιακός περιορισμός για την πραγματοποίηση της επιθεώρησης του φίλτρου καυσίμου.
3. Υπήρξε υποχρεωτική οδηγία η οποία δεν είχε αξιολογηθεί για το αν ήταν εφαρμόσιμη.
4. Η εργασία επιθεώρησης της μπαταρίας και των καλωδίων δεν είχε πραγματοποιηθεί στην προβλεπόμενη ημερολογιακή προθεσμία.
5. Στη λίστα του υπολοίπου ωρών για την πραγματοποίηση των επιθεωρήσεων, προέκυψε ότι υπήρχαν μη ορθές καταχωρήσεις στην ημερομηνία εκτέλεσης εργασιών αλλά και στον αριθμό ωρών πτήσης του α/φους σε εργασίες που εκτελέστηκαν κατ την τελευταία συντήρηση.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2021-02: Προτείνεται προς την ΥΠΑ η ανασκόπηση και πιθανά η αναθεώρηση της εφαρμογής των εσωτερικών διαδικασιών για τον έλεγχο:
- του Οργανισμού Διαχείρισης Αξιοπλοΐας EL.MG.0037,
- του Οργανισμού Συντήρησης EL.145.0078 και
- των προς έγκριση εγχειρίδιων.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/11/2020
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2021
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Η απάντηση της Υπηρεσίας πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) στη σύσταση ασφάλειας της ΕΔΑΑΠ 2021-02 παραλήφθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 03/1/2022.

[ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΑ στη Σύσταση Ασφάλειας 2021-02]:

«Σε συνέχεια ανωτέρω (α) σχετικού [αριθμός επιστολής της ΕΔΑΑΠ για αποστολή της Σύστασης στον Αποδέκτη] αναφορικά με τη σύσταση ασφαλείας θέματος που περιέχεται στο πόρισμα με α.α. 01 – 2021 της διερεύνησης ατυχήματος α/φους με στοιχεία νηολογίου SX-SEX το οποίο έλαβε χώρα στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας στις 21.04.2018, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το (β) [αριθμός σχετικού εγγράφου] σχετικό [Δεν επισυνάπτεται στο παρών email που παρέλαβε η ΕΔΑΑΠ] το Τμήμα Πτητικής Ικανότητας Α/φων [Αεροσκαφών] της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:

1) Ανασκόπηση του εγχειριδίου των εσωτερικών διαδικασιών του τμήματος Πτητικής Ικανότητας Αεροσκαφών για τον έλεγχο Οργανισμών Διαχείρισης Διαρκούς Αξιοπλοΐας και Οργανισμών Συντήρησης Αεροσκαφών.

2) Πραγματοποίηση στοχευμένης επιθεώρησης την 5η Οκτωβρίου 2021 στους οργανισμούς EL.MG.0037 & EL.145.0078 προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς αλλά και η εφαρμογή των προτεινόμενων ενεργειών σύμφωνα με τις συστάσεις ασφαλείας 2021-02 και 2021-03 της ΕΔΑΑΠ.

Στην διάθεσή σας για οιαδήποτε σχετική διευκρίνηση.»

[Η ΕΔΑΑΠ χαρακτήρισε στις 17/02/2022 (συνεδρίαση Επιτροπής) την ανταπόκριση αυτή ως «Επαρκής Απάντηση» και άλλαξε την κατάσταση της σύστασης 2021-02 σε «Κλειστή»]
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER