Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-04
Ημερομηνία Έκδοσης: 14/01/2021
Αποδέκτης: Προς την εταιρεία GENEL HAVACILIK A. S.
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 02/2021
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/01/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 02/2021
Αποδέκτης: Προς την εταιρεία GENEL HAVACILIK A. S.
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2021-04: Η εταιρεία προκειμένου να συνεχίσει την επιχειρησιακή-εμπορική εκμετάλλευση του αεροδρομίου Μυκόνου (LGMK), οφείλει να παράσχει ειδική εκπαίδευση στα πληρώματα, λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες (μορφολογία εδάφους-καιρικά φαινόμενα) του αεροδρομίου, όπως αυτά αναφέρονται στο AIP-Greece.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/01/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 02/2021
Αποδέκτης: Προς την εταιρεία GENEL HAVACILIK A. S.
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER
 
 
 
YOUR-EUROPE-BANNER-256