Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-04
Ημερομηνία Έκδοσης: 14/01/2021
Αποδέκτης: Προς την εταιρεία GENEL HAVACILIK A. S.
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 02/2021
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/01/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 02/2021
Αποδέκτης: Προς την εταιρεία GENEL HAVACILIK A. S.
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2021-04: Η εταιρεία προκειμένου να συνεχίσει την επιχειρησιακή-εμπορική εκμετάλλευση του αεροδρομίου Μυκόνου (LGMK), οφείλει να παράσχει ειδική εκπαίδευση στα πληρώματα, λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες (μορφολογία εδάφους-καιρικά φαινόμενα) του αεροδρομίου, όπως αυτά αναφέρονται στο AIP-Greece.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/01/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 02/2021
Αποδέκτης: Προς την εταιρεία GENEL HAVACILIK A. S.
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Η απάντηση του εκμεταλλευόμενου στη σύσταση ασφάλειας της ΕΔΑΑΠ 2021-04 παραλήφθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 09/6/2021.

[Operator’s Response]: «Για να αυξηθεί η εγρήγορση του πληρώματός μας σχετικά με το εδαφικό περιβάλλον και τα καιρικά φαινόμενα του αεροδρομίου, όπως αναφέρεται στο AIP [Aeronautical Information Publication], δημοσιεύθηκε στην εταιρεία δελτίο ασφαλείας για πιθανές μελλοντικές πτήσεις προς αυτό το αεροδρόμιο. Μπορείτε να βρείτε το δελτίο ασφαλείας που δημοσιεύθηκε με τον αριθμό 1-1-2021 στο συνημμένο του παρόντος μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εκτός από αυτό, το αεροδρόμιο LGMK κατηγοριοποιείται ως αερολιμένας CAT B στον Κατάλογο Κατηγοριοποίησης Αεροδρομίου.

Σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή, η οποία επεξηγείται στο OM [ΟPERATIONS MANUAL] Part-A 08.01.02.03.02.01 Οι πτητικές λειτουργίες προς τον αερολιμένα κατηγορίας Β έχουν ως εξής: «Πριν από τη λειτουργία σε αερολιμένα κατηγορίας Β, ο κυβερνήτης θα πρέπει να ενημερώνεται... (από τη συμβεβλημένη εταιρεία αναχώρησης)»

Μπορείτε να βρείτε τη σχετική διαδικασία του Part-A του OM [ΟPERATIONS MANUAL] στο συνημμένο του παρόντος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.» [Τα συνημμένα στην απάντηση εγχειρίδια δεν γίνονται διαθέσιμα δημόσια από την ΕΔΑΑΠ]

[Η ΕΔΑΑΠ χαρακτήρισε στις 17-6-2021 την ανταπόκριση αυτή ως «Επαρκής Απάντηση» και άλλαξε την κατάσταση της σύστασης 2021-04 σε «Κλειστή»]
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER
 
 
 
YOUR-EUROPE-BANNER-256