Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-10
Ημερομηνία Έκδοσης: 01/07/2021
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε02/2021
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-10 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 01/07/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε02/2021
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Ο Πύργος Ελέγχου Καβάλας (Π.Ε.A.) Καβάλας θα έπρεπε να είχε ενημερώσει το α/φος D-AICD για την παρουσία, πορεία, θέση και ύψος του ελικοπτέρου στην περιοχή ευθύνης του αεροδρομίου της Καβάλας. Επιπλέον, δεν διαβιβάστηκαν στο ελικόπτερο πληροφορίες για το QNH Καβάλας (Βαρομετρική πίεση περιοχής Καβάλας). Η Αγγλική Γλώσσα πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείται σε όλες τις επικοινωνίες για να έχει επίγνωση της κατάστασης όλη η κυκλοφορία, στην περιοχή Καβάλας.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2021-10: H Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) να υπενθυμίσει και εξασφαλίσει ότι όλοι οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας Αεροδρομίου Καβάλας να τηρούν αυστηρά τους Κανονισμούς Εναέριας Κυκλοφορίας, σύμφωνα πάντα με τους Εγχώριους, Διεθνείς (ICAO) και Ευρωπαϊκούς (EASA) κανονισμούς.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-10 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 01/07/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε02/2021
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Η απάντηση της ΥΠΑ στη σύσταση ασφάλειας της ΕΔΑΑΠ 2021-10 παραλήφθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 15/9/2021 και έλαβε αριθμό εισερχομένου εγγράφου στην ΕΔΑΑΠ: 2023/16.09.2021.

[ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑ]: «Σχετικά με την επισυναπτόμενη σύσταση ασφάλειας 2021-10 της ΕΔΔΑΠ, που αφορά σε σοβαρό συμβάν αεροσκάφους Α320 D-AICD (Condor Airlines) που έλαβε χώρα την 16-08-2018 στην μονάδα Ε.Κ. Καβάλας σας ενημερώνουμε ακόλουθα για τις ενέργειες που έχουν γίνει επί του θέματος από πλευράς Εναέριας Κυκλοφορίας:

1. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και κατόπιν σχετικής απόφασης της αρμόδιας Διεύθυνσης (Δ22/4044/773/03-12-2018), συγκροτήθηκε ομάδα διερεύνησης του περιστατικού ασφαλείας και εκπονήθηκε το σχετικό Πόρισμα (16-01-2019 εκδ.1.0) [αφορά εσωτερική διερεύνηση της ΥΠΑ από το ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δ22] το οποίο έχει κοινοποιηθεί αρμοδίως (Σημ. δεν επισυνάπτεται λόγω μεγέθους). Μεταξύ των συστάσεων ασφάλειας του πορίσματος περιλαμβάνονταν και τα ακόλουθα:

γ. Training Program Changes [Αλλαγές στο πρόγραμμα εκπαίδευσης]

1. Ενσωμάτωση των διδαγμάτων από τα συγκεκριμένα περιστατικά στο ετήσιο Refresher [ετήσιο επαναληπτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης] τη μονάδας [Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας].

δ. Competency Assessments [Αξιολογήσεις επάρκειας ικανότητας].

1. Προτείνεται η επιβεβαίωση της επιχειρησιακής επάρκειας του εμπλεκομένου ΕΕΚ [Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας] σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

2. Η εφαρμογή των προαναφερθέντων σχετικών συστάσεων ασφαλείας του πορίσματος είχε στόχο να εξασφαλίσει ότι όλοι οι ΕΕΚ της Μονάδας Ε.Κ [Εναέριας Κυκλοφορίας] Καβάλας τηρούν τους Κανονισμούς Εναέριας Κυκλοφορίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο και διεθνές (ICAO, EASA) κανονιστικό πλαίσιο. Για την υλοποίηση των συστάσεων ασφαλείας εφαρμόστηκαν τα ακόλουθα:

- Έγινε εξειδικευμένη εκπαίδευση (04/02/2019) και επαναξιολόγηση της επιχειρηματικής επάρκειας του εμπλεκόμενου ΕΕΚ [Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας], σύμφωνα με τα προβλεπόμενα (επισυνάπτεται σχετικό αποδεικτικό υλικό) [Τα συνημμένα στην απάντηση έγγραφα δεν γίνονται διαθέσιμα δημόσια από την ΕΔΑΑΠ]

- Οργανώθηκαν Refresher Courses (11/02/2019, 24/02/2020) για την ενημέρωση όλων των ΕΕΚ [Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας] της μονάδας σε θέματα Εναέριας Κυκλοφορίας (επισυνάπτεται σχετικό αποδεικτικό υλικό) [Τα συνημμένα στην απάντηση έγγραφα δεν γίνονται διαθέσιμα δημόσια από την ΕΔΑΑΠ]

- Έγιναν συναντήσεις της εκπαιδευτικής σχολής ΕΓΝΑΤΙΑ με της ΕΕΚ Καβάλας, για καλύτερο συντονισμό θεμάτων διαχείρισης Εναερίου Κυκλοφορίας (21-09-2020)

- Επικαιροποιήθηκαν τα UTP (Unit Training Plan) και UCS (Unit Competence Scheme) της Μονάδας (30-12-2019)

3. Στις 02/09/2021 οργανώθηκε με πρωτοβουλία του τμήματος ασφαλείας της εταιρείας CONDOR Airlines, διαδικτυακή συνάντηση (video conference via Microsoft Teams) με θέμα “Deconflicting IFR/VFR Traffic in KAVALA” , στην οποία συμμετείχαν ΕΕΚ [Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας] της Μονάδας Καβάλας και εκπρόσωπος CFI [Certified Flight Instructor – Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Πτήσης] της εκπαιδευτικής σχολής EGNATIA AVIATION. (Επισυνάπτεται ενημερωτικό e-mail της Π/Δ18/ΙΓ) [Τα συνημμένα στην απάντηση έγγραφα δεν γίνονται διαθέσιμα δημόσια από την ΕΔΑΑΠ].

Στην εν λόγω συνάντηση έγινε εποικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα επιχειρησιακού χαρακτήρα και θέματα που άπτονται της ασφάλειας των πτήσεων. Σε μεταγενέστερη ανταλλαγή e-mail με τον safety officer [υπεύθυνος ασφάλειας] της CONDOR Airlines, έγινε ενημέρωση για τα δημοσιευμένα VFR routes της Καβάλας και για κάποιες τοπικές διαδικασίες της Egnatia Aviation που αφορούν περιοχές όπου δραστηριοποιούνται για τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Η τηλεδιάσκεψη έγινε σε πολύ θετικό κλίμα, και υπάρχει ανοιχτή πρόταση για περαιτέρω επικοινωνία όποτε κριθεί αναγκαίο.

4. Στις 13/09/2021 με το επισυναπτόμενο Δ18/9806/13-9-2021 έγγραφο ο Π/Δ18 [Δ18 είναι η Διεύθυνση Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας Περιφερειακών Αερολιμένων στην ΥΠΑ] κοινοποίησε τη σύσταση ασφάλειας της ΕΔΑΑΠ στη μονάδα Ε.Κ. Καβάλας με τις ακόλουθες οδηγίες:

Α) Να λάβει ενυπόγραφα γνώση όλο το προσωπικό ΕΕΚ [Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας] της μονάδας για την σύσταση ασφάλειας της ΕΔΑΑΠ [2021-10] σχετικά με την αυστηρή τήρηση των κανονισμών Ε.Κ. [Εναέριας Κυκλοφορίας] σύμφωνα με τα ισχύοντα στο Εθνικό, Ευρωπαϊκό (EASA) και Διεθνές (ICAO) κανονιστικό πλαίσιο

Β) Να διενεργηθεί το συντομότερο δυνατόν refresher course [μαθήματα μετεκπαίδευσης] που να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και θέματα κανονισμών Ε.Κ. [Εναέριας Κυκλοφορίας] και ειδικότερα διαχωρισμών μεταξύ όλων των ειδών της κυκλοφορίας (IFR, VFR) για τη μονάδα Ε.Κ. της Καβάλας

Γ) Να δοθεί μεγάλη προσοχή και να διερευνηθεί από όλους τους αρμόδιους αξιολογητές της μονάδας, αν υπάρχουν θέματα επάρκειας μεταξύ των ΕΕΚ [Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας] της μονάδας και ειδικότερα σε όσους έχουν εμπλακεί σε σχετικά περιστατικά ασφάλειας.

Δ) Να εξεταστεί από την μονάδα αν απαιτούνται επιπρόσθετα των αναφερόμενων στο παρόν έγγραφο μέτρα ή άλλες ενέργειες για την διασφάλιση της εφαρμογής της συγκεκριμένης σύστασης ασφάλειας της ΕΔΑΑΠ και να ενημερωθεί η Διεύθυνση.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή παροχή διαθέσιμων στοιχείων»

[Τα συνημμένα στην απάντηση έγγραφα δεν γίνονται διαθέσιμα δημόσια από την ΕΔΑΑΠ]

[Η ΕΔΑΑΠ χαρακτήρισε στις 30/9/2021 την ανταπόκριση αυτή ως «Επαρκής Απάντηση» και άλλαξε την κατάσταση της σύστασης 2021-10 σε «Κλειστή»]
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER