Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-11
Ημερομηνία Έκδοσης: 01/07/2021
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα CONDOR FLUGDIENST GmbH
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε02/2021
 
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-11 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 01/07/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε02/2021
 
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα CONDOR FLUGDIENST GmbH
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Η διερεύνηση αποκάλυψε ότι το Πλήρωμα του α/φους D-AICD όφειλε να ενεργήσει σύμφωνα με τις εγκεκριμένες διαδικασίες στην αρχική προειδοποίηση του TCAS TA "TRAFIC-TRAFIC" και την εν συνεχεία εντολή TCAS RA "MAITAIN V/S" για προτεινόμενο ελιγμό και κατά την κλιμάκωση του περιστατικού που είχε σαν αποτέλεσμα την επέμβαση των δύο χειριστών στα χειριστήριά τους (DUAL SIDE STICK INPUT).

Με την επιλογή της λειτουργίας του ROSE MODE πριν την απογείωση στην Κύρια Οθόνη Πτήσης (PFD), ο εισβολέας θα απεικονιζόταν στην οθόνη στην αρχική άνοδο του α/φους πριν την δεξιά στροφή του.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2021-11:

α. H CONDOR FLUGDIENST GmbH να εξετάσει το ενδεχόμενο βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των μελών του πληρώματος πτήσης κατά την διάρκεια εκπαίδευσης σε διαδικασίες TCAS στον εξομοιωτή πτήσεων και να δώσει έμφαση στην διαδικασία ανάκτησης ελέγχου.

β. Να επανεξετάσει στην περίπτωση αναχώρησης εξ’ όψεως (VFR) και ιδιαιτέρως όταν μία στροφή μεγαλύτερη των 70° απαιτείται μετά την απογείωση, την χρήση ROSE MODE αντί της ARC MODE στην Κύρια Οθόνη Πτήσης (PFD). Ως εκ τούτου, έγκαιρη ανίχνευση άλλης κυκλοφορίας θα επιτυγχάνεται.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-11 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 01/07/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε02/2021
 
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα CONDOR FLUGDIENST GmbH
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Η πρώτη απάντηση του αερομεταφορέα CONDOR στη σύσταση ασφάλειας της ΕΔΑΑΠ 2021-11 παραλήφθηκε με δύο (2) μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 15/12/2021 τα οποία έλαβαν αριθμούς εισερχομένων εγγράφων στην ΕΔΑΑΠ: 2819/15.12.2021 & 2820/15.12.2021 αντίστοιχα

[ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ CONDOR]: «Η πρώτη SAFREC [Σύσταση Ασφάλειας] 2021/11α) έγινε δεκτή, καθώς είχαμε την ίδια SAFREC [Σύσταση Ασφάλειας] εσωτερικά. Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε το 2018/2019 κατά τη διάρκεια των συνεδριών προσομοιωτή για όλους τους πιλότους. Βλέπετε το συνημμένο για λεπτομέρειες [συνημμένο με λεπτομέρειες σχετικά με τις δράσεις επί της Σύστασης Ασφάλειας 2021-11a και την υποχρεωτική εκπαίδευση TCAS].

Η δεύτερη SAFREC [Σύσταση Ασφάλειας], 2021/11β), υλοποιήθηκε εν μέρει, καθώς απαγορεύσαμε τις αναχωρήσεις εξ’ όψεως στην KVA [Καβάλα]. Θα σας ενημερώσουμε σχετικά με την πιθανή εφαρμογή της επιλογής ελέγχου EFIS (ARC/ROSE) κατά τις αναχωρήσεις εξ’ όψεως τις επόμενες ημέρες [Συνημμένο σχετικά με τον εφαρμοζόμενο περιορισμό στις αναχωρήσεις εξ’ όψεως στο αεροδρόμιο της Καβάλας λόγω του δείκτη υψηλού κινδύνου στην εκτίμηση κινδύνου ως άμεση δράση για τη μείωση του κινδύνου παρόμοιου συμβάντος].»

[Τα συνημμένα στην απάντηση έγγραφα δεν γίνονται διαθέσιμα δημόσια από την ΕΔΑΑΠ]

[Η ΕΔΑΑΠ χαρακτήρισε στις 20-01-2022 (έγγραφο ΕΔΑΑΠ/161/20.01.2022) την ανταπόκριση αυτή ως «Μερικά επαρκής απάντηση» και κράτησε την κατάσταση της σύστασης 2021-11 σε «Ανοιχτή» αναφέροντας ότι απαγορεύοντας τις εξ όψεως αναχωρήσεις στο αεροδρόμιο Καβάλας (KVA) δεν λύνει το πρόβλημα ασφάλειας σχετικά με τη χρήση ROSE mode σε άλλα αεροδρόμια]

----------------------------------------------------------------------

Ενδιάμεση απάντηση του αερομεταφορέα CONDOR στη σύσταση ασφάλειας της ΕΔΑΑΠ 2021-11β παραλήφθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 02/3/2022

[ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ CONDOR για τη ΣΥΣΤΑΣΗ 2021-11β της ΕΔΑΑΠ στις 02/3/2022]: «Το Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Πληρώματος Πτήσης (FCTM) θα ενημερωθεί, προσθέτοντας ότι η λειτουργία ROSE θα επιλέγεται σε πτήση με αναχώρηση εξ όψεως. Το Εγχειρίδιο λειτουργίας A (OM-A) θα ενημερωθεί επίσης.

Επιπλέον, προσθέσαμε μια αναχώρηση εξ όψεως στο PMI [Αεροδρόμιο Πάλμα της Μαγιόρκα] εξερχόμενοι του διαδρόμου 06R (Περνώντας 3.000 πόδια, δεξιά στροφή εισερχόμενοι στο MJV [σημείο διαδρομής] ) στο πρόγραμμα ανανέωσης του προσομοιωτή για την καλοκαιρινή σεζόν. Αυτό είναι υπό έγκριση στο LBA [Ομοσπονδιακό Γραφείο Αεροπορίας].

Θα σας προωθήσουμε ένα αντίγραφο της έγκρισης από το LBA [Ομοσπονδιακό Γραφείο Αεροπορίας] για να συμπληρώσετε την τεκμηρίωση της SAFREC [Σύστασης Ασφαλείας].

Σας ευχαριστούμε που μας κρατήσατε ενήμερους σε αυτό το σημαντικό θέμα και σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας!»

[Η ΕΔΑΑΠ χαρακτήρισε την ανταπόκριση αυτή ως «Μερικά επαρκής απάντηση» και κράτησε την κατάσταση της σύστασης 2021-11 σε «Ανοιχτή» μέχρι την τεκμηριωμένη υλοποίηση]

------------------------------------------------------------------------

Η τελική απάντηση του αερομεταφορέα CONDOR στη Σύσταση Ασφάλειας της ΕΔΑΑΠ 2021-11β παραλήφθηκε με δύο (2) μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 06/4/2022:

[ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ CONDOR στη Σύσταση Ασφάλειας της ΕΔΑΑΠ 2021-11β στις 06/4/2022]: «Συνημμένα, θα βρείτε το απαντημένο SAFREC [Εγκεκριμένο εσωτερικό έγγραφο Σύστασης Ασφάλειας της CONDOR] και το Δελτίο (FCN) [Flight Crew Notice] που δημοσιεύσαμε στους πιλότους μας [Τα συνημμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό από την ΕΔΑΑΠ]
Ελπίζουμε ότι αυτή η απάντηση ικανοποιεί τις συστάσεις σας”.

«Επιπλέον, το LBA [Ομοσπονδιακό Γραφείο Αεροπορίας] ενέκρινε το νέο αναλυτικό πρόγραμμα SIM Refresher [εκπαίδευσης ανανέωσης στον εξομοιωτή πτήσεων], το οποίο επισυνάπτεται και εδώ [Τα συνημμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό από την ΕΔΑΑΠ]. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, εξασκούμαστε σε μια αναχώρηση εξ όψεως στο LEPA [Αεροδρόμιο Πάλμα ντε Μαγιόρκα], σχετικά με τη νέα διαδικασία χρήσης ROSE MODE.»

[Η ΕΔΑΑΠ αξιολόγησε την ανταπόκριση αυτή στις 07/4/2022 ως «Επαρκής απάντηση» (συνεδρίαση Επιτροπής) άλλαξε την κατάσταση της σύστασης 2021-11 σε «Κλειστή»]
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER