Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-11
Ημερομηνία Έκδοσης: 01/07/2021
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα CONDOR FLUGDIENST GmbH
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε02/2021
 
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - η απάντηση είναι υπό αξιολόγηση SR_Partially_accepted
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-11 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 01/07/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε02/2021
 
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα CONDOR FLUGDIENST GmbH
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - η απάντηση είναι υπό αξιολόγηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Η διερεύνηση αποκάλυψε ότι το Πλήρωμα του α/φους D-AICD όφειλε να ενεργήσει σύμφωνα με τις εγκεκριμένες διαδικασίες στην αρχική προειδοποίηση του TCAS TA "TRAFIC-TRAFIC" και την εν συνεχεία εντολή TCAS RA "MAITAIN V/S" για προτεινόμενο ελιγμό και κατά την κλιμάκωση του περιστατικού που είχε σαν αποτέλεσμα την επέμβαση των δύο χειριστών στα χειριστήριά τους (DUAL SIDE STICK INPUT).

Με την επιλογή της λειτουργίας του ROSE MODE πριν την απογείωση στην Κύρια Οθόνη Πτήσης (PFD), ο εισβολέας θα απεικονιζόταν στην οθόνη στην αρχική άνοδο του α/φους πριν την δεξιά στροφή του.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2021-11:

α. H CONDOR FLUGDIENST GmbH να εξετάσει το ενδεχόμενο βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των μελών του πληρώματος πτήσης κατά την διάρκεια εκπαίδευσης σε διαδικασίες TCAS στον εξομοιωτή πτήσεων και να δώσει έμφαση στην διαδικασία ανάκτησης ελέγχου.

β. Να επανεξετάσει στην περίπτωση αναχώρησης εξ’ όψεως (VFR) και ιδιαιτέρως όταν μία στροφή μεγαλύτερη των 70° απαιτείται μετά την απογείωση, την χρήση ROSE MODE αντί της ARC MODE στην Κύρια Οθόνη Πτήσης (PFD). Ως εκ τούτου, έγκαιρη ανίχνευση άλλης κυκλοφορίας θα επιτυγχάνεται.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-11 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 01/07/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε02/2021
 
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα CONDOR FLUGDIENST GmbH
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - η απάντηση είναι υπό αξιολόγηση
Ανταπόκριση: Η απάντηση του αερομεταφορέα CONDOR στη σύσταση ασφάλειας της ΕΔΑΑΠ 2021-11 παραλήφθηκε με δύο (2) μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 15/12/2021 τα οποία έλαβαν αριθμούς εισερχομένων εγγράφων στην ΕΔΑΑΠ: 2819/15.12.2021 & 2820/15.12.2021 αντίστοιχα.

[ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ CONDOR]: «Η πρώτη SAFREC [Σύσταση Ασφάλειας] 2021/11α) έγινε δεκτή, καθώς είχαμε την ίδια SAFREC [Σύσταση Ασφάλειας] εσωτερικά. Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε το 2018/2019 κατά τη διάρκεια των συνεδριών προσομοιωτή για όλους τους πιλότους. Βλέπετε το συνημμένο για λεπτομέρειες [συνημμένο με λεπτομέρειες σχετικά με τις δράσεις επί της Σύστασης Ασφάλειας 2021-11a και την υποχρεωτική εκπαίδευση TCAS].

Η δεύτερη SAFREC [Σύσταση Ασφάλειας], 2021/11β), υλοποιήθηκε εν μέρει, καθώς απαγορεύσαμε τις αναχωρήσεις εξ’ όψεως στην KVA [Καβάλα]. Θα σας ενημερώσουμε σχετικά με την πιθανή εφαρμογή της επιλογής ελέγχου EFIS (ARC/ROSE) κατά τις αναχωρήσεις εξ’ όψεως τις επόμενες ημέρες [Συνημμένο σχετικά με τον εφαρμοζόμενο περιορισμό στις αναχωρήσεις εξ’ όψεως στο αεροδρόμιο της Καβάλας λόγω του δείκτη υψηλού κινδύνου στην εκτίμηση κινδύνου ως άμεση δράση για τη μείωση του κινδύνου παρόμοιου συμβάντος].»

[Τα συνημμένα στην απάντηση έγγραφα δεν γίνονται διαθέσιμα δημόσια από την ΕΔΑΑΠ]

[Η ΕΔΑΑΠ άλλαξε την κατάσταση της σύστασης 2021-11 σε «Ανοιχτή – η απάντηση είναι υπό αξιολόγηση» και θα αξιολογήσει την απάντηση εντός 60 ημερών σύμφωνα με τον Καν. 996/2010.]
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER
 
 
 
YOUR-EUROPE-BANNER-256