Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-06
Ημερομηνία Έκδοσης: 11/02/2021
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα Orange2Fly
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε03/2021
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/02/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε03/2021
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα Orange2Fly
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Η Αεροπορική Εταιρεία (Orange2Fly) πρέπει να επανεξετάσει το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα σχετικά με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2021-06

Έμφαση, κατά τη διάρκεια της αρχικής, επαναλαμβανόμενης, εκπαίδευσης εδάφους και πτήσεων, στα ακόλουθα σημεία πριν την ανάληψη υπεύθυνων καθηκόντων. Και μετά στενή παρακολούθηση μέσω του προγράμματος παρακολούθησης πτήσεων FDM των ελέγχων πτήσης και ελέγχων στον προσομοιωτή:

- CRM
- Ανθρώπινος παράγοντας
- Επικοινωνία πληρώματος σύμφωνα με τις στάνταρ επιχειρησιακές διαδικασίες (SOP’s)
- Συνεργασία πληρώματος
- Ηγετικές και Διαχειρίστηκες δεξιότητες
- Η σημασία εκφώνησης του FMA σύμφωνα με τις στάνταρ επιχειρησιακές διαδικασίες (SOP’s)
- Παράγοντες που συμβάλλουν στην απώλεια της επίγνωσης της κατάστασης
- Λήψη αποφάσεων
- Περιπτώσεις απώλειας στήριξης σε χαμηλό ύψος
- Αποφάσεις για επανακύκλωση και ενέργειες σύμφωνα με τις στάνταρ επιχειρησιακές διαδικασίες (SOP’s)
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/02/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε03/2021
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα Orange2Fly
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER